ประกาศสำคัญ : ปัญหาของระบบ APC, การปรับลดราคาตู้คอนเทนเนอร์ และอัตราการเรียกเก็บ Amazon Storage

  • by

ประกาศจาก Terrestrial ตอนนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเเจ้งให้ทราบดังนี้

1.ปัญหาของระบบขนส่ง APC ที่อาจล่าช้ากว่าปกติ เกิดจากระบบภายใน Amazon ที่เกิดความล่าช้าและ Terrestrial ไม่สามารถกับปัญหาภายในตรงนี้ได้ กำลังประสบความล่าช้าในการรับสินค้าสูงสุด 1 เดือนต่อการจัดส่ง

2. การปรับลดราคาของตู้คอนเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอาจจะลดลงอีกก่อนสิ้นปี

3.ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของ Amazon จะเพิ่มในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากไตรมาสที่ 4 จะมีการสินค้าที่จัดเก็บใน Amazon เพิ่มขึ้น 3 เท่า

ทางเราได้แนบเอกสารประกาศไว้ข้างล่าง จึงต้องการประกาศให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

แนบเอกสารไว้ด้านล่างนี้

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.