What is reactive glaze. How do we make it?

เคลือบ ปฏิกริยาไฟต่ำ คืออะไร และทำอย่างไร ?

ก่อนที่จะพา ไปรุ้จักกับเคลือบไฟต่ำอาจจะขอทบทวนก่อนว่า จริงๆเคลือบถูกแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ โดยใช้การเผาได้แก่ เคลือบไฟสูงที่มีอุณหภูมิกาารเผาอยู่ที่1,230-1,250 องศา และ เคลือบไฟต่ำ ที่มีอุณหภูมิกาารเผาอยู่ที่1,100-1,200 องศา

โดยเคลือบทั้ง2อุณหภูมิถ้าหากเผาเกินหรือเผาไม่ถึงจะส่งผลต่อเคลือบ เช่นถ้าเผาเกิน เคลือบจะเดือดและหลอมละลาย ถ้าเผาไม่ถึงเคลือบจากไม่หลอมและมีผิวสาก

“เคลือบไฟต่ำ “

นิยามสั้นๆคือเคลือบที่เผาที่อุณหภูมิต่ำ อยุ่ที่ 1,100-1,200 องศา โดยเคลือบไฟต่ำ มักพบเห้นได้มากจากงานศิลปะกึ่ง ประติมากรรม ประดับ ตกแต่งมากกว่าเป็นงานอุตสหกรรม เพราะ ควบคุมให้แต่ละชิ้นงานเหมือนกันได้ยากเนื่องจากมี พื้นฐานของเคลือบไฟต่ำมักเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ จุดที่วาง ตำแหน่งของไฟความร้อนที่ต่างกัน และสีได้ง่ายกว่าเคลือบไฟสูง ชิ้นงานหลายๆชิ้นจึงมักมีเพียงชิ้นเดี่ยวและบางครั้งกว่าจะทำซ้ำให้เหมือนเดิม ก็อาจจะต้องใช้เวลา ทดลองและจับจุดนานกว่าเคลือบไฟสูง

เคลือบไฟต่ำ

เคลือบไฟต่ำ

เคลือบไฟต่ำมักถูกใช้และอยุ่กับงานศิลปะค่อนข้างมากเนื่องจาก เคลือบไฟต่ำทำให้ชิ้นงานโดดเด่นอาจจะด้วยสีสัน รูปแบบลวดลายที่ บางครั้งสีสด แปลกตา มีหลายโทนสีตัดกันทำให้เป็นที่น่าสนใจ

“ส่วนประกอบพื้นฐานเคลือบไฟต่ำและวิธีการทำ “

ส่วนปรกอบของเคลือบไฟต่ำจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือ

1.เคลือบไฟต่ำจะมีทั้งที่เป็นเคลือบแบบสำเร็จรูปที่เรียกว่า ฟริก ที่ใช้ในการผสมกับเคลือบ เข้ากับออกไซต์ให้สี และเคลือบไฟต่ำที่ต้องผสมเบสเอง

2.ออกไซต์ตัวให้สีซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ช่วยให้สีแกตัวเคลือบ เช่น เฟอริกให้สี แดงน้ำตาล คอปเปอร์ให้สีเขียว โคบอลสีน้ำเงินดำ ไทเทเนียมสีขาว เป็นต้น

“เครื่องไฟต่ำสำเร็จรูปฟริก “

เป็นเคลือบไฟต่ำที่ผสมมาในรูปแบบพร้อมใช้แค่ใส่น้ำตามอัตราส่วนเคลือบ100g.ใส่น้ำ100-120g.ก็สามารถนำมาผสมกับออกไซต์ให้สีได้แล้ว

“ตัวอย่าง”

สูตรเคลือบไฟต่ำสีน้ำเงินฟอง ใช้เคลือบไฟต่ำสำเร็จรูปฟริก 100g ออกไซต์ให้สี ได้แก่ โคบอล 8% คอปเปอร์6%

สูตรเคลือบไฟต่ำสีน้ำเงินฟอง

“ตัวอย่าง”

สูตรเคลือบไฟน้ำ สีไข่มุก ใช้เคลือบไฟต่ำสำเร็จรูปฟริก 100g ออกไซต์ให้สี ได้แก่ ไทเทเนียม 5%

สูตรเคลือบไฟน้ำ สีไข่มุก ใช้เคลือบไฟต่ำสำเร็จรูป

“เคลือบไฟต่ำที่ต้องผสมเอง”

เป้นเคลือบไฟต่ำที่ต้องผสม สารที่ละตัวตาม%ที่กำหนดโดยส่วนมาก เบสจะเท่ากับ100gหรือ110gหากใส่อัตราส่วนไปมากจะทำให้เคลือบไม่ตรงตาม ที่กำหนดเกิดเคลอืบไม่สุกหรือสีผิดได้

“ตัวอย่าง”

สูตรเคลือบไฟต่ำสีชมพูนิกเกิล ใช้เบสผสมดังนี้

โชดาเฟลด์สปาร์ 26%

หินปูน 5%

ซิงค์ออกไซต์ 14%

แบเรียมคาร์บอตเนต 34%

ซิลลิก้า14%

ออกไซต์ให้สีได้แก่ นิเกิลออกไชต์ 2% เบนโทน์ไวน์ 2%

เคลือบไฟต่ำที่ต้องผสมเอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.