How to – หาพิกัด HTS Code อย่างไร?

finding-hts-code

จากบล็อก HS Code หรือ HTS Code เราได้พูดกันถึงเรื่อง HS Code และ HTS Code กันไปแล้วว่ามันคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรแล้ว ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง HTS Code ว่าเราจะสามารถหาเลขพิกัดสินค้าได้อย่างไร

ในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารที่จะมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการตรวจสอบด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลสินค้า และประเภทของสินค้าชนิดต่างๆ ก็คือ ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ ด่านศุลกากร ที่ถูกเรียกว่า “พิกัดศุลกากร หรือ HTS Code” เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ รวมไปถึงการตรวจสอบภาษีนั่นเอง

HS Code คือ ระบบที่ใช้จำแนกหรือระบุชนิดของสินค้าด้วยรหัส ตัวเลข 6 หลัก เพื่อใช้ในการแจ้งภาษีอากรเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ โดยจัดเป็นประเภทย่อยของสินค้าประมาณ 5,386 รายการ จำแนกประเภทสิ่งของเป็น 21 หมวด และ 97 ตอน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

  • วัตถุดิบ 508 รายการ
  • กึ่งสำเร็จรูป 2,124 รายการ
  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2,754 รายการ

แต่ละรายการจะระบุด้วยรหัสพิกัดศุลกากร 6 หลักด้วยกัน

ยกตัวอย่าง
หากเราต้องการส่งสินค้าคือกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง เนื้อผ้าเรยอน เป็นชนิดสิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะสามารถตรวจสอบ  HTS Code  ได้ดังนี้

1.เข้าไปที่ link : https://hts.usitc.gov/  พิมหาในช่อง search ใส่คำว่า trousers ที่แปลว่ากางเกง เพราะ เราจะส่งออกกางเกงขายาว

hts search

2. เมื่อเข้าไปแล้วจะมีรหัส HTS ขึ้นมา แต่สิ่งที่เราต้องสังเกตุก็คือ หากส่งสินค้าคือกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิงควรตรวจสอบให้ดีเพราะสำหรับเครื่องแต่งกายระหว่างชายและหญิงก็จะมีรหัสพิกัดที่แตกต่างกัน ตามกรณีตัวอย่างกางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง ให้เลื่อนลงและมองหาสำหรับผู้หญิง women’s (ในกล่องสีแดง) จะอยู่ใน chapter และ heading พิกัด 6104

หลังจากนั้นเราจะมาดูวัตถุดิบของตัวสินค้าคืออะไร จากตัวอย่างคือ ผ้าเรยอน ซึ่งผ้าเรยอนเป็นเส้นใยสังเคราะห์ พิกัด 6104.13 (ในกล่องสีเหลือง)

หลังจากนั้นดูตัวสินค้าของเรา กางเกงขายาวสำหรับผู้หญิง เนื้อผ้าเรยอน จะอยู่ในหมวด other (644) (ในกล่องสีเขียว) หน่วยของปริมาณคิดเป็นต่อกิโลกรัม และอัตราการเสียภาษีให้ดูในช่อง General = 14.9% (ในกล่องสีม่วง)

ในส่วนช่อง Special (กล่องสีฟ้า) จะเป็นช่องสำหรับประเทศพิเศษที่จะได้รับการยกเว้นนั่นเอง

ลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างหากเราต้องการส่งสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิก โดยใส่คำค้นหาในช่อง Search ว่า “Ceramic tableware” หลังจากนั้นดูรายละเอียดที่ตรงกับสินค้าเราในที่นี้ ผลิตภัณฑ์เซรามิกถูกทำขึ้นจากเครื่องปั้นดินเผา ที่ตรงกับรายละเอียดในช่องเลข 6912.00.10 (กรอบสีแดง) นั่นเอง จะเสียภาษีอยู่ที่ 0.7%

นี่คือแนวทางในการเข้าไปเช็ค HTS Code ด้วยตัวเองง่ายๆ คุณสามารถเข้าไปลองได้ หากต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ มันจะช่วยคุณในการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าได้ถูกต้อง และช่วยในการวางแผนการขายของคุณได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายเพราะสินค้าบางประเภทอาจต้องเสียภาษีในการส่งออกสูงหากคุณสามารถเช็คข้อมูลได้ก่อนเพื่อให้เตรียมการได้ทัน


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.