Fine Dining Etiquette

Fine Dining Etiquette มารยาทการรับประทานอาหารสากล 

หนึ่งในมารยาทขั้นพื้นฐานสำหรับเข้าสังคมที่ควรทราบคือมารยาทบนโต๊ะอาหาร แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีแตกต่างกันไปในรูปแบบที่หลากหลายแต่ก็มีมารยาทตามหลักสากลที่ทั่วโลกยึดถือและใช้ร่วมกัน การรู้มารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้เรารู้ว่าต้องวางตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ เพราะส่งผลต่อการสร้างความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อเรา โดยบทความของเราจะขอหยิบยกสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำบนโต๊ะอาหารหากเรามีโอกาสได้เข้าร่วมรับประทานอาหารฉบับ Fine dining หรือมื้ออาหารหรูหรา ก่อนมื้ออาหาร DOs – สิ่งที่ควรทำ DON’Ts – สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อรับประทานอาหาร DOs – สิ่งที่ควรทำ DON’Ts – สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อออกจากโต๊ะ DOs… Read More »Fine Dining Etiquette มารยาทการรับประทานอาหารสากล