เครื่องปั้นดินเผากรีก สีแดง และ สีดำ บนเครื่องปั้นดินเผา (Ancient Greek glazes)

จาก Blogก่อนที่ได้พูดถึง เครื่องปั้นดินเผาของกรีก ว่า มีที่มาพื้นฐานมากจากวัฒธรรม ที่รุ่งเรื่อง ศิลปะ วิธีชีวิตของ ชาวกรีกในยุคนั้นถูกถ่ายทอดมายัง รูปปั้น รูปแกะสลัก ภาพวาดจิตกรรม รวมถึง เครื่องปั้นดินเผา กรีกโบราณ
หากสังเกตให้ดี เครื่องปั้นดินเผากรีก โบราณมีหลากหลายประเภท ซึ้งแต่ละประเภท มักเน้นไปที่ความเชื่อ ความหลงไหลในการบูชาเทพต่างๆ ที่มีความรู้สึกถึงการเคารพบูชา เพราะชาวกรีกโบราณมีความเชื่อและหลงไหลในเทพเจ้า เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากสิ่งของโบราณวัตถุที่หลงเหลือมาในยุคปัจจุบันว่า มีความเกี่ยวข้องกับ เทพเจ้า ตำนาน และ บุคคลสำคัญในยุคทั้งสิ้น ซึ้งประเภทของเครื่องปั้นดินเผา มัก แบ่งตามรูปทรงการใช้งาน และ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน คล้ายในยุคปัจจุบัน ต่างเพียงรูปร่าง ที่มีเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึก ถึงความหรูหรา และ สวยงาม

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลบางส่วน
https://hmong.in.th/wiki
ภาพส่วนประกอบและคำอธิบาย แจกันเครื่องปั้นดินเผากรีก


“สีแดง และ สีดำ บนชิ้นงาน เครื่องปั้นดินเผากรีก”
หากรูปทรงและรูปร่างประเภท มีเยอะ มากแค่ไหน แต่สีเคลือบ หรือสี บนชิ้นงาน ของ แจกัน กรีกโบราณที่ เราพบเห็นตาม
สถาณที่จัดเก็บโบราณวัตถุต่างๆมีเพียงไม่กี่สีที่ปรากฏ ดังนี้
-สีดำ เป็นสี ที่เน้นไปที่ พื้นผิวของตัวชิ้นงานอาจจะเป็นได้ทั้งพื้นหลัง และ ใช้ วาดทับ ตัวละคร เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็น 1 ในสีที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
-สีดินแดง หรือ สีอิฐ เป็น พื้นที่พบเห็นมาก เช่นเดียวกับสีดำ เป็นสีหลักอีก 1 สี ที่มักใช้วาดตัวละคร คน สัตว์ สิ่งของ มักวาดตัวกันกับสีดำ หรือบางครั้ง จะเป็นสีของเนื้อดิน ที่ผ่านการใช้วัสดุเคลือบใสบางๆ และเผา บีส ทำให้เห็นเป็นสีอิฐ แล้วแต่เทคนิคของช่างปั้น
-สีแดงเข้ม น้ำตาลแดง เป็นสีที่ มักต้องการการเน้นลายละเอียด เช่น ต้องการเน้นรูปร่างของตัวละครที่เพ้น เสื้อผ้า มักมี เพียงไม่กี่จุดบนชิ้นงาน

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลบางส่วน
https://th.eferrit.com/%
ภาพส่วนประกอบและคำอธิบายสีบนเครื่องปั้นดินเผากรีก


“การทำสีแดงและสีดำบนเครื่องปั้นดินเผากรีก “
-การเตรียมดิน ช่างปั้นกรีกจะ หาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการขึ้นรูปโดย อาศัย แหล่งที่มาของดินซึ้งดินส่วนมาก ที่นำมาใช้มักมีลักษณะสีส้มแดง หากเปรียเทียบ จะคล้ายกับดิน ด่านเกรียน หรือ บ้านเชียง แต่หากจะมีวิธีการ เตรียมดินที่แตกต่างกันออกไป โดยช่างปั้น หากหาดินที่เหมาะแก่การขึ้นรูปได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมดิน แยกดินออกจากเศษวัสดุโดยการนำมานวด และแช่น้ำ ให้ เศษวัสดุที่ไม่ต้องการลองน้ำ และตกตะกอน แยกออกจากเนื้อดิน ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาทำหลาบรอบ จนกว่าจะได้เนื้อดินที่สะอดาพอสำหรับการขึ้นชิ้นงาน


