Operations & Logistics

Phytosanitary Certificate คืออะไร

Phytosanitary certificate : PC คือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืช และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง ในการส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชไปต่างประเทศ หากผู้ส่งออกประสงค์จะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช เพื่อแสดงว่าพืชที่จะส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการตรวจพืชเพื่อรับรองการปลอดศัตรูพืช ให้ได้ตามมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชภายใต้องค์กรการค้าโลก WTO และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้กับพืชหรือผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า โดยดำเนินการตรวจพืช ศัตรูพืช และควบคุมให้มีการกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate :… Read More »Phytosanitary Certificate คืออะไร

วิธีการหาพิกัด HTS Code

จากบล็อกครั้งก่อนได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องการทำความรู้จัก HS Code หรือ HTS Code ว่าคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรแล้ว ครั้งนี้จะเสนอบล็อกเกี่ยวกับการหา HTS Code ว่าสามารถหาเลขพิกัดสินค้าได้อย่างไร ในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารที่จะมีการนำเข้าสินค้า วัตถุดิบจากต่างประเทศ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องได้รับการตรวจสอบด้านเอกสาร ตลอดจนข้อมูลสินค้า และสินค้าชนิดต่างๆ ก็คือ ด่านศุลกากร  “ พิกัดศุลกากร หรือ HTS Code ” เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก… Read More »วิธีการหาพิกัด HTS Code

HS code / HTS code

มาทำความรู้จัก HS Code และ HTS Code กัน มันคืออะไร?

HS Code และ HTS Code คืออะไร ?
HS Code ย่อมากจาก Harmonized System ซึ่งมีความหมายคือ พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้า เพื่อใช้แทนความหมายของสินค้าในแต่ละประเภท และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ แต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลาย และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน โดยการเช็ค(Check) หรือ อ่าน HS Code นั้น สามารถอ่านได้ตามเลขพิกัด ซึ่งแต่ละส่วนจะแสดงความหมายของสินค้านั้น

คำศัพท์ Logistic ระหว่างประเทศที่ควรรู้

Incoterms (International Commercial Terms) คือ เป็นข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล  เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน Incoterms ที่พบบ่อย ๆ มีเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี้ EXW – Ex Works (… the named place) “ผู้ขาย” เตรียมสินค้าสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง แล้วจึงสิ้นสุดภาระการส่งมอบ โดย”ผู้ซื้อ”จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง… Read More »คำศัพท์ Logistic ระหว่างประเทศที่ควรรู้

Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาหารหลากหลายชนิดจึงไม่แปลกหากผู้ผลิตอยากจะส่งออกอาหารเหล่านั้นไปขายในต่างประเทศแต่การที่จะนำเข้าสินค้าที่อยู่หมวดหมู่ของอาหารจากประเทศไทยนั้นจะต้องทำตามกด FDA (Food and Drug Administration) โดยเฉพาะหากคุณอยากนำเข้าประเทศอเมริกาเพื่อขายบน Amazon.com ฉลากโภชนาการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากทำอย่างไม่ถูกอาจะก่อเกิดเหตุที่เสียหายหลายขั้นตอนเลยและอาจส่งผลให้สินค้าของคุณนั้นไม่ได้รับอณุญาติให้ขาย ในบทความนี้จะอธิบายการทำฉลากที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ลองมาดูกันเลย อันดับแรกคือ format ที่ใช้จะต้องเป็นตามตัวอย่างในรูปข้างต้น ต้องระบุอย่างชัดเจนและเป็นตัวหนังสือหนาสำหรับคำว่า Nutrition Facts หรือ ข้อมูลทางโภชนาการ ในหนึ่งซองอาจสามารถแบ่งรับประทานได้หลายครั้ง จึงจำเป็นที่จะแจ้งเพื่อให้ทราบว่าหน่วยบริโภคทั้งหมดมีกี่หน่วย แต่ละหน่วยนั้นสามารถรับประทานในจำนวนเท่าไหร่โดยแจ้งหน่วยที่เป็นน้ำหนักและขนาด สารอาหารที่อยู่บนฉลากก็ไม่ต่างจากฉลากของบ้านเราที่แจ้งผู้บริโภคว่าองค์ประกอบของสินค้ามีอะไรบ้าง เช่น… Read More »Amazon Guide: การติดฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฏ FDA

ทำไมถึงต้องมีการทดสอบ drop test ของบรรจุภัณฑ์กันนะ

  การผลิตสินค้าโดยทั่วไปมักมุ่งเน้นให้ความสำคัญเฉพาะที่ตัวผลิตภัณฑ์แต่ในความเป็นจริงมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือบรรจุภัณฑ์เพราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่ในการบรรจุรองรับตัวสินค้าแล้วยังช่วยในการปกป้องคุ้มครองสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือช่วยให้สินค้ามีอายุการเก็บที่นานขึ้น การทดสอบบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่จะใช้นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณตรงตามมาตรฐานคุณภาพและปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในคือทำการทดสอบการตกกล่อง หรือทีมงาน QC สามารถใช้การทดสอบการตกกระแทกกล่องได้อย่างง่ายในแผนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่ง การทดสอบที่จะให้ผลได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปเปรียบเทียบหรืออ้างอิงได้จำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการและสภาวะแวดล้อมของการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน การ Drop test หรือ วิธีการต้านการตกกระแทกเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อรับประกันว่าสินค้าที่ผลิตมานั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการหัก บิด งอ หรือชำรุดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ การทดสอบ Drop test ทั่วไปจะเริ่มจากการปล่อยสิ่งของที่ใช้ทดสอบลงมาในระยะความสูงต่างๆ จนถึงขีดสุดความสามารถของผลิตภัณ์นั้นๆ เมื่อได้ระยะที่สูงที่สุดแล้วก็จะทดสอบจำนวนครั้งในการทดลองว่าได้มากที่สุดกี่ครั้งเพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประโยชน์ทางการตลาดของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ การทดสอบการตก… Read More »ทำไมถึงต้องมีการทดสอบ drop test ของบรรจุภัณฑ์กันนะ