What is glaze Crawling 2

What is glaze Crawling 2 การรวบรวมปัญหาเเคลือบ Crawling 2

ก่อนหน้านี้ได้พูดถึง ความหมาย ของ ปัญหา เคลือบ Crawling ขั้นตอนการทดสอบดินและเคลือบ ที่มีผลต่อการเกิดปัญหา เคลือบ Crawling สาเหตุบางข้อ และ การแก้ไขปัญหา ในการซ่อมแซ่ม งาน ส่วนต่อไป จะเจาะลึกเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของ ของสาเหตุการเกิดปัญหา เคลือบ Crawling มากขึ้น

จากข้อมูล ที่ได้รับสามารถสรุป สาเหตุเพิ่มเติ่มของการเกิด ปัญหาเคลือบแบบ Crawling และการทดลองที่ เกิดปัญหาเคลือบแบบ Crawling

1.เคลือบหดตัวมากไประหว่างการเผา ?​
เคลือบที่หดตัวมากกกว่า หรือ เคลือบและดินหดตัวไม่เท่ากัน ทำให้เกิด เคลือบไหล เว้นช่อง หรือในกรณีที่ เกิดขึ้นได้ไม่บ่อย คือเคลือบ หลุด ออกเป็นชิ้นๆ เศษๆ ให้เห็นได้ ชัดเจน สาเหตุร่วมมีดังนี้

– เคลือบ มีวัสดุที่มีอนุภาคละเอียดมาก เช่น สังกะสี เถ้ากระดูก แมกนีเซียมคาร์บอเนต เหล่านี้จะทำให้เกิดการหดตัวสูงขึ้นในระหว่างการการเผา

-เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นดินเหนียว 20% จะมีส่วนผสมของดินขาว และในตัวเคลือบ ก็จะมีส่วนผสมของดินขาว เช่นกัน ดังหันหากมีดินขาว มากจนเกินไปอาจจะทำให้ เคลือบเกิดปัญหา ให้ลองหาดินตัวอื่นทดแทน ลดปริมาณส่วนที่เยอะลง และใช้บีสที่เผาแล้วบดละเอียดผสม ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการหดตัว

ที่มารูปภาพ จาก ทีมเซรามิค สตู Terrestrial
ข้อมูลจาก :https://www.lakesidepottery.com/HTML%20Text/Tips/Glaze-crawling.htm

-การเคลือบถูกบดนานเกินไป มันอาจหดตัวมากเกินไป การบดเคลือบที่ผสมเอง นั้นต้องมีขั้นตอนการบดเคลือบ เพื่อให้สารทุกตัวเข้ากันอย่างละเอียด โดย จะกำหนดเวลาประมาณ 5-8 ชม.ตามขนาดของหล่อบดและ ความละเอียดของเคลือบ หาก บดเคลือบไม่ละเอียดส่วนผสมไม่เข้ากัน อาจจะมีผลเสียเรื่องผิวเคลือบไม่เนียน เป็นด่าง แต่หากบดเคลือบนาน เกิน 8 ชม.บางเคลือบจะติดเงา สีเพี้ยน หรือ เคลือบจะไหล ตัวอย่างคือ เซรามิคที่แบบราบจะหยอนติดกับแผ่นรองเตาได้

– หากสารละลายตกตะกอน เนื่องจากกการใช้งานเคลือบ ทุกครั้งตั้งหมั่นกวนเสมอเนื่องจากเคลือบประกอบไปด้วยสารหลายชนิดบางชนิดมีน้ำหนักมาก บางชนิดลอยตัวได้ดี เช่น เคลือบไฟต่ำจะลอยตัวต่ำต้องกวนบ่อยๆ หรือ เคลือบที่มีสี ต้องค่อยกวนระหว่างใช้งาน สีอาจะจางได้ และการเทน้ำ ตักน้ำด้านบนออกเพือ ทำให้เคลือบมีความเข้มข้น สี

ที่มารูปภาพ จาก ทีมเซรามิค สตู Terrestrial
สีฟ้าปะการังที่ หากไม่ค้นจะสีอ่อน

-แคลเซียมคาบอตเนต เป็นสารมีส่วนทำให้เคลือบหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสูตรมีดินขาวหรือดินเหนียวอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเคลือบเจล หรือ เคลือบเป้นวุ่นเป็นลักษณะของการตกตะกอน ต้องแก้ไขด้วยการกวน แล ะกรองอีกรอบ เพื่อให้ เคลือบละลายและ นำกลับมาใช้งานได้

2.บีสที่ใช้สำหรับเคลือบ แห้งไม่เพียงพอ ไม่มีพื้นผิวสำหรับเกาะ

-ผิวชิ้นงานที่เผาบีสของ เซรามิคหากไม่มี ความหยาบของพื้นผิวชิ้นงาน และ ความแข็ง การ เกาะติดติดของเคลือบบนผิวชิ้นงานจะลื่นและเกิดตำหนิได้ เพื่อให้สารเคลือบสามารถเกาะติดได้ดีขึ้น ควรมีดินเหนียวในส่วนผสมของดิน และหาสารทดแทนที่ใช้แทนดินขาวในเคลือบ เช่น เบนทอไนท์ (Bentonite) ดินจากเถ้าภูเขาไฟ

ที่มารูปภาพ จาก ทีมเซรามิค สตู Terrestrial
ผิวของชิ้นงานบีส

-ฝุ่นที่เกิดจากเศษดินการเผาบีส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะสะอาดและปราศจากฝุ่น ที่มาเกาะเพราะจะทำให้เคลือบไม่เกาะบนผิวชิ้นงาน

-ความถ่วงจำเพาะของเคลือบมีความหนาจนเกินไป หากเคลือบหนาเกินไป แรงที่เกิดจากการหดตัวอาจจะทำให้เคลือบแตกหรืออหลุดออกเป็นแผ่นๆได้

3.เคลือบแห้งช้าเกินไปหรือไม่?

หากเคลือบแห้งช้าเกินไป เนื่องจากมีน้ำมาก ระยะการยึดเกาะระหว่างเคลือบกับเนื้อบีสจะเต็มไปด้วยน้ำทำให้เคลือบไหล และรอยแตกในชั้นเคลือบที่แห้งอาจปรากฏขึ้น ฟองอากาศในชั้นเคลือบเปียกยังสามารถก่อตัวขึ้นได้ในระหว่างการทำให้แห้ง ซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่ทำให้เกิดตามด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.