Glaze scrubbing machine

  • by

เนื่องจากปัญหาการใช้พาราฟินในการเคลือบก้นชิ้นงานที่ส่งผลกระทบในระหว่างเผา เนื่องจากพาราฟินนั้นทำให้เกิดกลิ่นฉุนที่รุนแรงในบริเวณโดยรอบโรงงาน เราจึงได้ยกเลิกการใช้พาราฟินในการเคลือบก้นชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้เคลือบนั้นไปห่อหุ้มทั่วทั้งพื้นผิวของชิ้นงาน หากนำชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเช็ดก้นหรือเคลือบพาราฟินแล้วเข้าเผา จะทำให้ชิ้นงานติดกับแผนรองเผาส่งผลให้ชิ้นงานแตกเสียหายและอาจทำให้แผนรองเผาแตกตามไปด้วย

ปัจจุบันเราได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนวิธีในการทำความสะอาดก้นชิ้นงานโดยได้มีการใช้ฟองน้ำชุปน้ำให้ชุ่ม แล้วนำชิ้นงานที่เคลือบเสร็จแล้วไปถูบนฟองน้ำเพื่อให้เคลือบหลุดออก ดังรูป

แต่ด้วยวิธีการนี้ทำให้การทำงานของทีมช้าลงอย่างมากเราจึงต้องหาอุปการณ์เสริมเพื่อช่วยให้การทำงานนั้นรวจเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องเช็ดน้ำสำหรับใช้ในการเช็ดก้นงานเซรามิก โดยจะมีมอเตอร์หมุนสำหรับทำให้ฟองน้ำที่พันไว้รอบๆแกนของมอเตอร์เคลื่อนที่ผ่านถังน้ำที่อยู่ด้านล่างดังรูป

ขอดีของอุปกรณ์เช็ดน้ำนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในการเคลือบงานเซรามิกนั้นมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นได้ แต่อาจส่งเสียงรบกวนเล็กน้อย และจำเป็นต้องหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาด เปลี่ยนน้ำอยู่บ่อยๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.