ดินเยื้อกระดาษ และวิธีการ ใช้งาน(paper clay slip)

ใน Blog จะพูดถึง วัสดุที่ ทำชิ้นงานเซรามิค ที่มีส่วนประกอบ ของวัสดุอื่นๆ มาผสม ในการทำชิ้นงานที่มีความน่าสนใจ ในการใช้วัสดุและการขึ้นรูป คือ ดินเยื้อกระดาษ paper clay slip

“ดินเยื้อกระดาษ paper clay slip”
ดินเยื้อกระดาษคือ ดินที่มีส่วนผสมของ เซลลูโลส จากพืชเป็นส่วนประกอบ นั้นคือ กระดาษ เป็นส่วนผสม ในการผสมสุตรดินที่ใช้สำหรับขึ้นรูปชิ้นงาน มันนิยมทำประติมากรรม งานศิลปะ ชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดและมีโครงสร้างที่ แปลกตา โดยส่วนผสม หลักจะมี น้ำสลิปดิน ,กระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ หนังสือ และสำลีแผ่นแบบหนา กระดาษที่ไม่แนะนำคือ กระดาษทิชชูเพราะมีแป้งเป็นส่วนประกอบ อาจจะให้ ชิ้นงานเกิดเชื้อราก่อนเผา ได้ง่าย ชิ้นงานที่ทำจากดินเยื้อกระดาษจะมีความแข็งแรง แต่จะเบากว่าเซรามิคที่ทำจากดิน100 %

ที่มาของรูปภาพและข้อมุลบางส่วน
:ภาพ ถังผสมดินเยื้อกระดาษ
https://ceramicartsnetwork.org/daily/article/Lose-Weight-Get-Strong-Put-Your-Ceramic-Work-on-the-Paper-Clay-Diet

“วิธีการทำ ดินเยื้อกระดาษ paper clay slip “
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำดินเยื้อ กระดาษ
1.น้ำสลิปดิน ที่ใช่ในการหล่อชิ้นงานเซรามิค ทั่วไป แต่ต้องมีความข้นที่มากกว่าการหล่อชิ้นงาน เพื่อต้องการให้ มีน้ำในดินน้อย ง่ายต่อการนำมาผสมขึ้นรูป
2.กระดาษที่ใช้สำหรับผสม กระดาษหนังสือพิมพ์ หนังสือ และสำลีแผ่นแบบหนา หรือเส้นใยเซลลูโลส ที่ใช้ในการบุผนัง ฝ่าเพราะจะช่วยให้ งานที่ขึ้นรูปแข็งแรงกว่ากระดาษ ใช้งานง่าย


ขั้นตอนการผสม การทำดินเยื้อกระดาษ
-นำน้ำสลิปดินที่มีความข้นที่ต้องการ ชั่งวัดอัตราส่วน น้ำดิน จะใช้ผสม น้ำดิน 2/3 ส่วน และ เยื้อกระดาษ เซลลูโลส 1/3 ส่วน เตรียม เยื้อกระดาษ เซลลูโลส ให้พร้อมใช้งาน อาจจะฉีกเป็นเส้น เพื่อง่ายต่อการผสม ให้น้ำดิน และ เยื้อกระดาษ เซลลูโลส เข้ากัน
-ผสมวัตดิบทั้ง2 ชนิด ในถัง โดยใช้มือในการ ข้น ในส่วนผสมเข้ากัน
-การขึ้นรูปสามารถ นำดินเยื้อกระดาษ มากลึ้งบน ปูนปลาสตเตอร์เพื่อดูดน้ำส่วนเกิน และสามารถปั้นขึ้นรูปได้ ตามต้องการ

ที่มาของรูปภาพ :ภาพเซรามิคดินเยื้อกระดาษสา
https://salahmade.com/artisan/premprachas-collection-th/
ที่มาของรูปภาพ :ภาพเซรามิคดินเยื้อกระดาษสา
https://salahmade.com/artisan/premprachas-collection-th/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.