4 Motion capture software

  • by

Motion capture เป็นคำศัพท์ที่เคยถูกยกมาพูดในบทความก่อนหน้านี้ มาทำความรู้จักกับประเภทของแอนิเมชั่นกัน! ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้าง Animation และภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง โดยจะมีโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกการสร้างมีเดียจาก Motion capture ที่จะให้ทำความรู้จักอยู่ 4 โปรแกรม

Motion capture คืออะไร?

Motion capture หรือสามารถเรียกสั้น ๆว่า Mocap เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว และถูกนำไปใช้ในการสร้างภาพยนตร์ การร์ตูน 3 มิติ หรือเกมส์ 3 มิติ โดยกระบวกการใช้เทคนิคนี้ต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ติดตามร่างกายของตัวนักแสดง เพื่ออ่านและแปรค่าความเคลื่อนไหวเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ตัวละคร 3 มิติที่สามารถแสดงว่าท่าทางที่เป็นธรรมชาติ สมจริง และมีความหลากหลายของอิริยาบถทั้งร่างกายและใบหน้า

โดยจะแบ่งประเภทการเคลื่อนไหวเป็น 3 ประเภท โดยสามารถสรุปแบบย่อ ๆ ได้ดังนี้

1.การบันทึกความเคลื่อนไหวโดยชุดเชิงกล (Electro-mechanical Motion Capture System) : ชุดที่ทำขึ้นพิเศษให้ มนุษย์สวมใส่ ใช้สำหรับการบันทึกความเคลื่อนไหว ชุดจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันมีตัว วัดการหมุนของจุดต่าง ๆ ตามข้อต่อสำคัญของร่างกาย การรู้มุมการหมุน ของจุดต่าง ๆ ทำให้สามารถรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้สวมชุดได้

Optical motion capture system. Actor wearing an optical motion capture... |  Download Scientific Diagram

2. การบันทึกความเคลื่อนไหวโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic Motion Capture System) : ใช้เซ็นเซอร์ติดไว้ตามส่วนต่าง ๆ เพื่อวัดค่าส่งข้อมูลไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงตำแหน่งและการหมุนในรูปแบบสามมิติ

3.การบันทึกความเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องวีดีโอ (Optical Motion Capture System) : ผู้แสดงใส่ชุดที่มีจุดสะท้อนแสง (Reflective Dots) มีกล้องจับภาพอยู่โดยรอบ จุดสะท้อน แสงจะใช้เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้แสดง


4 โปรแกรมที่ถูกใช้กับ Motion capture

Autodesk

Autodesk เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างโมเดล และขึ้นตัวละคร 3 มิติ (MotionBuilder) โดยมีเครื่องมีที่หลากหลายและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้สร้างได้ที่ทั้งการปรับการรเคลื่อนไหว จัดแต่ง และเล่นการเคลื่อนไหวที่ดูซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับแอปพลิเคชั่น 3D อื่นๆได้


Adobe After Effects

Adobe After Effects นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแอนิเมชั่น เอฟเฟค ต่าง ๆ ยังสามารถสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติ หรือการจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าและนำมาสร้างเป็นตัวละครได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่มักเรียกว่า Tacking กับวัตถุที่เคลื่อนไหวเฟรมต่อเฟรม เพื่อสร้าง Motion ขึ้นมาและตัวละคร


Adobe Animate

Adobe Animate เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ยกมาพูดในทุกบทความของการสร้างแอนิเมชั่น เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการติดตามใบหน้า และร่างกาย สำหรับการแสดงผลแอนิเมชั่นที่เคลื่อนไหวตาม ซึ่งคุณสามารถสรเางแอนิเมชั่นของคุณและกำหนดการเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ว่าสำหรับโปรแกรมนี้การ tracking ด้วยกล้องที่มาพร้อมกับโปรแกรมจะทำได้เพียงแอนิเมชั่น 2 มิติเท่านั้น


Deepmotion และ Blender

การสร้าง Motion ขึ้นมาจากวิดีโอจริง เพื่อสร้างตัวละครแอนิเมชั่น (นาที 2.55) ด้วย Deepmotion

การ Track การเคลื่อนไหวที่ได้มาลง Blender กับตัวละครที่สร้างไว้

เรียกได้ว่านี่คือการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานเพื่อสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติออกมา ซึ่ง Deepmotion เป็นบริษัทที่ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแอนิเมชั่นด้วยข้อมูลการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนวิดิโอ 2 มิติให้เป็นแอนิเมชั่น 3 มิติ

การทำ Motion Capture ใน Blender ทำได้โดยการอัปโหลดไฟล์ที่จาก Deepmotion ลงบนตัวละครที่ทำการสร้างขึ้นมา ก่อนจะปรับแต่งให้เข้ากับสรีระ และผูกการเคลื่อนไหว

แอนิเมชั่น 3 มิติในตอนสุดท้าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.