-การขึ้นรูป ช่างปั้นจะขึ้นรูปด้วย หินวงล้อ ที่เป็นทรงกลมแบน มีแกนด้านลง เป็นจุดศูษย์กลาง คล้ายเครื่องโทรอิ้ง หรือแป้นหมุนไฟฟ้าในปัจจุบัน แต่หาก อาศัย แรงเหวียงและแรงโน้มถ่วงในการช่วยขึ้นรูป ซึ้งมีหลากหลายประเภท เช่น แจกันสำหรับใสน้ำ คอนโทน้ำ ใส่ไวน์ จาน ถ้วย ภาวชนะบนโต๊ะอาหารเป็นต้น หลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้วจะมีการ เพ้นสีต่อไป


-การเพ้นสี อย่างที่กล่าวมาข้างต้น สีที่ใช้มักมีไม่กี่สี สีดำ สีแดง สีส้มอิฐ แต่หากการเพ้นจะมี ลวดลาย มีเรื่องราว และ ภาพที่แตกต่างกัน ตามความเชื่อ ของแต่ละบุคคล และการนำไปใช้ในวัตถประสงค์ใด เช่น ชามน้ำสำหรับเทพเจ้า ซึ้งสามารถ เพ้นลวดลายที่เกี่ยวของ กับเทพเจ้านั้นๆ ได้ โดยสีที่เพ้นจะใช้พู่กันที่มีขนาดต่างกัน สีดำที่โดดเด่นเป็นเงา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผากรีก เกิดจากเศษคอลลอยด์ของดิน ที่มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ต่ำมาก สลิปดินนี้อุดมไปด้วยออกไซด์ของเหล็กและไฮดรอกไซด์ เป็นลักษณะของดินเหนียวที่ใช้ในสมัยโบราณ


-การเผาชิ้นงานให้เกิดสี การเผาเครื่องปั้นดินเผากรีก มักใช้แค่การเผาครั้งเดียว แต่หากจะเป็นการเผา ที่มีอุณหภูมิมากกว่าการเผาบีสทั่วไปอยู่ที่ 920–950 ° C และมีการปรับลด อุณหภูมิ 800–850 ° C ตาม เทคนิคการเกิดสี โดยการเผา จะมีการเผาแบบการปิดช่องลมและนำชิ้นงานเข้าไป เครื่องปั้นดินเผาของกรีกแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบัน กระบวนการที่ซับซ้อนมาก เอฟเฟกต์สีดำทำได้โดยการเปลี่ยนปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในระหว่างการเผา การสลับสภาวะการออกซิไดซ์


– เตาเผาถูกทำให้ร้อนที่ประมาณ 920–950 ° C โดยช่องระบายอากาศทั้งหมดจะเปิดนำออกซิเจนเข้าสู่เตา เครื่องปั้นดินเผา มีสีน้ำตาลแดงใน (สภาวะออกซิไดซ์) เนื่องจากการก่อตัวของเฮมาไทต์ ทั้งในสีและเนื้อดิน จากนั้นปิดช่องระบายอากาศและนำไม้ สร้างคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเปลี่ยนเฮมาไทต์สีแดงเป็นแมกนีไทต์สีดำในขั้นตอนนี้อุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนการรีออกซิไดซ์ขั้นสุดท้าย ที่ประมาณ 800–850 ° C เตาเผาจะถูกเปิดออกและนำออกซิเจนกลับมาใช้ใหม่ทำให้ดินเหนียวที่ไม่ได้เคลือบ กลับไปเป็นสีส้มแดงในขณะที่พื้นที่ที่เพ้นเคลือบ บนแจกันที่ผ่านการเผา ไม่สามารถออกซิไดซ์ได้อีกต่อไปและยังคงเป็นสีดำที่มาของรูปภาพและข้อมูลบางส่วน
https://th.eferrit.com/%
ภาพส่วนประกอบและคำอธิบาย เกี่ยวข้องกับ เทพเจ้า และสัตว์วิเศษ เครื่องปั้นดินเผากรีก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.