ระบบ FDA Filing คือ อะไร

  • by
FDA Filing

FDA หรือ The Food and Drug Administration เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1848 รัฐบาลได้ใช้การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ที่ช่วงแรกถูกดูแลโดยกรมวิชาเกษตร และถูกมอบหมายในปี 1862 ให้กับ FDA

FDA ได้เกิดการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

The Food and Drug Administration มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยการป้องกัน และให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งคนและสัตว์ โดยมีการรับรองตั้งแต่อาหาร เครื่องสำอาง ยาสำหรับมนุษย์และยาสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ อุปกรณ์ทางแพทย์

นอกจากนั้น FDA มีหน้าที่ในการควบคุมการผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยาศูบ เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้อุปโภคและลดการใช้ยาสูบในผู้เยาว์ และรวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาด้านสาธารณสุขดูแลเรื่องนวัตกรรมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทของ FDA คือการทำ FDA Filing เป็นอีกหนึ่งในการดำเนินการลงทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าอเมริกา เพราะว่าการนำสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเข้าประเทศอเมริกานั้นต้องแจ้งหน่วยงาน FDA ก่อนว่าสินค้าดังกล่าวมีรายละเอียดอะไรบ้าง

สำหรับการแจ้งดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการจากบริษัทที่เป็นเอเยนต์นำเข้า โดยจะมีการดำเนินการผ่านเว็บไซต์ : FDA Industry Systems และจะเป็นการลงทะเบียนบัญชีที่ถูกกฎหมายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

สำหรับการลงทะเบียนสินค้านำเข้าอเมริกากับ FDA นั้นทางเอเยนต์ต้องจัดทำการดำเนินการและการแจ้งรายละเอียดที่ถูกเรียกว่า Web Entry โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดการนำเข้าทั้ง 5 ส่วนตามภาพด้านล่าง โดยข้อมูลเหล่านั้นจะต้องถูกจัดเตรียมและคัดแยกแจ้งตามรายละเอียดและข้อจำกัดที่ทาง FDA ได้กำหนดไว้ จะมีทั้งรายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์ สายเรือ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้รับผิดชอบ วันที่เรือจะเทียบท่า ฯลฯ และรวมไปถึงข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดตั้งแต่การบรรจุชั้นนอกสุดไปจนถึงการระบุรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชิ้นนั้นๆ

การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการนำเข้า-ส่งออกเป็นอย่างดี เนื่องจากมันมีรายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญค่อนข้างมาก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรา Terrestrial สามารถเป็นผู้ให้บริการและจัดการกับสินค้าของคุณได้หากคุณสนใจที่จะส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและสินค้าที่ FDA ต้องรับผิดชอบสามารถดูประเภทสินค้าได้ที่บทความ : ประเภทสินค้าที่ต้องขอใบรับรอง FDA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.