Amazon Articles

CTR Click Through Rate

Amazon Guide: CTR (Click Through Rate) คืออะไร ?

CTR (Click Through Rate) – อัตราส่วนผู้เข้าชมและผู้คลิก CTR (Click Through Rate) เป็นค่าที่วัดผลการคลิกเมื่อมีการแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ อีเมล หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ชมตอบสนองต่อเนื้อหาหรือโฆษณานั้นๆ อย่างไร โดยคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้เข้าชมกับจำนวนผู้คลิก เป็นเปอร์เซ็นต์ CTRs สามารถนำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป้าหมายการตอบสนองของผู้ชมเป็นการคลิกโฆษณาหรือเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นการวัด CTRs จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจความสนใจของผู้ชมและปรับปรุงการออกแบบหรือการจัดการเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย… Read More »Amazon Guide: CTR (Click Through Rate) คืออะไร ?

Impressions บน Amazon seller central คืออะไรและดูอย่างไร

Impressions ใน Amazon คืออะไร ใน Amazon Seller Central: Impressions หรือ การแสดงผล หมายถึงจำนวนครั้งที่รายการสินค้าของคุณแสดงต่อคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าบนเว็บไซต์หรือแอพของ Amazon ระบบจะนับการแสดงผลเมื่อรายการสินค้าปรากฏในหน้าผลการค้นหาหรือเมื่อลูกค้าเลื่อนดูหน้าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Impressions(การแสดงผล) เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ขาย เนื่องจากสามารถบอกได้ว่าลูกค้ามองเห็นสินค้าของตนได้อย่างไรและจำนวนของ Impressions ที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การเข้าชมและยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนที่น้อยลงอาจบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าหรือกลยุทธ์การโฆษณาใน Amazon Seller Central ฉะนั้นการเข้าใจ Impressions… Read More »Impressions บน Amazon seller central คืออะไรและดูอย่างไร

เอกสารประกอบการนำเข้าอเมริกา

หากคุณเป็นผู้ส่งสินค้าหรือมีตลาดเป้าหมายที่ประเทศอเมริกา จะต้องมีความรู้ในการจะนำเข้าส่งออกอเมริกาที่จำเป็นจะต้องทราบกฎ ระเบียบ เงื่อนไขรวมถึงเอกสารต่างๆ ก่อนการนำเข้าส่งออกอเมริกา รวมถึงสินค้าทุกประเภทและโดยเฉพาะในช่วงนี้การนำเข้าสินค้าประเภทอาหารในอเมริกาจะต้องมีเอกสารที่ร้องขอมากยิ่งขึ้นตามกฎการนำเข้า และขอความร่วมมือผู้ส่งทุกรายที่ส่งสินค้าประเภทอาหารช่วยดำเนินการด้านเอกสารดังนี้ 1.) แยกใบขนขาออก และ BL ในนามบริษัทลูกค้าเอง หากลูกค้าจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องแยกใบขนขาออก และ BL ในนามบริษัทลูกค้าเอง สามารถแยกเอกสารใบขนขาออกและ BL ได้ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร (รวมทางส่งทางเรือ) หรือมี Paperless แล้วเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท/ชิปเมนท์… Read More »เอกสารประกอบการนำเข้าอเมริกา

มาทำความรู้จัก Customer Dashboard

  • by

Customer Dashboard ของเรานั้น มีไว้สำหรับให้ลูกค้า Terrestrial สามารถเข้าไปเช็คสินค้าของตัวเองที่ฝากเก็บกับเราที่อเมริกา ซึ่งภายในนั้นจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสินค้า จำนวน SKU จำนวนกล่องหรือพาเลท โดยจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการฝากเก็บ และพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมไปถึงคำสั่งขาออกของสินค้าที่เข้าโกดัง Amazon หรือ D2D ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเราได้จะอธิบายทั้งหมดไว้ใน Video นี้ สำหรับใครที่สนใจเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปที่ประเทศอเมริกาหรือสนใจขายสินค้าบน Amazon ทางเทอเรสเทรียลสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้

