ส่งทางทะเล

ทำไมจึงต้องจัดส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางมหาสมุทรหรือทางทะเล เป็นการขนส่งที่ได้รับการนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ

US LACEY ACT

กฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (US Lacey Act)

US กำหนดประเภทสินค้าที่ทำจากไม้ว่าด้วยกฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (Lacey Act) สหรัฐฯได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตร (USDA) และกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้เถื่อนมาแปรรูปและจำหน่าย ตามกฎหมาย Lacey Act Amendment of 2008 โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง อเมริกาใต้และแอฟริกา รวมทั้งต่อต้านอุตสาหกรรมไม้เถื่อนในประเทศที่สามที่นำเข้าไม้มาแปรรูปแล้วส่งออกโดยผู้นำเข้าต้องแสดงเอกสารรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการส่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ 18 หัวข้อ เช่น ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของไม้ มูลค่าของสินค้า แหล่งกำเนิดของไม้ ปริมาณไม้ และสัดส่วนการใช้วัสดุ recycle เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติผู้นำเข้าจะผลักภาระให้ผู้ส่งออกหรือผู้ขายเป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม PPQ (Plant and Plant Product Declaration Form) ซึ่ง download ได้จาก website สหรัฐฯ (http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/declarationform.pdf) ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสินค้าที่ทำจากไม้ประเภทต่างๆตามพิกัดศุลกากร ดังนี้ ระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นมา ได้แก่พิกัด […]

ISF 10+2 คืออะไร?

ทำความรู้จักว่า ISF คืออะไร? Importer Security Filing (ISF) หรือที่เรียกว่า “ 10 + 2”  คือ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเป็นเอกสารที่ CBP  ศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection) กำหนดไว้ซึ่งเป็นเอกสารการนำเข้าข้อมูลและรายละเอียด เนื่องจากการส่งผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สำหรับการจัดส่งไปยังอเมริกา ISF 10+2 เป็นไปตามมาตรา 203 ของ SAFE Port Act กฎหมาย SAFE Port Act  กำหนดกฎระเบียบเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือต่างๆ ในสหรัฐฯ ♣  ผู้นำเข้าที่ไม่ยื่น ISF อย่างถูกต้องก่อนการจัดส่งสินค้าจะถูกลงโทษ (ปรับ $ 5,000) ♣  ISF จะต้องส่งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่เรือจะออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ISF กำหนดให้ 10 รายการจากผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายและ […]

10 อันดับสายเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปี 2019

อันดับสายเรือ ปี 2019 – ผู้ให้บริการขนส่งที่ทำหน้าที่ส่งตู้สินค้าทางทะเลจากท่าเรือสู่ท่าเรือปัจจุบันมีสายเรือทั่วโลกนับร้อยราย นับตั้งแต่ต้นปี 2019 นี้ สายเรือรายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลกเป็นใครบ้าง ทั้งนี้วัดจากพื้นที่ระวางตู้สินค้ารวมของเรือทุกลำของแต่ละสายเรือที่ประจำการอยู่ในปัจจุบัน    1. APM- Maersk Maersk Line เป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างสำหรับเรือเดินสมุทรในปี 1904 ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 40,087,480 TEU  คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 17.9% โดยมีสายการเดินเรือของเรือคอนเทนเนอร์ 711 ลำ 2. MSC – บริษัท ขนส่งเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 3,308,955 TEU คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 14.5%  สายการเดินเรือของเรือคอนเทนเนอร์ 524 ลำ บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้าที่กว้างขวางที่สุดในโลก 3. COSCO – บริษัท ขนส่งทางทะเลของจีน ปัจจุบันมี พื้นที่ระวางตู้สินค้าบนเรือทุกลำรวมกัน 2,790,100 TEU คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดขนส่งตู้สินค้า 12.2% โดยมีสายการเดินเรือของเรือคอนเทนเนอร์ 461 ลำ ในปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทมีมากกว่า […]

ประวัติตู้คอนเทนเนอร์

ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับบริษัทหรือทำงานอยู่ในสายงานของ  Logistics , Import and Export การนำเข้าและส่งออกนั้น การส่งของไปยังต่างประเทศนั้น การนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การส่งของให้สอดคล้องกับพื้นที่และปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง ระบบการส่งของด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ระบบได้ถูกออกแบบให้มาเพื่อรองรับกับมาตรฐานที่ตู้คอนเทนเนอร์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนเรือเดินสมุทร รถบรรทุกส่งของ รถไฟส่งสัมภาระ ตลอดจนการ โหลดของเข้าเครื่องบิน อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องทำงานสอดคล้องกับขนาดและตัวยึดของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก รถโฟล์คลิฟท์ Pallet เป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่ออกแบบมาเพื่อการนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า Contatinerization หรือ การทำทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Container นั่นเอง โลกเราอาจมีระบบมือถือหลายระบบ มีระบบวัดต่างๆ เช่น หน่วยวัด ระยะทาง น้ำหนัก ระบบปลั๊กไฟหลายระบบ แต่ระบบการขนส่งด้วย Container มีระบบเดียวใช้กันทั่วโลก ระบบมาตรฐานของโลกนี้ เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญของชายเพียงคนเดียว ชื่อ นาย Malcom McLean (มัลคอม แมคเลน) บิดาแห่งตู้คอนเทนเนอร์ ในราวปี 1956 เค้าสังเกตุว่า เดิมทีเดียวเวลาจะขนของขึ้นเรือ จะต้องขนทีละชิ้นทีละกล่องทีละกระสอบขึ้นไปบนเรือ หรือเรียกว่าระบบ Break Bulk เวลาไปถึงที่หมาย […]

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย ฺBill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า เอกสาร B/L นั้นมีคุณลักษณะหน้าที่ 3 ประการ คือ 1. เป็นใบรับรองสินค้าที่ออกให้โดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของสินค้าที่จะทำการขนส่ง 2. เป็นสัญญาการขนส่งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่งสินค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบให้กับ consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น 3. เป็นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ คือขายต่อเป็น L/C ได้ ส่วนประกอบของ Bill of lading (B/L) มีอะไรบ้าง 1. SHIPPER […]

Phytosanitary Certificate คืออะไร

Phytosanitary certificate : PC คือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืช และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง ในการส่งออกพืชหรือผลิตผลพืชไปต่างประเทศ หากผู้ส่งออกประสงค์จะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช เพื่อแสดงว่าพืชที่จะส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการตรวจพืชเพื่อรับรองการปลอดศัตรูพืช ให้ได้ตามมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชภายใต้องค์กรการค้าโลก WTO และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้กับพืชหรือผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า โดยดำเนินการตรวจพืช ศัตรูพืช และควบคุมให้มีการกำจัดศัตรูพืชทางกักกันพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate : PC) ให้กับพืชและผลิตผลพืช เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ เป็นการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 16  การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ส่งออกพืช หรือผลิตผลของพืช ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช แต่เป็นการให้การบริการแก่ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์ต้องการขอให้ทางราชการ “รับรองว่าพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช” พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้การบริการตรวจศัตรูพืช และออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้ ใบรับรองปลอดศัตรูพืชนี้จะออกให้เฉพาะกรณีรับรองการปลอดศัตรูพืชของพืชและผลิตผลพืชที่ส่งออกไป ยังต่างประเทศเท่านั้น วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC […]