วิธีการวาดเส้นตรงและเส้นโค้งบน เซรามิกส์ Drawing lines on ceramics

ก่อนที่ เราจะมาดูวิธีการวาดเส้น บนเซรามิค เราอาจจต้องมาดู ประเภทของ อุปกรณ์ สีที่ใช้วาด และ ขั้นตอนในการวาดเบื้องต้นก่อนว่า จะต้องวาดตอนไหนและ วาดลงบนชิ้นงานแบบใดได้บ้าง ?

“อุปกรณ์ในการวาดเส้นบนเซรามิค”

อุปกรณ์ จะถูกแบ่งออกเป็น ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน

ประเภทที่1 การเขียนสี ใต้เคลือบ จะมีอุปกรณ์ในการทำงานดังนี้

คำนิยาม การเขียนสีใต้เคลือบคือ การวาดรูปลงบนจานที่บีส(การเผารอบที่1) และนำเคลือบใส มาจุ่ม หรือพ้นทับ

1.ชิ้นงานที่บีส แล้ว โดยผ่านการเผาที่ 750-800 องศา ลักษณะจะเป็นสีชมพูอมขาว แล้วแต่ชนิดของดิน

2.พุ่กันจีน หรือ พู่ กันสีน้ำ ที่หัวขนาดเล็ก ใช้ในการเขียน วาดเส้น

3.จานสี กระป๋องสีขนาดเล็กที่ใช้ผสมสี เพ้นท์

4.ดินสอยางลบ ที่ใช้สำหรับร่างเส้นก่อนวาด สี

5.สีใต้เคลือบ ที่ใช้ในงานเซรามิค

ขั้นตอน การเขียนสี ใต้เคลือบ

1.ต้องร่างดินสอลงบน ชิ้นงานบีสก่อน เสมือนว่า เรากำลังวาดรูปบนกระดาษ และบีสยังสามารถวาดและบได้โดยยางลบธรรมดา หรือไม่ลบออก ก็ไม่มีผลอะไรเพราะดินสอจะถูกเผาไหม้ไป

2.เมื่อวาดเสร้จแล้วก็ทำการลง สี โดยสีที่ใช้จะเป็นสีใต้เคลือบ ซึ้งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เซรามิค โดยใช้ในลักษณะเดี่ยวกันกับสีน้ำคือ น้ำ1ส่วน ผงสีใต้เคลือบ 1 ส่วน ก็สามารถผสมใช้ได้ โดยสีใต้เคลือบแต่ละสีก็จะมีราคา ถูก แพงต่างกันที่สี สีที่ทำยากก็จะมีราคาแพง เช่น สีแดงสด สีส้มสด จะแพงกว่า สีน้ำเงินและเขียว เป็นต้น

3.เมื่อลงสีเสร็จแล้ว ก็จะนำไปพ้นเคลือบหรือจุ่มเคลือบ

4.หลังจากนั้นก็จะนำไปเผาเคลือบ ตามปกติ คืออยุ่ที่1,230-1,250 องศา

สรุปวิธีการวาดสี ใต้เคลือบ เป็นวิธีการวาดที่มักพบเห็นได้ตาม สตูดิโอที่เป็น ส่วนมากเพราะ จะเน้นไปที่งานศิลปะบนแก้วจาน ชาม หรือโรงงานประเภทเครืองปั่นดินเผาแจกัน ในการวาดเส้นให้สวยและตรง สามารถทำได้ แต่อาจจะต้องอาศัยความชำนาจเข้าร่วม เพราะเส้นที่วาดอาจจะเบี้ยว หรือไม่สม่ำเสมอ และความข้นหนืดของ สี น้ำมากน้อย มีผลต่อการวาด ดังนั้น การวาดสีใต้เคลือบ ถือว่าทำเส้นตรง และโค้งได้ แต่อาจจะไม่เนียบมากนัก

ประเภทที่ 2 การเขียนสี บนเคลือบ

คำนิยาม การเขียนสี บนเคลือบ คือการเผาชิ้นงาน ทั้ง2ครั้งก่อน แล้วถึงจะเขียนสี และเผารอบที่ 3

