Blog

Modern Art ศิลปะสมัยใหม่ อิสระแห่งการสร้างสรรค์

ศิลปะสมัยใหม่ เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส โดยเริ่มต้นเมื่อมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะทั้งรูปแบบและจุดประสงค์ จากเดิมที่ยึดหลักวิชาการหรือเป็นกฏเกณฑ์ที่มีความดั้งเดิม(กรีก/โรมัน) เริ่มเปลี่ยนมาใช้ความรู้สึกนึกคิดและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างอิสระ และแยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิง เพราะเหตุนี้ทำให้มีเสรีภาพในการสร้างสรรค์และเกิดรูปแบบใหม่ ๆ ออกมา ศิลปะสมัยใหม่ จะมีลักษณะสำคัญคือการแสดงทัศนคติที่ดีต่อทั้งอดีตและอนาคต ศิลปินมีความคิดเห็นอิสระ มีความเคารพต่อศิลปะยุคอดีต และก็เปิดรับคุณค่าของศิลปะแบบใหม่อย่างเท่าเทียม และศิลปะนี้จะมีความเฉพาะตัว มุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการนำเสนองานออกมาแตกต่างกัน บางกลุ่มสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม สภาวะจิตใจ หรือความประทับใจ ซึ่งจะมีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ ๆ… Read More »Modern Art ศิลปะสมัยใหม่ อิสระแห่งการสร้างสรรค์

ศิลปะอาร์ต นูโว - ความชดช้อย อ่อนไหว ดั่งหญิงที่ดูสวยงาม

ศิลปะอาร์ต นูโว – ความชดช้อย อ่อนไหว ดั่งหญิงที่ดูสวยงาม

ศิลปะสไตล์นี้เกิดขึ้นหลังจากยุคการปฏิวัติอุสาหกรรม ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ในสมัยนั้นชาวยุโรปกำลังนิยมค้นหาแผ่นดินใหม่ หาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ และขยายพื้นที่อยู่เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ถูกเรียกยุคนั้นว่ายุคล่าอาณานิคม ศิลปะสไตล์ อาร์ต นูโว (Art Nouveau) นั้นจะมีลักษณะเลียนแบบพืช ลำต้นของต้นไม้ ดอกไม้ จะมีความอ่อนช้อย อ่อนหวาน พลิ้ว สลวย เป็นผู้หญิง มักมีรูปร่างที่ยืดยาวเหมือนเถาวัล ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Noodle… Read More »ศิลปะอาร์ต นูโว – ความชดช้อย อ่อนไหว ดั่งหญิงที่ดูสวยงาม

ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล

ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล 🤩

  • by

Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่งกับเทอเรสเทรียล ด้วยระบบคลังสินค้ารับฝาก ดูแล เก็บรักษา ในการจัดเก็บพาเลทหรือกล่องสินค้าไว้ในคลังสินค้าของ Pankesum เหมาะสำหรับผู้ขายบนอเมซอนที่ติด Limits ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าคลังอเมซอนได้ แต่ต้องการวางแผนส่งสินค้าไปฝากจัดเก็บไว้ที่อเมริกาก่อน หากถึงเวลาที่พร้อมเข้าคลังอเมซอนก็สามารถจัดส่งเข้าไปโกดังปลายทางได้ทันที ด้วยบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาสามารถวางแผนจัดการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ขายบนอเมซอนได้ โดยบริการนี้ออกมารองรับรูปแบบของ FBA หรือ Fulfillment by Amazon คือบริการส่งกล่องบรรจุหีบห่อหรือเป็นพาเลท และยังไม่มีในส่วนบริการของ Fulfillment ส่งกล่องพัสดุเดี่ยวๆเป็นกล่องเล็กๆแต่ละออเดอร์… Read More »ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล 🤩

ศิลปะเขมร ศิลปะที่แฝงความเชื่อทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง

Cambodian art หรือ Khmer art หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า ‘ศิลปะเขมร/ขอม’ ศิลปะอันทรงพลังที่ตั้งรากฐานอยู่ที่ประเทศกัมพูชา ประเทศที่เราต่างรู้จักกันดีศิลปะเขมรมีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเชื่อของชาว/ศาสนาฮินดูและพุทธซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่เก้าถึงศตวรรษที่สิบห้า

ศิลปะยุคกลาง แหล่งรวมอิทธิพลจากศาสนาคริสต์

ศิลปะยุคกลาง ในโลกตะวันตกครอบคลุมยาวนานกว่า 1,000 ปีของประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ โดยทั่วไปแล้วก็จะรวมคริสเตียนยุคแรก ศิลปะนอร์สหรือไวกิ้ง ศิลปะไบแซนไทน์ และศิลปะกอธิค และยังรวมไปถึงสมัยอื่นๆ อีกหลายสมัยภายในกลุ่มลักษณะนี้ งานศิลปะยุคกลางมีหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นก็ได้แก่ งานประติมากรรม หนังสือวิจิตร งานกระจกสี งานโลหะ และ งานโมเสกซึ่งเป็นงานที่มีความเป็นถาวรภาพมากกว่าจิตรกรรมฝาผนัง งานไม้ หรือ ผ้าและเครื่องแต่งกาย, รวมทั้งพรมแขวนผนัง ซึ่งในบทความนี้จะยกศิลปะแบบต่าง… Read More »ศิลปะยุคกลาง แหล่งรวมอิทธิพลจากศาสนาคริสต์

ศิลปเรอเนซองส์ ศิลปะแดนยุโรปที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ศิลปะเรอเนซองส์ ศิลปะแดนยุโรปที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ศิลปเรอเนซองส์ (Renaissance) – เป็นยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา เริ่มสมัยศตวรรษที่ 14 ถึง 16 เป็นการระลึกถึงศิลปะยุคสมัยกรีกโรมัน เป็นยุคที่ศิลปะ Classic ที่ถููกฟื้นฟู เน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล เน้นไปที่ลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ ที่ได้รับแบบอย่างจากศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมัน นำมาสร้างสรรค์รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ซึ่งในภาพรวมอาคารจะมีประตูหน้าต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประดับตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่ดูหรูหรา สง่างาม สถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักคือ มหาวิหารเซนจ์ปีเตอร์ (St.Peter) ในกรุงโรม เป็นสถานที่สำคัญ… Read More »ศิลปะเรอเนซองส์ ศิลปะแดนยุโรปที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

Storage in USA : Rate Chart and Explanation

Storage in USA : Rate Chart and Explanation

  • by

บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา ตารางแสดงแผนภูมิอัตราและคำอธิบาย บริการใหม่จาก Terrestrial และ Pankesum บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา ด้วยระบบคลังสินค้ารับฝาก ดูแล เก็บรักษา ขนส่ง บริการนี้จะอำนวยความสะดวกครบวงจรในการรับฝากสิ่งของในโกดังและขนส่ง พร้อมด้วยบริการดูแลบัญชีลูกค้า จัดเรียงพาเลทใหม่และบริการขนส่งมารับสินค้าไปยังปลายทาง รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น การบรรจุ , สร้างพาเลท , แยก รวมถึงติด Barcode สินค้า สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งทางเรือกับเรา… Read More »Storage in USA : Rate Chart and Explanation