What is the Modern buyer’s journey? การเดินทางของผู้ซื้อคืออะไร?

What is the Modern buyer's journey

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากที่เคยเป็นมา “การเดินทางของผู้ซื้อ” ไม่ได้หมายถึงการเดินทางทางภูมิศาสตร์แต่หมายถึงการเดินทางทางใจและการตัดสินใจของผู้ซื้อตั้งแต่ขั้นตอนการรู้จักสินค้า จนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ และเกิดความผูกพันในระยะยาว ภายในบทความนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ “การเดินทางของผู้ซื้อ” คืออะไร และสาเหตุขั้นตอนนี้ถึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

การเดินทางของผู้ซื้อในยุคปัจจุบันหมายถึงกระบวนการที่ผู้บริโภค รู้ถึงความต้องการจนถึงการซื้อสินค้าและอาจจะขยับไปสู่กิจกรรมหลังการซื้อด้วย ด้วยยุคสมัยใหม่ของอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีดิจิทัล การเดินทางของผู้ซื้อได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก มาดูขั้นตอนทั่วไปในการเดินทางของผู้ซื้อยุคปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง?

💻 การรับรู้ : ผู้ซื้อรู้สึกว่ามีความต้องการ โดยอาจเริ่มค้นหาข้อมูลออนไลน์เพื่อเข้าใจและกำหนดปัญหาหรือความต้องการของตน

การพิจารณา : ผู้ซื้อเริ่มค้นหาและพิจารณา โดยอาจอ่านบทความ, ดูวิดีโอ, อ่านรีวิว และขอคำแนะนำบนโซเชียลมีเดีย

🛍 การตัดสินใจ : ผู้ซื้อจะประเมินสินค้าหรือผู้ขายต่าง ๆ เขาอาจอ่านรีวิว, ดูการสาธิตสินค้า, เปรียบเทียบราคา และลองใช้สินค้าแล้วทำการซื้อ

🎁 การรักษาลูกค้า : หลังจากการซื้อ ผู้ซื้ออาจมีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้

🎯 การเป็นผู้สนับสนุน : ลูกค้าที่พึงพอใจกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ และสามารถทำการรีวิว การบอกต่อปากต่อปากหรือแนะนำสินค้าและบริการ

สำหรับการเดินทางของผู้ซื้อในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากอินเทอร์เน็ต, โซเชียลมีเดีย, และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมากและใช้เวลาในการตัดสินใจไม่นาน ถ้าเราลองมองย้อนกลับไป 20-30 ปีที่แล้วว่าการเดินทางของผู้ซื้อนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างกับในปัจจุบันนี้มากหรือไม่มาดูกันเลย 🤗

📺 การรับรู้ : คนส่วนใหญ่อาจได้รับข้อมูลจากสื่อดั้งเดิม เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, หรือหนังสือพิมพ์ เครื่องมือค้นหาออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียยังไม่มีในยุคนั้น

📰 การพิจารณา: สมัยก่อนผู้บริโภคมักขึ้นอยู่กับการแนะนำจากคนรู้จัก แคตตาล็อกสินค้า หรือการเยี่ยมชมร้านค้าโดยตรง เพื่อรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

🛒 การตัดสินใจ: ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ร้านค้าหรือผ่านการสั่งซื้อทางโทรศัพท์

การรักษาลูกค้า : การบริการหลังการขายมักเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยตรงผ่านการโทรศัพท์หรือการเยี่ยมชมร้าน

🔊 การเป็นผู้สนับสนุน : ผู้บริโภคมักแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการพูดคุยโดยตรง

จากการเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันกับ 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยการเดินทางของผู้ซื้อในอดีตนั้นจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานมากกว่า เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตเข้าถึงง่ายเช่นปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียทำให้การเดินทางของผู้ซื้อในยุคปัจจุบัน ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่นาน โดยแต่ละยุคสมัยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่อย ๆ ตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค และตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.