1.ชิ้นงานที่เคลือบแล้ว โดยผ่านการเผาที่ 1,230-1,250องศา ลักษณะจะเป็นสีขาวนวล

2.พุ่กันจีน หรือ พู่ กันสีน้ำ ที่หัวขนาดเล็ก ใช้ในการเขียน วาดเส้น

3.จานสี กระป๋องสีขนาดเล็กที่ใช้ผสมสี เพ้นท์

4.สีบนเคลือบ หรือ สีสแตน

ขั้นตอนการ วาดสีบนเคลือบ

ขั้นตอนจะคล้ายกับสี ใต้เคลือบเพียงแต่ว่าจะมีความยากตรงการร่างรูปภาพเพราะลักษณะของชิ้นงานจะมีความมันและ ลื่นกว่าเพราะผ่านการเผามาแล้ว

1.วาดภาพร่างลงบนเซรามิคร่าง ก่อน คราวๆเพื่อดูว่าจะลงสีตรงไหน เพราะดินสอจะไมาค่อยติดกับเซรามิคที่มีผิวมันวาว

2.ลงสี โดยอาจจะใช้สีใต้เคลือบสำเร็จรูปหรือสี สเตนที่ใช้ในการผสมเคลือบได้โดยใช้อัตตราส่วน น้ำ1ส่วนและสเตน1ส่วน

3.นำชิ้นงานไปเผา โดยเผาที่ 900 เพือให้สีติดที่ผิวของ ชิ้นงาน

สรุปวิธีการทำวาดส้นสีบนเคลือบ เป็นวิธีที่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานค่อยข้างสุง งานประเภทนี้บ้างครั้งจะเหมือนว่า ตัวสีนูนออกมาจากตจัวชิ้นงานเนื่องจากการเพิ้นและความหน้า เส้นที่วาดมักจะเด่นมากกว่าการวาดสีบนเคลือบ และ วาดยาดกว่าเพราะการเพ้นบนชิ้นงานที่ลื่น ดังนั้น วิธีนี้ จึงเหมาะกับงานที่ ต้องการให้เป้นงานศิลปะมากกว่า จะทำให้เนียบ มักเห็นบนแจกัน แกก้ว และกระถามบางประเภท

ประเภท ที่ 3 การเพ้นท์โดยใช้สีเพ้นท์แก้ว

การเพ้นท์ โดยใช้สีเพ้นท์ คือการใช้สีสำเร็จรูปในรูปแบบของปากกา ในการวาดลงบนชิ้นงาน ที่เผาเคลือบเสร็จแล้ว (เผา2 รอบ ) วิธีนี้จะเหมือนกับ การใช้สีบนเคลือบ แตกต่างที่สีที่ใช้จะเป็นแบบสำเร็จรูป มีความคมชัด และเนื้อสีดีกว่า

1.ร่างเส้นลงบน เซรามิคที่เผาเคลือบแล้ว อาจจะเป็นสีขาว หรือสีที่อ่อนกว่าก็ได้ เพือไม่ใช้ สีพื้นเด่นจนเกินไป

2.ใช้ปากกวาวาดเส้นสำเร็จรูป วาดและระบายลงบนแก้ว ตามที่วาด ใช้งานลักษณะเดี่ยวกับที่วาด สีลงบนกระดาษ

3.นำแก้วไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 170 องศา ถ้าไม่อบเมื่อนำไปล้างสีจะละลายออก

4.สามารถนำออกมาใช้ได้ เลยเมื่ออบเสร็จ

สรุปวิธีการเพ้นโดยใช้สีเพ้นท์แก้ว มักใช้ภาพนอกเช่นแก้ว แจกัน เพราบ้างครั้งเมือเซรามิค เกิดความร้อยมากๆหรือผ่านการใช้งานที่ร้อนและเย้นสลับกัน ที่ที่ใช้ในการเพ้นอาจจะหลุดออกได้ และอาจจะมีการตกค้าง การวาดเส้นจะมีลักษณะคล้ายกับที่เราวาดที่ กระดาษ ส่วนที่ที่ใช้มักจะสดและแน่น จึงเป็นที่นิยมสำหรับเพ้นท์แก้ว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.