เอกสารประกอบการนำเข้าอเมริกา

หากคุณเป็นผู้ส่งสินค้าหรือมีตลาดเป้าหมายที่ประเทศอเมริกา จะต้องมีความรู้ในการจะนำเข้าส่งออกอเมริกาที่จำเป็นจะต้องทราบกฎ ระเบียบ เงื่อนไขรวมถึงเอกสารต่างๆ ก่อนการนำเข้าส่งออกอเมริกา รวมถึงสินค้าทุกประเภทและโดยเฉพาะในช่วงนี้การนำเข้าสินค้าประเภทอาหารในอเมริกาจะต้องมีเอกสารที่ร้องขอมากยิ่งขึ้นตามกฎการนำเข้า และขอความร่วมมือผู้ส่งทุกรายที่ส่งสินค้าประเภทอาหารช่วยดำเนินการด้านเอกสารดังนี้

6 เอกสารประกอบการนำเข้าอเมริกา

1.) แยกใบขนขาออก และ BL ในนามบริษัทลูกค้าเอง

หากลูกค้าจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องแยกใบขนขาออก และ BL ในนามบริษัทลูกค้าเอง สามารถแยกเอกสารใบขนขาออกและ BL ได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร (รวมทางส่งทางเรือ) หรือมี Paperless แล้วเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท/ชิปเมนท์

ซึ่งการแยกเอกสาร BL และใบขนขาออกนี้ รายการสินค้าในเอกสารจะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งสามารถนำไปประกอบยื่นกับสรรพากรและใช้สิทธิ์ผู้ส่งออก Vat 0% ได้ และจะต้องเตรียมเอกสารมอบอำนาจให้ชิปปิ้งเราดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร 

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับแยก BL/ใบขนขาออก 

 1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน 
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์และติดตราประทับทุกหน้า  จะเอาไปใช้ประกอบระบุเป็นผู้ส่งออกในใบขน ให้ขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับทำพิธีการศุลกากรเท่านั้น” ก็ได้
 2. ใบภพ 20 ลงตราประทับและเซ็นต์ 
 3. สำเนาบัตรกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่มีชื่อในหนังสือรับรองลงตราประทับและเซ็นต์
 4. ขอทราบชื่อในสำเนาใบจดทะเบียนผู้ส่งออก (ทางชิปปิ้งจะได้ทราบว่าจดในชื่อใคร จะได้เดินเอกสารได้ถูกต้อง)
 5. หนังสือมอบอำนาจชิปปิ้ง

2.) Importer of record (IOR)

ตัวอย่างเอกสาร

ตั้งแต่ปี 2566 นี้เป็นต้นไป ลูกค้าจะต้องมีหมายเลข IOR ผู้นำเข้าในนามบริษัทบริษัทลูกค้าเอง ซึ่งหากเป็นลูกค้าหรือใช้บริการขนส่งไปอเมริกากับบริษัทเทอเรสเทรียล ทางเราสามารถช่วยเตรียมเอกสารในการลงทะเบียน IOR ได้ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 1. หนังสือรับรองบริษัท DBD หน้าแรก ฉบับภาษาไทย
 2. ภพ.20 ฉบับภาษาไทย 
 3. หนังสือรับรองบริษัท DBD หน้าแรก ฉบับแปลภาษาอังกฤษ English translation
 4. PP 20   ฉบับแปลภาษาอังกฤษ English translation  
 5. Corporate Certification  ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อรับรองข้อมูลว่าแปลถูกต้องเทอเรสเทรียลสามารถช่วยเตรียมเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้หากคุณไม่มีและเข้าไปกรอกฟรอม IOR Information Request เพื่อให้เราช่วยเตรียมเอกสารหนังสือรับรอง / ภพ.20 ฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสาร Corporate Certification

3.) พันธบัตรศุลกากร (Custom Bond)

ตัวอย่างเอกสาร

จากข้อ 2.) ที่ได้กล่าวถึง IOR หากลงทะเบียนผู้นำเข้าอเมริกาและได้รับหมายเลขผู้นำเข้าแล้ว จะต้องมีพันธบัตรศุลกากร (Custom Bond) เป็นประกันการนำเข้า หากไม่มีทางเราสามารถช่วยแนะนำและเตรียมเอกสาร POA ได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับพันธบัตร Custom Bond มี 2 ตัวเลือกได้แก่ Single Bond เริ่มต้นที่ $100 และ Multiple bond สามารถใช้ได้ทั้งปี เริ่มต้นที่ $200 เลือกได้ว่าจะลงทะเบียนแบบไหน

4.) US FDA 

สำหรับสินค้าประเภทอาหารจะต้องการลงทะเบียน US FDA และได้รับ Registration Number ผูกติดกับโรงงานผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการแจ้งสำหรับนำเข้าสหรัฐอเมริกา

5.) หมายเลข Dun Numbers

Dun and Bradstreet เป็นบริษัทเอกชนที่เก็บข้อมูลของธุรกิจทั่วโลก โดยหนึ่งในบริการที่พวกเขามีคือ หมายเลขการลงทะเบียน DUNs จะมีการใช้มากเมื่อนำเข้าอาหาร เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ธุรกิจลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข DUNS เป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเราคาดว่ามันจะกลายเป็นข้อกำหนดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากยังไม่มีหมายเลข DUNs สามารถดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนที่ลิ้งค์นี้ https://goterrestrial.com/duns-and-how-to-register/ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

6.) FSVP – Foreign supplier verification program

คือข้อบังคับชุดที่สองที่มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่นำเข้าอาหารเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การจดทะเบียน FDA ครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อจดทะเบียนโรงงานต่างประเทศที่ผลิตหรือมีอาหารและเครื่องสำอางค์สำหรับสหรัฐอเมริกา แต่ FSVP มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าอาหารที่นำเข้ามาในสหรัฐอเมริกาผ่านการประเมินความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัยในการนำเข้า การลงทะเบียนนี้จะใช้กับบริษัทที่ส่งเอกสาร FDA สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งแยกจากการลงทะเบียน FDA และต้องต่ออายุทุกๆ 1 หรือ 2 ปี นอกจากนี้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้จัดการเรื่อง FSVP อีกด้วย ซึ่ง FSVP ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการบังคับใช้แล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในเร็ว ๆ นี้ และเลือกบังคับใช้เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงการค้า ในขณะเดียวกันก็ยังให้เวลากับบริษัทต่างๆ ในการลงทะเบียน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.