วิธีวางอาหารบนจานอาหารค่ำให้น่ารับประทาน

  • by

การจัดตกแต่งอาหารมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้อาหารนั้นเพิ่มมูลค่าและมองดูน่ารับประทาน การศึกษาเพื่อดูตัวอย่างแนวทางการจัดตกแต่งอาหารจากแหล่งความรู้ต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ผูู้ประกอบอาหารนำมาประยุกต์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่จะจัดอาหารใส่ในภาชนะที่เหมาะสม  สวยงามจัดเสริฟอาหารอย่างเป็นเรื่องราวได้

เน้นส่วนผสมหลัก ทำให้แน่ใจว่าส่วนผสมหลักมีความโดดเด่นออกมาและให้ความสำคัญกับ  “ตัวสนับสนุน” อื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน  ตัวสนับสนุนนี้หมายถึงองค์ประกอบอื่นๆ บนจานเช่น ของตกแต่งจาน  ซอสและแม้กระทั่งตัวจานเอง

การจัดวางแบบคลาสสิก Tเทคนิคการจัดวางแบบคลาสสิกจะใช้อาหารพื้นฐาน   3 อย่างคือ แป้ง ผัก และอาหารหลัก ในการจัดวางที่เฉพาะเจาะจง แนวทางง่ายๆ  ในการจัดจานแบบคลาสสิกคือคิดว่าจานอาหารเป็นหน้าปัดนาฬิกา

  • อาหารหลัก : จัดไว้ระหว่าง 3 ถึง 9 นาฬิกา
  • แป้ง : จัดไว้ระหว่าง 9 ถึง 11 นาฬิกา
  • ผัก : จัดไว้ระหว่าง 11 ถึง 3 นาฬิกา

บทความจาก
https://jindarat.weebly.com

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การจัดโต๊ะอาหาร ตามแต่ละโอกาสแบบสากล

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Full Course Dinner วิธีการเสิร์ฟมื้ออาหารแบบเต็มรูปแบบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.