ประเภทของแจกันสมัยใหม่ (ดอกตูม ดอกไม้ โกศ แท่น) Types of modern vases

แจกัน (vases) นิยามความหมาย 

จากblogที่แล้วที่แล้วที่พูดถึง แจกันกรีกโบราณ ไปแล้วต่อไป blog นี้จะพูดถึงประเภทของแจกัน ในปัจจุบัน แจกันสมัยใหม่ ว่ามีความหมายนิยาม และ มีประเภท อะไรบ้างดังนี้ 

แจกัน (vases) นิยามความหมาย แจกัน เป็นภาชนะเปิด นิยมใช้ใส่ดอกไม้ เพื่อการประดับตกแต่ง แจกันมีหลากหลายรูปทรง และทำจากหลายวัสดุเช่น ดินเผา เซรามิค แก้ว ไม้ นิยมทำลวดลายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของผู้ผลิตแจกัน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ1,000 ปี และ มีการขุดค้นพบ เกือบทั้วโลก ซึังเป็นแรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดมายังแจกันสมัยปัจจุบันอีกด้วย 

ประเภทของแจกันสมัยใหม่(เซรามิค)

แจกันในปัจจุับน มีหลายประเภทมาก ใช้เกรฑ์การแบ่งหลักตามความนิยม ได้ ดังนี้ 

-จุดพื้นที่ตั้ง ตั้งพื้น,ตั้งโต๊ะ 

-ขนาดของแจกัน เล็กกลางใหญ่ 

-รูปทรง ทรงของแจกัน แจกันทรงสูง ,แจกันทรงกลม เตี้ย 

-วัสดุที่ทำแจกัน แจกันไม้ แจกันแก้ว แจกันดินเผา และ แจกันเซรามิค 

ซึ้งการแบ่งประเภท จะขอเน้นที่การแบ่งประเภทของแจกันเซรามิค โดยการใช้ลักษณะของส่วนสูง เป็นการแบ่งออกได้2ประเภทหลักๆดังนี้ แจกันทรงสูง ,แจกันทรงกลม เตี้ย ซึ้งจะมี แจกันทรงต่างๆแยกย่อย อีก หลายประเภท 

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลบางส่วน https://th-n.decorexpro.com/aksessuary/vazy/materialy-i-formy/

รูปทรงของ แจกันทรงสูง

 -แจกันทรงสูง เป็นกันทั่วไปจะแยกจากแจกัน ทรงอื่นได้จาก ความสูงของแจกัน ซึ้งทรงสูงจะอยุ่ที่ ประมาณ 30 cm.ขึ้นไป หรือประมาณ1ไม่บรรทัดขึ้นไป ความสูงอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้ และไม่จำเป็นต้อง ตั้งได้เฉพาะบนโต๊ะอาหาร หรือ ตู้โชว์ เพราะแจกันทรงสูง สามารถสูง จนสามารถตั้งที่พื้น ได้เช่นกัน ซึ้งหากเราต้องการแบ่งประเภทย่อยของแจกันทรงสูงจะมีหลากหลายประเภทเภท ตามรูปทรง เช่น แจกันทรงสูงดอกไม้ตูม แจกันทรงนาฬิกาทราย ,แจกันคอขวด ,แจกันสูงทรงกระบอก ,แจกันสูงทรงเหลี่ยม แจกันทรงลูกบาศก์สูง เป็นต้น เป็นแจกันที่มีการใช้งานที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ ต้องการจัดดอกไม้แบบเดี่ยว แบบหมู่ได้ทั้ง2แบบ  ซึ้งจะเชื่อมโยงกับการจัดดอก ที่ต้องเลือก ทั้งดอกไม้และแจกันต้อง เข้ากัน

ที่มาของรูปภาพและข้อมูลบางส่วน: https://www.posttoday.com/real-estate/343325

รูปทรงของ แจกันทรงกลม ทรงเตี้ย  

แจกันทรงกลม ทรงเตี้ย เป็นประเภทของแจกัน อีกชนิดที่ มักใช้สำหรับบนโต๊ะอาหาร โต๊ะโชว์ มากกว่าที่ตั้งพื้น เพราะ หลายประเภท มักมีขนาดเล็กไม่สูงมาก แต่จะมีเส้นผ่านศูษย์กลางกว้าง ฐานแคบ ปากกว้างหรือแคบ หรือแจกันทรงกระบอก เตี้ย แจกันทรงลูกบาศก์เตี้ย มักเป็นแจกันขนาดเล็ก โดยทั่วไป มีความสูงไม่เกิน 20 cm. เป็นแจกันที่จะจัดดอกไม้ใส่ไม่มาก เป็นแบบเดี่ยว เน้นจุดเด่นเพียงอย่างเดี่ยว หรือมักจัดดอกไม่ขนาดเล็ก เป็นพุ่ม 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.