Methods to Prevent “Crawling” 2

Methods to Prevent "Crawling" 2 วิธีป้องกัน "การคลาน" 2  จาก Blog ที่แล้วพูดถึง Crawling คืออะไร และ ได้เจาะถึง สาเหตุ การเกิด ความน่าจะเป็นของปัญหา ต่อมาจะเจาะลึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหา ที่มีการทดลอง ปรับตามคำแนะนำ ของ ผู้ผลิตเคลือบ และ ข้อมุลที่ได้สืบค้น 
ที่มาของรูปภาพ และข้อมุล:ข้อมูลจาก ผู้ผลิตเคลือบ
ดินขาวลำปาง ,ทีมเซรามิค terrestrial

จากข้อมูลของสาเหตุปัญหา เคลือบที่มักเกิด ปัญหา มักเป็นเคลือบด้านที่ไหลตัวต่ำ เนื่องจากมีส่วนประกอบ ที่สำคัญและ คือ ทานค่ำ หรือ ทัมคัม เป็นส่วนประกอบ ที่ทำให้เกิดความด้านของเคลือบ ข้อดีของทานค่ำคือสามารถปรับเคลือบเงา ลดความันเงาเป็นเคลือบด้าน ตาม%ของ เคลือบ โดยปกติจะใส่ไม่เกิน 10 % หากเกินเคลือบจะหลอมละลายยาก วิธีการทดลอง การแก้ไขปัญหาจึงเริ่มจาก การ ปรับ ทานค่ำให้ไม่เกิน 10 % และ ข้อมุลอีกส่วนที่ได้รับมาจากผู้ผลิตเคลือบ เนื่องจากเคลือบที่เราใช้ปัจจุบัน เป็นเคลือบสำเร็จรูป ที่มาในรูปแบบเคลือบใส ทางผู้ผลิตจึงแนะนำให้ใส่ น้ำดินที่ใช้สำหรับหล่อลงไป ในอัตราส่วนที่ต้องการทดลอง คิดเป็น % ใน 100 กรัม

ที่มาของรูปภาพ และข้อมุล:ข้อมูลจาก ผู้ผลิตเคลือบ
ดินขาวลำปาง ,ทีมเซรามิค terrestrial

“วิธีการทดลอง แก้ไขปัญหา ป้องกัน “

1.ใส่น้ำดินหล่อ ลงไปในเคลือบ โดยมีอัตราส่วน ไม่เกิน 2-5 กรัม หากใส่มากจนเกินไปสีดินจะ อมเหลือง เนื่องจากการทดลองต้องการเคลือบที่เป็นสีขาวด้าน เพิ่มการยึดเกาะ

2.การวัดความถ่วงจำเพาะที่เหมาะสม อยุ่ที่ 141-145 ทำใหม่ความหนาและการไหลตัวของน้ำเคลือบ ดีที่สุด หากต่ำกว่าจะทำให้เคลือบบาง สีอ่อน หรือหากเกิน จะทำ ปัญหา Crawling ได้

3.การจัดเตรียม ชิ้นงานก่อนชุบให้ถูกต้องต้องเช็ด ทำความสะอาด เป่าฝุ่น และดูความชื่น เนื่องจากตัวทดลองทรงสูง มัก มีความชื้นจากชิ้นงานมากกว่า จานหรือถ้วย จึงต้อง ดูสีชิ้นงานหากเข็ม แสดงว่าชิ้นงานมีความชื้นมาก เคลือบจะไม่เกาะ หาก เช็ดชิ้นงานและแห้งเร็ว แสดงว่าชิ้นงาน จะดูน้ำเคลือบมาก ต้องเช็ด ให้มีความชื่นที่เหมาะสม ป้องกันปัญหา Crawling

4.การใส่ถุงมือยาง เคลือบที่เกิดปัญหาเคลือบ Crawling จากการทดลอง การสัมผัสชิ้นงาน โดยตรง จากมือที่ไม่สะอาด อาจเป็นปัจจัยรวมสาเหตุของปัญหา กับเคลือบบางสี ที่มีส่วนประกอบของทานค่ำ เคลือบด้าน ซึ้งสามารถพบเห็นได้เป็นระยะ

5.วิธีการ เคลือบชิ้นงาน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา การเคลือบชิ้นงาน มักเกิดปัญหาได้ หากเลือกใช้วิธีการเคลือบ ผิดกับรูปทรง ซึ้ง การเคลือบชิ้นงาน แก้ว แจกัน มักเคลือบชิ้นงานยากกว่า ชิ้นงานประเภทจานหรือถ้วย เพราะลักษะของการเคลือบ ชิ้นงานทรงสุงเคลือบมัก ไม่เกาะผิวชิ้นงาน เกิดทั้งปัญหา Crawling และ เคลือบ กระโดด ได้เลย การทดลองจึงเลือกใช้วิธีการชุบภายใน และ พ้นชิ้นงานด้านนอก เพือไม่ใช้ชิ้นงานชื้นจนเกินไป

ที่มาของรูปภาพ และข้อมุล:ข้อมูลจาก ผู้ผลิตเคลือบดินขาวลำปาง
,ทีมเซรามิค terrestrial

สรุปวิธีการป้องกัน จากการทดลอง วิธีการป้องกัน ปัญหา Crawling ต้องใช้วิธีการ แก้ไขปัญหา การป้องกันหลายๆวิธีรวมกัน ทั้ง 5 วิธีที่ได้ข้อมูลหรือมากกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ เนื่องจากเคลือบด้านเป็นสีที่ทำยาก เห็นตำหนิได้ง่าย โดยเฉพาะสี ขาวด้าน ดำด้าน หรือสีอ่อน ที่มักเกิดปัญหา การศึกษาหาข้อมุลเพิ่มเติ่ม ยังมีความสำคัญตอ่การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และ การพัฒนา วิเคราะห์ปัญหา ทดลอง จนได้สูตร การแก้ปัญหา ของแต่ละตำหนิเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.