ปัญหาเคลือบคลานบนสินค้าเซรามิก (Glaze Crawling)

 • by

จาก blog ที่แล้ว ที่เราพูดถึง ปัญหาการเกิด ชิ้นงาน เคลือบคลาน เคลือบร้น (Glaze Crawling) ที่พบเห็นจากการทำงานใน สตูดิโอกัน ที่มีทั้งในกรณีที่ 

 • กรณี เล็กน้อยอย่าง เช่น การคลานเป็นที่ซึ่งการเคลือบหลอมละลายจะถอนตัวออกเป็น เกาะเล็กๆ โดยปล่อยให้เป็นหย่อมดินเปล่า ขอบของเกาะหนาและโค้งมน 
 • กรณีปานกลาง เช่น จะมีดินเหนียวเป็นหย่อมๆ เพียงเล็กน้อย 
 • กรณีที่รุนแรง เคลือบจะก่อตัวเป็นเม็ดเล็กๆ บนผิวดินเหนียวและหยดลงบนแผ่นเชล ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยที่สุด ชั้นความหนาของเคลือบ การเคลือบชิ้นงานทับซ้อนกันหลายชั้น เช่นชุบ2สี เป็นต้น  

       blog นี้ จะพูดถึง ทฤษฏีความน่าจะเป็น สาเหตุ และการแก้ไขที่คาดการณ์ว่าหาก นำมาปรับใช้จะสามารถปรับ ปรุงให้ชิ้นงานเกิดปัญหาให้น้อยลง 

ที่มาของรูปภาพ จาก ทีมสตูดิโอเซรามิคและข้อมูลจาก https://digitalfire-com.translate.goog/trouble/glaze+crawling

เคลือบหดตัวมากเกินไประหว่างการอบหรือการเผาเผาบีส หรือไม่?

ซึ้งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 • หากมีวัสดุที่มีอนุภาคละเอียดมาก เช่น สังกะสี เถ้ากระดูก สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการหดตัวสูงขึ้นระหว่างการอบแห้ง ลองใช้สังกะสีเผา เพื่อเป็นแหล่งแมกนีเซียม แทนแมกนีเซียมคาร์บอเนต 
 • เป็นเรื่องปกติที่ดินจะหดตัวหลังการอบหรืเผาบีส  หากมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ให้ลองใช้การปรับแต่ง สุตรเคลือบ เพิ่มลด ส่วนประกอบบางอย่าง เพื่อให้ได้ความแข็งที่ดีและการหดตัวน้อยที่สุดโดยที่ยังคงคุณสมบัติทางเคมี สี พื้นผิว ไว้ 
 • ถ้าเคลือบปั่นใน หม้อบด นานเกินไป มันอาจหดตัวมากเกินไป  การเคลือบพื้นผิวสูงอาจทำให้เกิดการนอนที่ก้นเคลือบเคลือบไม่เกาะ 
 • หากสารละลายจับตัวเป็นก้อน จะต้องใช้น้ำมากขึ้นเพื่อให้ได้การไหลที่เท่ากัน และจะหดตัวมากขึ้นระหว่างการทำให้แห้ง และต้องใช้เวลานานกว่าจะแห้ง ลองใช้น้ำกลั่น. วัดค่าความถ่วงจำเพาะเสมอเพื่อรักษาปริมาณของแข็งและใช้สารลดตะกอน/สารตกตะกอนหากจำ(โซเดียมซิลิเกต ,เกลือ) เป็นเพื่อทำให้สารละลายบาง/ข้นขึ้น 
 • ดินและเคลือบ ที่เข้ากัน ซึ้งเป้นสิ่งสำคัญอีกอย่าง การทำเซรามิคากดินและเคลือบ หดตัวไม่เท่ากัน การผสานระหว่างน้ำเคลือบและดินไม่ไปด้วยกัน จะทำให้เกิดปัญหาในงานเซรามิค ตามมา ตำหนิงาน ที่รา้ยแรงที่สุดคืองานเสียหายแตก

ที่มาของรูปภาพ: https://digitalfire-com.translate.goog/trouble/glaze+crawling

การยึดเกาะแบบแห้งของเคลือบกับพื้นผิวของภาชนะไม่เพียงพอหรือไม่?

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 • พื้นผิวบางชิ้นงาน อาจดูเหมือนเรียบมาก เช่น พื้นผิวต้องเรียบหรือหยาบจนเกินไป เคลือบก็ต้องการการไหลที่เพียงพอเพื่อปกปิดพื้นผิวชิ้นงาน 
 • หากพื้นผิวเคลือบแห้งเป็นฝุ่นมากเกินไป ให้ผสมน้ำลงไป และวัดค่าที่เหมาะสมความถ่วงจำเพาะต่อเคลือบแต่ละตัว 
 • การเพิ่มน้ำดินบางส่วนลงในเคลือบ เพือช่วยเพิ่มการผสานตัวของดินและเคลือบ

เทคนิคการใช้งานหรือการจัดการส่งผลต่อพันธะของเนื้อเคลือบที่เปราะบางหรือไม่?

ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 • หากภาชนะมีฝุ่นมาก ให้เป่าออก ใช้ฟองน้ำสำหรับทำเซรามิคเช็ด เพื่อเตรียมบีสก่อน ทำงาน 
 • หากเคลือบเคลือบหนาเกินไป เคลือบจะรัดดินจนเกิดปัญหาต่าางๆเช่น เคลือบล้น เคลือบคลาน และอาจจะทำให้ชิ้นงานแตกได้ 
 • หากจำเป็นต้องเคลือบชิ้นงานหนา สามารถทำให้ปริมาณน้ำลดลงได้โดยการทำให้เคลือบละลาย อย่างระมัดระวังมีแนวโน้มที่จะแห้งช้ามาก หรืออาจจะให้เกิดการคลานควรเคลือบความหนาในปริมาณที่เหมาะจะดีกว่า 
 • การพ่นเคลือบเป็นการเคลือบชิ้นงาน โดยการเคลือบพ้นทับเป้นชั้นๆเคลือบจะค่อยๆแห้งแต่หาก พ้นทับเร้วจเกินไป บีสจะดูดน้ำกลับ ไม่ทันทำหใ้เคลือบฟองคล้ายมีฟองด้านล่าง ทำให้เกิดปัญหาได้ 

ที่มาของรูปภาพ: https://digitalfire-com.translate.goog/trouble/glaze+crawling

สรุปปัญหา Glaze Crawling และ การคาดการณ์สาเหตุ ที่เกิดปัญหา จะเห็นได้ว่าปัญหา Glaze Crawling จะเป็นปัญหาที่มีสาเหตุ อยุ่ในหลายๆส่วน ตั้งแต่การทำบีสไปจนถึงการเคลือบชิ้นงาน ซึ้งวิธีการแก้ไข มักจะ เป็นการทดลองตั้งแต่รากฐานของสูตร ไปจนถึง การเพิ่ม มาตราฐานในการทำงานแต่ละขั้นตอนการใส่ใจรายละเอียด ในการทำงาน มากขึ้น เพราะ ชิ้นงานเซรามิค หากเกิดตำหนิมักแก้ไขได้ยากกว่าประเภทอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานก็ไม่สามารถความคุม ได้100% ดังนั้นต้องมีวิธี การซ่อมชิ้นงาน ควบคู่ไปด้วยเพื่อลดจำนวนชิ้นงานที่ เสียหายจากการผลิต ซึ้งวิธีการชิ้นงาน ต้องมีการศึกษา และทดลองเช่นกัน 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.