Operations & Logistics

ระบบ FDA Filing คือ

ระบบ FDA Filing คือ อะไร

เมื่อมีการส่งสินค้าที่ตกภายใต้การดูแลของ FDA ละส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขนส่งเรือด้วยตู้คอนแทนเนอร์นั้น จะต้องมีการแจ้ง กรมFDA ว่าจะมีสินค้าดั่งกล่าวเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจำหน่าย การแจ้งFDA ในครั้งนี้มีชื่อว่า FDA Filing คือคำที่ใช้สำหรับการเหมารวมในการลงทะเบียนต่างๆหรือทำการแจ้งสำหรับนำเข้าสหรัฐอเมริกา สำหรับการแจ้งเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยตรงจะเรียกว่า Prior Notice ซึ่งจะต้องทำขั้นตอนต่างๆในเว็บ access.fda.gov โดยที่มีบัญชีที่ลงทะเบียนกับ FDA ถูกต้องตามกฏหมายทางสหรัฐอเมริกา ทางเราสามารถคุณเรื่องนี้ได้กับบัญชีบริษัทของเรา หลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีแล้ว จะมีขั้นตอนทั้งหมด… Read More »ระบบ FDA Filing คือ อะไร

Importer Security Filing

ISF 10+2 คืออะไร?

ทำความรู้จักว่า ISF คืออะไร? Importer Security Filing (ISF) หรือที่เรียกว่า “ 10 + 2”  คือ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเป็นเอกสารที่ CBP  ศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection) กำหนดไว้ซึ่งเป็นเอกสารการนำเข้าข้อมูลและรายละเอียด เนื่องจากการส่งผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สำหรับการจัดส่งไปยังอเมริกา… Read More »ISF 10+2 คืออะไร?

10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019

อันดับสายเรือ ปี 2019 – ผู้ให้บริการขนส่งที่ทำหน้าที่ส่งตู้สินค้าทางทะเลจากท่าเรือสู่ท่าเรือปัจจุบันมีสายเรือทั่วโลกนับร้อยราย นับตั้งแต่ต้นปี 2019 นี้ สายเรือรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลกเป็นใครบ้าง ทั้งนี้วัดจากพื้นที่ระวางตู้สินค้ารวมของเรือทุกลำของแต่ละสายเรือที่ประจำการอยู่ในปัจจุบัน  1. APM- Maersk Maersk Line เป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างสำหรับเรือเดินสมุทรในปี 1904 ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 40,087,480 TEU  คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 17.9% โดยมีสายการเดินเรือของเรือคอนเทนเนอร์… Read More »10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019

ใบรับรอง FDA คืออะไร ?

ใบรับรอง FDA คืออะไร ? ครอบคุมสินค้าอะไรบ้า

หลายๆท่านอาจเคยได้ยิน คำว่า FDA เมื่อหาข้อมูลสำหรับการส่งออกเพื่อนำค้าสินค้าที่อยู่ ภายใต้กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม , อาหาร, ยา, ผลิตภัณฑ์เลือด, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชีวภาพ, เครื่องมือเปล่งรังสี, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมือสัตวแพทย์และเครื่องสำอางไปขายที่สหรัฐอเมริกา ฉะนั้นในบทความนี้จะพูดถึงความหมายของ FDA ย่อมากจากอะไร และมีวิธีการของ FDA

ประวัติตู้คอนเทนเนอร์

ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับบริษัทหรือทำงานอยู่ในสายงานของ  Logistics , Import and Export การนำเข้าและส่งออกนั้น การส่งของไปยังต่างประเทศนั้น การนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การส่งของให้สอดคล้องกับพื้นที่และปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง ระบบการส่งของด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ระบบได้ถูกออกแบบให้มาเพื่อรองรับกับมาตรฐานที่ตู้คอนเทนเนอร์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนเรือเดินสมุทร รถบรรทุกส่งของ รถไฟส่งสัมภาระ ตลอดจนการ โหลดของเข้าเครื่องบิน อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องทำงานสอดคล้องกับขนาดและตัวยึดของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก รถโฟล์คลิฟท์ Pallet เป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่ออกแบบมาเพื่อการนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า Contatinerization หรือ การทำทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน… Read More »ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

  • by

Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย ฺBill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า เอกสาร B/L นั้นมีคุณลักษณะหน้าที่ 3 ประการ คือ… Read More »Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?