การขัดเซรามิกด้วยเครื่องพ่นทราย (Sandblastic Ceramic)

การขัดและการพ่นทรายเซรามิก – ผลกระทบต่อการเคลือบหรือการกลั่น
าก Blog ที่แล้วเราพูดถึงเครื่องพ่นทราย ว่าคือ อะไร มีประเภท การใช้งานเครื่องพ้นทราย ทรายที่ใช้ในการพ้น และการประยุกต์เครื่องพ่นทราย ที่ใช้กับงานเซรามิค จะขยายความและเทคนิคไอเดียการทำดังนี้

ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค
ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค

“การขัดและการพ่นทรายเซรามิก”
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

-การขัดเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัส แตกต่างจากเคลือบเดิม การขัดแบบนี้จะสามารถขัดได้ทั้งแบบเฉพาะจุดหรือสามารถขัดได้ทั้งใบ เพื่อสร้างความน่าสนใจ และหาไอเดีย พื้นผิวแบบใหม่ หรือเพื่อแก้ไขชิ้นงานที่มีตำหนิจากเคลือบเช่น รูเข็ม คราวดิ้ง ตามด สร้างเป็นชิ้นงานใหม่ พื้นผิวที่ใช้ทรายพ้นจะมีความแตกต่างจากพื้นผิวเดิม เหมือน โดนกัดกร่อนพื้นผิวให้ขรุขระเล็กน้อย และพื้นผิวสามารถ เพิ่มหรือลด ความลึกได้ตามการพ้นและระยะเวลาของจุดที่พ้น

ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค
ภาพการทำพื้นผิวแบบบาง
ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค
ภาพการทำพื้นผิวแบบกว้างและลึก

-การขัดชิ้นงานเพื่อลบแก้ไขตำหนิ ชิ้นงานเซรามิค ที่พบปัญหา จะเป็นปัญหา เดิมที่แก้ได้ยาก เช่น ปัญหา รูเข็มตามด ที่เป็นจุดลึก การซ่อมโดยทั่วไปมักเปิด ให้รูกว้างและมีพื้นผิวจับที่ชิ้นงานเดิมกับเคลือบที่แต้ม ที่หลายครั้งที่ชิ้นงาน มักซ่อมไม่สนิท เคลือบชิ้นใหม่ไม่สามารถเกาะชิ้นงานเดิมได้เนื่องจากความร้อนในการเผาและพื้นผิวของชิ้นงาน จึงยังทิ้งร่องรอยการซ่อมไว้อยู่ หากใช้เครื่องพ้นทรายช่วยสร้างพื้นผิวให้เคลือบสามารถที่ที่ยึดเกาะจะเป็นตัวช่วยทำให้ ชิ้นงานเหล่านี้ มีโอกาสที่จะแก้ตำหนิได้มากขึ้น เพราะชิ้นงานบางชิ้น โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีสีเดี่ยวหากมีตำหนิ จะสามารถมองเห็นได้ง่าย และ ไม่ผ่านการตรวจ QC

ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค
ภาพการซ่อมงานจากตำหนิรูเข็ม แล้วยังเห็นจุดที่ซ่อมงาน

ที่มา รูปภาพและข้อมูลจากทีมสตูดิโอเซรามิค
ภาพการทำพื้นผิวโดยเคลืองพ้นทรายและซ่อมชิ้นงาน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.