What is “Glaze Crawling”

“การรวบรวมข้อมูลปัญหาเคลือบ Crawling ” คืออะไร ?

ก่อนที่เราจะมารู้จักกับปัญหาเคลือบ Crawling ว่าคืออะไร มีที่มา ลักษณะของชิ้นงาน ที่เกิดปัญหามีลักษณะแบบไหน วิธีการป้องการปัญหา สามารถทำยังไงได้บ้าง ซึ่งข้อมูลจะมีเชื่อมโยงกับ Using tiles to test glaze วิธีการใช้กระเบื้องเพื่อทดสอบการเคลือบ.

ขั้นตอนการ ทดสอบดินใหม่สำหรับผสม น้ำดิน”

ขั้นตอนการทดสอบนี้ส่วนมากจะใช้กับการที่ต้องผสมดินชนิดใหม่ที่ผสมขึ้นเอง หรือทดสอบดินที่ใช้สำเร็จรูปที่ได้มา เพื่อปรับความเหมาะสมให้เข้ากับเคลือบ

1.นำดินที่ได้จากการผสม หรือ ดินสำเร็จรูป มาหล่อแท่งหรือ พึ่งให้หมาดและตัดเป็นแท่ง

2.วัดขนาดเส้นตรงกลาง ก่อนที่ชิ้นงานจะแห้ง,วัดขนาดเส้นตรงกลาง หลังแห้งสนิท ที่ชิ้นงานจะแห้ง

3.นำไปเผาบีส วัดขนาดเส้นตรงกลาง หลังเผาบีส

4.นำไปจุ่มเคลือบและเผาเคลือบ ,หลังจากเผา วัดขนาดเส้นตรงกลาง หลังเผาเคลือบ และนำไปต้ม 20 นาที

5.นำข้อมูลการวัดขนาดที่ได้จากแต่ละรอบ มาวิเคราะห์การหดตัวให้เหมาะสมกับเคลือบ ที่ใช้,โดยวัดจาก
-การหดตัวของเส้น
-การแตก,งอ
-การดูดซึมของน้ำ

โดยปกติแล้วหากเป็นดินสำเร้จรูกจากโรงงาน เราสามารถถาม เรื่องความถ่วงจำเพาะ(ปริมาณน้ำในดิน) ได้เลย เพราะเราจะได้ปรับเคลือบและดินให้ มีความใกล้เคียงกันเพื่อลดปัญหา ได้

” ปัญหาเคลือบ Crawling”

Crawling เป็นปัญหา ของเคลือบ บนชิ้นงานเซรามิคอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป้นเคลือบบนชิ้นงานเซรามิคที่มีการแยกตัวกันของเคลือบจนเห็นเนื้อดิน สีครีม บางครั้งเป้นตำหนิที่คล้ายตาหมดเกินขึ้นได้ทั้งทั่วบริเวณทั้งภายในด้านนอก และขอบของชิ้นงาน สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเคลือบเงา เคลือบด้าน เคลือบไฟต่ำ เคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน เมื่อเกิดตำหนิชนิดนี้ขึ้น จะทำให้ชิ้นงานไม่สมบูรณ์และเห้นได้ชัดโดยเฉพาะเคลือบที่มีสีเข้ม จะเห็นได้ชัดกว่าเคลือบสีอ่อน

“สาเหตุของปัญหาเคลือบ Crawling

สาเหตุของปัญหามีหลายปัจจัยดังนี้

1.การเผาบีสโดยที่ชิ้นงานแห้งยังไม่สนิท การเผาบีสที่เร็วจนเกินไป เป็นสามาเหตุที่มักพบเห็นได้บ่อย และสามารถเกิดขึ้นได้ กับชิ้นงานบางชิ้นที่ยังไม่แห้งสนิท หรือ หมาดจนเกิดไป

2.ชิ้นงานบีสมีฝุ่นจับ เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เคลือบไม่เกาะชิ้นงาน เคลือบไหล

3.น้ำเคลือบมีความเข้มข้นมากหรือน้อยจนเกิดไป หากเคลือบมีความเข้มข้นสูงจนเกิดไป และผ่านวิธีการเคลือบงานที่หนาจะทำให้เคลือบไม่เกาะผิดชิ้นงานเกิดเป็นตำหนิได้

“วิธีการแก้ปัญหาเคลือบ Crawling

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังนี้

1.ขัดผิดบริเวณรอบตำหนิของชิ้นงาน ให้เรียบเพือเปิดพื้นผิวสัมผัสมากขึ้น โดยใช้หัวขัด เซรามิค

2.ใช้เคลือบที่มีความถ่วงจำเพาะ ความเข้มข้นใกล้เคียงกับตัวชิ้นงาน ในการปิดผิวชิ้นงาน

3.แปะเคลือบลงบนชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่สารถทำได้คือมีตำหนิไม่มาก และ ไม่กว้าง หากกว้างจนเกินไปต้อง ทนลงบนชิ้นงานและใชกาพ้นเคลือบพ้นทับอีกรอบ

4.รอให้แห้งและ เช็ดบริเวณผิวที่แต้มเล็กน้อยเพื่อเป็นการปรับระดับให้ใกล้เคียงกับชิ้นงานเดิมมากที่สุด

วิธีการปัญหาเคลือบ Crawling ที่ได้แนะนำ้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับชิ้นงานที่มีตำหนิไม่มาก ไม่สามารถใช้กับชิ้นงานที่มีตำหนิ ขนาดใหญ่ได้ เพราะซ่อมชิ้นงานได้ยาก แต่ปัญหาเคลือบ Crawling ยังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และ มาในบางครั้ง อาจจะไม่สามารถแก้ให้หายได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหา และ ป้องกันต้อง ตรวจชิ้นงานก่อนเข้าเตาบีส และวัดอุณหภูมิการเผาบีสให้ถูกต้อง ไม่เร็วจนเกินไป อาจจะโคนวัดอุณหภูมิ เข้าร่วมกับการดูตู้ควบคุมได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.