Suriyan Sangsana

Invention high temperature kiln (1350 degrees)ประดิษฐ์เตาเผาอุณหภูมิสูง (1350 องศา)

เตาเผา เกิดขึ้นมาเมื่อ 4000 กว่าปี เป็นเตาเผาแบบหลุมขุดหลุมตื่น ( Primitive Shallow-pit Kiln ) โดยขุดเป็นโพรงตามแหล่งธรรมชาติ เช่น หน้าผา ( Bank Kiln ) , ตลิ่ง , เผาในถ้ำ , ขุดจอมปลวก รูปภาพสำหรับเตาเผาแบบหลุมขุดหลุมตื่น (… Read More »Invention high temperature kiln (1350 degrees)ประดิษฐ์เตาเผาอุณหภูมิสูง (1350 องศา)

Porcelain – what is it? พอทสเลนคือ อะไร?

ก่อนที่เราจพมาทำความรู้จักกับพอทสเลน หรือดินพอทสเลนที่เรียกกันใน ทางเซรามิค ต้องย้อนกลับไปค้นถึงประวัติก่อนว่าจริงๆแล้ว พอทสเลนมีที่มาอย่างไร ? “ประวัติของ พอทสเลน “ พอทสเลนถูกบันทึกได้ในช่วงแรกที่ประเทศจีน ไม่มีการจดบันทึกปีเป้นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนและไม่ทราบที่มาแน่ชัด จุดแรกของการใช้ แต่มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก ในจีนและญี่ปุ่นโบราณ ซึ้งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยงานเซรามิคทั้งขายเองและส่งออกทั้งในยุดรปและเอเชีย ด้วยสาเหตุที่ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่และทรัพยากรมาก จึงทำให้มีการค้นพบดินพอสสเลน มาก จีนถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตและทำให้เกิดเซรามิคที่ใหญ่เป้นอันดับต้นๆของโลกในยุคนนั้น และยังเป็นศูษณืรวมการพัฒนาเซรามิคที่แปลกใหม่ที่ใหญ่มากอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การ จึงมีการสั่งทำ เซรามิคพอทสเลนขึ้นจากคนทั่วมุมโลกมาที่จีนในยุคนั้น เป็นที่มาของงานพอทสเลนที่มีชื่อเรียกตามชนชาติที่สั่งทำ เอกลักษณ์หน้าตา… Read More »Porcelain – what is it? พอทสเลนคือ อะไร?

Chinese Pottery (before porcelain)

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง “ยุคแรก ของเครื่องปั่นดินเผาจีน” ประวัติเครื่องปั้นดินเผาของจีนเริ่มในสมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งในสมัยนั้นเครื่องปั้นดินเผายังไม่มีการเคลือบ ในยุดแรกเครื่องปั้นดินเผาของจีนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ… Read More »Chinese Pottery (before porcelain)

เครื่องปั้นดินเผากรีก (โบราณ) Greek pottery

ก่อนที่จะ รู้เกี่ยวกับ เครื่องปั้นดินเผาของอารยธรรมกรีกโบราณ อยากให้เรารุ้ก่อนว่า จริงๆแล้วกรีกคืออะไร ? อารยธรรมกรีกโบราณ เป็นอารยธรรมของนครรัฐกรีกซึ่งเจริญขึ้นบนผืนแผ่นดินกรีซในทวีปยุโรปและบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านเอเชียไมเนอร์ซึ่งในสมัยโบราณเรียกว่าไอโอเนีย(Ionia)อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่นครรัฐเอเธนส์และนครรัฐสปาร์ตานครรัฐเอเธนส์เป็นแหล่งความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมศิลปะวิทยาการรวมทั้งปรัชญาส่วนนครรัฐสปาร์ตาเจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหาร และศิลปะวัฒนะรรม เช่น เสาหิน รูปปั้นแกะสลัก เครื่องประดับ ภาพจิตกรรม ประติมากรรม และ ที่ดดนเด่นอีกเรื่อง คือเครื่องปั้นดินเผาเเจกัน “ประวัติความเป็นมาของ เครื่องปั้นดินเผากรีก” เครื่องปั้นดินเผากรีกพัฒนามาจาก ประเพณี ชาวไมซีเนียน โดยยืมทั้งรูปแบบหม้อและการตกแต่ง รูปทรงที่เก่าแก่ที่สุด… Read More »เครื่องปั้นดินเผากรีก (โบราณ) Greek pottery