Customs Bonds คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

  • by

อ้างอิงจากข้อมูลภายในวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับ Customs Bonds ได้ดังนี้ Custom Bonds หรือ พันธบัตรศุลกากร หรืออาจเรียกว่า การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร โดย Custom Bonds เป็นสัญญาระหว่าง 3 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ ศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) ตัวการ(เช่น ผู้นำเข้า) และบริษัทรับประกัน เพื่อเป็นการรับประกันว่า ผู้นำเข้าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร นอกจากนี้ยังรับประกันการชำระอากรขาเข้า… Read More »Customs Bonds คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

TOP 5 Amazon Warehouses in USA

TOP 5 FBA Amazon Warehouses in USA (Terrestrial)

โกดังและคลังสินค้าของ Amazon ที่ประเทศอเมริกานั้นมีมากกว่า 110 แห่ง เป็นศูนย์จัดการและกระจายสินค้าของอเมซอน (Amazon Fulfillment Center) โดยถูกเรียกว่าระบบ FBA คอยจัดการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ขายในระบบ Amazon.com เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศได้โดยจะถูกเรียกรหัสโกดังแต่ละแห่งออกเป็นตัวหนังสือและตัวเลข 4 ตัวที่ถูกแบ่งไปในแต่ละเขตและแต่ละรัฐ การจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง FBA ของอเมซอนนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบการจัดทำชิปเม้นในระบบ FBA ระบบจะคำนวนและจัดส่งสินค้าของคุณออกไปแตกต่างกันในแต่ละชิปเม้นและแต่ละประเภทสินค้า บางครั้งการจัดส่งสินค้าที่ต่างชนิดกันอาจถูกแบบชิปเม้นโกดังสินค้าของอเมซอนออกเป็นหลายแห่ง โดยมีเงื่อนไขในการจัดส่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยอเมซอนซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง ประเภทสินค้า ขนาดสินค้า… Read More »TOP 5 FBA Amazon Warehouses in USA (Terrestrial)

A/B Testing กลยุทธ์การเปรียบเทียบสำหรับผู้ขาย Amazon

  • by

บนโลก E-commerce ภาพถ่ายที่ดีและการทำ SEO (Search engine optimization) ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อสินค้า การเขียนคำอธิบาย การใช้คีย์เวิร์ด หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์และเปรียนเทียบ) ทั้งหมดนัเเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ขายต้องจดบันทึกใน List ที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ขายบนเว็บไซต์ Amazom.com ไม่ต้องกังวลในส่วนของการวิเคราะห์หรือการเปรียนเทียบ หรือแม้กระทั่งการทำ SEO เพราะทาง Amazon มักออกเครื่องมือมาช่วยผู้ขายให้สามารถขายสินค้าของตัวเองและทำให้สินค้าของคุณโชว์หน้าเพจเว็บไซต์ได้ เครื่องมือที่จะมาแนะนำในวันนี้คือ A/B Testing… Read More »A/B Testing กลยุทธ์การเปรียบเทียบสำหรับผู้ขาย Amazon

Amazon Storage 2022 (Q4)

ราคาจัดเก็บ Amazon Storage 2022 (Q4)

สำหรับผู้ขาย Amazon นั้นจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการขายคือค่าจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ทางอเมซอนคิดเป็นรายเดือนตามสินค้าคงคลังของคุณใน Fulfillment Center โดยคำนวนจากปริมาตรลูกบาศก์ฟุตเฉลี่ยต่อวัน การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดตามขนาดของสินค้าที่บรรจุพร้อมจัดส่งและประเภทของสินค้าแต่ละชนิด หากเป็นสินค้าประเภทสินค้าอันตรายจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสินค้าประเภททั่ว ๆ ไปโดยค่าใช้จ่ายจะถูกตัดในบัญชี Amazon ทุก ๆ วันที่ 7 และ 15 ของเดือน ปัจจัยที่ใช้ในการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บคลังสินค้า Amazon Product size tier > ระดับของขนาดสินค้า… Read More »ราคาจัดเก็บ Amazon Storage 2022 (Q4)