บริการ Amazon FBA ดีอย่างไรและมีอะไรบ้าง?

Amazon FBA

Fulfillment by Amazon (FBA)

FBA ย่อมาจาก Fulfillment By Amazon เป็นบริการที่ช่วยผู้ขายบนเว็บไซต์ Amazon สามารถเข้าถึงระบบโลจิสติกส์ของ Amazon ได้ สามารถส่งสินค้าที่ตัวเองขายเข้าไปยัง Fulfillment centers หรือโกดังสินค้าของ Amazon นั่นเอง และหลังจากนั้นทาง Amazon จะเป็นผู้รับ บรรจุ กระจายและจัดส่งสินค้าให้ รวมถึงบริการหลังจากการขายเช่น การรับคืนสินค้าจากลูกค้า เป็นต้น โดยคุณจะสามารถควบคุมผ่านระบบออนไลน์ในบัญชี Amazon Seller Central

บริการ FBA ยังช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Prime Member กว่า 100 ล้านรายทั่วโลกที่มีการซื้อสินค้าเป็นประจำผ่าน Amazon มันจะช่วยคุณประหยัดเวลาและช่วยขยายระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจคุณได้กว้างมากยิ่งขึ้นเป็นระบบการขายสินค้าแบบ End-to-End โดย Amazon fulfillment centers มีทั้งหมด 175 แห่งทั่วโลกคอยจัดการและกระจายสินค้า

ทาง Amazon จะคิดค่าใช้จ่ายหลักๆ คือ

  • ค่าเก็บ (storage) คิดเป็นต่อปริมาตรต่อเดือน
  • ค่าหยิบ (FBA Fulfillment Fees) คิดเป็นต่อชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก
  • ค่าขนส่ง (shipping) ค่าขนส่ง กรณีไม่ได้ขายผ่าน Amazon.com
Image : www.bloomberg.com

E-Commerce Fulfillment Service จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการขายของมากยิ่งขึ้น มันจะช่วยการจัดการการขายได้ง่ายขึ้นหากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของคุณ ระบบจะคอยจัดส่งให้ตรงเวลา และจัดการกับสต๊อกให้เพียงพอต่อออเดอร์ในแต่ละจุด

Fulfillment คือกระบวนการในการรับและจัดเก็บสินค้าคงคลัง รวมถึงการ หยิบ บรรจุ จัดส่งตามคำสั่งซื้อ

Fulfillment Options สำหรับผู้ขาย Amazon

In-house fulfillment

การจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อจากคลังสินค้าของผู้ขายเอง เป็นแนวทางทั่วไปของธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป แต่เป็นตัวเลือกที่มักมีข้อจำกัดมากกว่าตัวเลือกอื่นๆ และอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแนวทางอื่นๆ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ขายที่มีปริมาณการขายน้อย
  • ผู้ขายที่มีเครือข่ายด้านการขนส่งเป็นพิเศษ
  • ผู้ขายที่ขายสินค้าที่มีความซับซ้อนด้านการขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
  • ผู้ขายที่ขายผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลและอาจโดนค่าจัดเก็บในโกดังมากเกินไป

Third-party fulfillment

ธุรกิจ Ecommerce ที่ช่วยให้บริการด้านคลังสินค้า บรรจุ การจัดส่ง และการจัดการคืนสินค้า FBA ในปี 2019 และ 2020 ที่ผ่านมา Amazon ได้ลงทุนกว่า 30 ล้านดอลลาร์ เพื่อส่งเสริมระบบ Third-Part Fulfillment ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Multi-channel ecommerce fulfillment

เป็นกระบวนการการจัดการคำสั่งซื้อในหลายๆช่องทางที่มีไว้ช่วยกระจายสินค้าในตลาดอีคอมเมิร์ซและเพิ่มช่องทางการขายของคุณทั้งจาก Amazon.com, โซเชียลมีเดีย, เว็ปไซต์อื่นๆ ผ่านระบบ Amazon FBA ได้เช่นเดียวกัน

Dropshipping

เป็นกระบวนการที่ใช้บุคคลภายนอกในการจัดการ Supply Chain ทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนถึงการจัดการด้านการขนส่ง ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เหมาะกับผู้ขายบางประเภทที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย

บริการสำหรับ Amazon FBA นั้น มีมากมายหลายประเภทให้คุณสามารถเลือกใช้ได้ มันจะช่วยให้คุณเข้าลูกค้าได้มากขึ้น เกิดก้าวหน้าในธุรกิจของคุณ นอกจากความสะดวกสบายและประหยัดเวลาขนส่งแล้ว สิทธิพิเศษต่างๆในการเข้าร่วม Amazon FBA ที่ได้รับฐานะผู้ขาย ในส่วนของลูกค้าของคุณก็จะได้รับบริการที่ดียอดเยี่ยมนี้ด้วยเช่นกัน

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

บทความจาก
https://services.amazon.co. th

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.