วิธีการติดโลโก้บนเซรามิกส์

  • by

การทำโลโก้ ลงบนชิ้นงานเซรามิก นั้นมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชิ้นงานและการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย

ตัวอย่าง การกรีนด้วยเครื่องสกรีน Microing

การกรีนด้วยเครื่องสกรีน Microing

การสกรีนด้วยเครื่องสกรีน ด้วย Microing นั้น สามารถสกรีนลวดลายทั้งรูปภาพ รูปถ่าย ข้อความ ตัวหนังสือ โลโก้ ลงบนแก้วน้ำเซรามิกได้อย่างสวยงามสมบูรณ์แบบ ด้วยน้ำหมึกซับลิเมชั่นคุณภาพสูง และตัวเครื่องสกรีนแก้วที่ร้อนเร็วคงที่ทำให้ลวดลายที่สกรีนลงบนแก้วน้ำเซรามิกนั้นสวยงาม และสีที่ติดลงไปนั้นก็ทนทานการใช้งานมาก ๆ ล้างกี่ครั้งก็ไม่หลุดลอกออกอย่างแน่นอน และที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือ สามารถนำแก้วเซรามิกนี้เข้าเตาไมโครเวฟได้ด้วย

รูปลอกเซรามิกส์

การทำรูปลอกเซรามิก | Ceramiclover's Blog
การทำรูปลอกเซรามิก | Ceramiclover's Blog

รูปลอกเซรามิกส์มี 3 ประเภท

1.) รูปลอกเซรามิกส์สำหรับสีไฟต่ำ ไว้ติดภาชนะเซรามิกส์ทั่วไปที่ผ่านการเผาเคลือบเรียบร้อยแล้ว หลังจากติดรูปลอกต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 700-800 oC เพื่อให้รูปลอกติดลงบนผิวเคลือบบนภาชนะ เช่น แก้ว จาน ชาม

2.) รูปลอกเซรามิกส์สำหรับสีไฟสูง ไว้ติดภาชนะเซรามิกส์ที่ยังไม่ได้ทำการเผาเคลือบ หลังจากติดรูปลอกเรียบร้อย ก็จะทำการเผาไปพร้อม ๆ กับการเผาเคลือบที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,250 oC เช่นโลโก้ ที่ติดกับชิ้นงานที่เผาแบบ One Firing ตัวอย่าง สุขภัณฑ์ ต่างๆ

3.) รูปลอกสำหรับติดภาชนะที่ทำจากแก้วใส รูปลอกชนิดนี้จะผ่านการเผาที่อูณหูมิ 400-600 oC โดยประมาณ

นอกจากนั้นยังมีรูปลอกอีกชนิดที่เรียกว่า Decals นี้จะต่างจากรูปลอกที่พบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้า ที่เมื่อติดรูปลอกลงบนผิวภาชนะเซรามิกส์แล้ว แค่นำไปเข้าไมโครเวฟ รูปลอกชนิดนี้ก็สามารถติดลงบนผิวเซรามิกส์ได้ แต่ข้อเสียของรูปลอกที่กล่าวมานี้จะไม่ทนต่อสารเคมี, การล้างหรือเมื่อนำไปใส่อาหารสีที่ทำรูปลอกดังกล่าวจะสามารถหลุดปนเปื้อนสู่อาหารและเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ เหมาะแก่การทำเป็นของที่ระลึกมากกว่าที่จะนำไปใช้ใส่อาหาร

วีธีการติดรูปลอกลงบนชิ้นงานเซรามิกที่ผ่านการเผาแล้ว

ซึ่งต้องนำไปอบหลังจากติดรูปลอก ที่อุณหภูมิ 700-800 องศา

การติดโลโก้ แบบแปะชิ้นส่วนโลโก้

ทำการปั้มโลโก้ลงบนแผ่นดินที่รีดแผ่นบางแล้วตัดตามขนาดที่ต้องการ นำได้ติดกับชิ้นงานดิบให้โลโก้กับชิ้นเป็นเนื้อเดียวกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.