Underglaze formula for drawing (สูตรสี สำหรับเพ้นท์)

จาก blog ก่อนๆ ที่เคยพูดถึง การเพ้น สีใต้เคลือบสีเพ้นทร์ การวาดเส้นสี เราจะทราบถึง สีที่ใช้เพ้นท์งานเซรามิค สามารถแบ่งออกได้หลักคือ สีใต้เคลือบ และสีบนเคลือบ ส่วนสีที่เราจะมาพูดถึง คือ สีเพ้นท์ ใต้เคลือบ

สีเพ้นทร์ใต้เคลือบ ที่เรา เห็นกันในท้องตลาด จะมีลักษณะเป็นกระปุก หรือขวด ทั้งแบบขวดแก้ว และขวดพลาสติกใส มีหลายขนาด หลายแบบ ซึ้งจะมีความแตกต่างกันและพิจารณาตามหลัก ดังนี้

ที่มาของรูปภาพ :
https://th.aliexpress.com/item/4000691121194.html

-ยี่ห้อของ สีเพ้นท์ การเลือกยี่ห้อ ของสีเพ้นท์ หากเลือกยี่ห้อที่มีคนนิยมใช้มาก คุณภาพของสีย่อมมีโอกาสที่จะดีกว่า ยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยม ซึ้งจะเกี่ยวกับกับเรื่องของ ราคา และความนาเชื่อถือ ด้วย เมื่อมีราคาที่เหมาะสม คุณภาพของงานย่อมดีกว่า

-อุณหภูมิ การเผาชิ้นงาน เนื่องจากเซรามิค มีการเผาอุณหภูมิของชิ้นงานที่หลากหลายและละเอียดอ่อน บางครั้งหากเผาเกินหรือไม่ถึง สีอาจจะอ่อน เข้มหรือ เปลี่ยนเป้นสีอื่นไปเลยก็ได้ ดังนั้นต้องเลือก อุณภูมิ สี และชิ้นงานให้ ตรงกัน ร้านค้าหรือ เว็บที่ขาย ส่วนใหญ่จะบอกอุณหภูมิไว้ เพื่อง่ายในการเลือกซื้อใช้งาน

-ความเหมาะสม ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า ราคาของแต่ละยี่ห้อต่างกัน ดังนั้นวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การนำมาทำงานอุตสหกรรม มักจะใช้ของที่มีคุณภาพ ส่วนการใช้ในสตูดิโอสำหรับฝึกสอนหรือ การสอนเพ้นท์มักต้องการการฝึกหัดลองผิดถูก จึงต้องใช้ปริมาณมากแต่ ไม่ต้องมีคุณภาพที่ดีเท่างาน อื่นได้

ที่มาของรูปภาพ
https://www.lazada.co.th/products/underglaze-700-i3582341711.html

“สุตรสีเพ้นสำหรับสีเพ้นท์”

จากข้อมูลเบื้องต้น สีเพ้นท์ ที่ใช้ในปัจจุบันมักเป็นสี สำเร้จรูป เนื่องจากเหตุผลเรื่องการใช้งาน ความสะดวก ประหยัดเวลา ถูกทดลองเพ้นท์ผ่านการทดลองมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับสุตรการผสมจากการสอบถามข้อมุลจากผู้ขาย สีเพ้นท์ โรงงานขายดิน หรือ โรงงานทำเซรามิค แนะนำสุตรโดยสุตรที่ได้ ต้องมีวิธีการ คำนวนอัตราส่วน ใหม่เพราะแต่ละ ที่มีส่วนผสม ของแต่ละสารแต่ละชนิดมากน้อยต่างกันตามการใช้งาน ดังนี้

ส่วนประกอบสำคัญมีทั้งหมด 4 อย่าง

-สีใต้เคลือบ(สีสเตน) มักมาในรูปแบบผง ที่มีขายตามร้านขายอุปกรณ์สารเซรามิค โดยเลือกตาม อุณหภูมิที่ต้องการ ในการเผาชิ้นงาน โดยปกติอยุ่ที่ 1,200-1,250 องศา เป็นตัวให้สีกับสีเพ้นท์เคลือบที่เราต้องการผสม โดย สีเพ้นท์เคลือบบางสีจะมีความแตกต่างจาก สีน้ำหรือ สีโปรเตอร์ เนื่องจากบางสีหากผสมตามแม่สีอาจจะไม่ได้สี ตามนั้น อัตราส่วนที่ใส่จะมากกว่าการผสมเคลือบสำหรับจุ่มเพราะหากน้อยจนเกินไปสีจะจาก แต่หากผสมมากจนเกินไป จะเพ้นและสีจับตัวเป็นก้อน

-เนื้อดิน ดินขาว ซึ้งเป็นส่วนผสมที่มีใน ทั้งเคลือบและดิน เป็นตัวเพิ่มการยึดเกาะให้ระหว่างเคลือบ และเนื้อดินที่เพ้นท์

-น้ำ เป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ เนื่องจาก สีเพ้นท์ มักไม่นิยมใช้เคลือบ เป็นตัวทำละลายเพราะทำให้ สีใต้เคลือบที่เราใส่ สีอ่อนลง และ การเพ้นมักมีการทับด้วยเคลือบใส ดังนั้นสูตรการทำสีเพ้นท์จึงนิยมมักใช้นำเป้นตัวทำละลาย

-มิเดีย เป็นสารที่ช่วยให้ เวลาที่เราเพ้นท์บนบีส ไม่ฝืด จนเกินไปสามารถเพ้นท์ได้ง่ายเส้นคม

-อื่นๆ นอกจากส่วนประกอบหลักๆแล้ว บางแหล่งยังใส่สารประกอบอื่นๆเช่น สารกันบูด เนื่องจาก การใช้สี เพ้นท์ มักมีระยะการใช้งานที่นานกว่าเคลือบเพราะไม่ได้จุ่มทั้งใบแต่เป็นการวาดลวดลายคล้ายสีมากกว่า สารกันบูดจึงถูกใส่ลงในสี ด้วย

ที่มาของรูปภาพ และข้อมูล
https://www.cerawan.com/
www.ceramic-today.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.