การประดิษฐ์แก้ว glass invention

“แก้ว “เป็นสิ่งที่ เราทุกคนพบเห็น เคยได้ยินหรือเจอเป็นเรื่อง ปกติในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ว่าเราจะมองไปรอบตัวเรา สิ่งของต่างๆก้มักจะมีส่วนประกอบของแก้ว ไม่มากก็น้อย แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าจริงๆแล้วแก้วนั้น อยุ่มานานมากกแล้ว ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง การประดิษฐ์แก้ว จะข้อแนะนำประวัติความเป็นมาของแก้วที่เราใช้กันในทุกวันก่อนว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? ประวัติการค้นพบแก้ว มีหลายทีมาและแต่ละประวัติมีความยาวนานมาก จึงไม่อาจะทราบได้แน่ชัดว่า ประวัติอันไหนถูกต้องที่สุดแต่ และเพื่อเป้นการสรุปให้เข้าใจโดยง่าย ทุกข้อมูล มักจะเริ่มต้นที่ว่า มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีทำแก้วขึ้นเมื่อไรและอย่างไรนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดปรากฏเพียงว่าในสมัย 3,000-4,000 ปี… Read More »การประดิษฐ์แก้ว glass invention

ทำไมเคลือบตะกั่วจึงถูกใช้มาก? why was lead glaze used

“เคลือบ” คือ ชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วเตรียม ได้จากการหลอมส่วนผสมของสารประกอบซิลิเกต หรืออาจพูดได้ว่า เคลือบคือสารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูก ความร้อนแล้วจะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันฉาบอยู่บนผิวของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะโปร่งใส แข็งแกร่ง ทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี โดยท่ัวไปแล้วเคลือบมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีคล้ายแก้วและแข๋งตัวไม่ ละลายหรือละลายได้น้อยมากในสารละลายเคมี นอกจากกรดกัดแก้ว(HF) และด่างแก่ (Strong base) และไม่ยอมให้ของเหลวและแก็ส ซึมผ่านได้ แต่เคลือบจะมีส่วนประกอบทางเคมีซับซ้อนกว่าแก้ว วัตถุประสงค์ของการเคลือบ หลักของเคลือบ เพื่อความสวยงาม,ปกปิดความไม่เรียบร้อยของชิ้นงาน,ป้องกันของเหลวแก็สซึมผ่าน,เพิ่มความแข็งแรง,เพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางประการเช่น ป้องกันไฟฟ้าและสารเคมีบางชนิด การจำแนกชนิดของเคลือบ ก่อนที่เราจะได้คำตอบ… Read More »ทำไมเคลือบตะกั่วจึงถูกใช้มาก? why was lead glaze used

ceramic plate

Oxidizing and reduction history

Oxidizing and reduction history (ประวัติ ออกซิเดชั่น และ รีดักชั่น ) ก่อนที่จะไปรุ้จักกับ ประวัติของ ออกซิเดชั่น และ รีดักชั่นต้องรุ้จักก่อนว่าทั้ง2คำนี้ คืออะไรและหมายความว่าอย่างไร -Oxidizing Firing (การเผาแบบออกซิเดชั่น ) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “การเผาไหม้แบบสมบูรณ์ ” ซึ่ง เกิดจากบรรยากาศในเตามีออกซิเจนมากเกินพอ เมื่อเผาไหม้แล้วจะมีออกซิเจนเหลืออยู่… Read More »Oxidizing and reduction history

The invention of the wheel and use for pottery (การประดิษฐ์แป้นหมุนใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา)

แป้นหมุนคืออะไร? เป็นลักษณะของแผ่นทรงกลม การขึ้นรูปแบบนี้เรียกว่า โทรอิง (throwing) ตัวแป้นหมุน เส้นผ่านศูษย์กลางประมาน 15-18CM. ใช้สำหรับการขึ้นรูปภาชนะ เช่น แจกัน ถ้วย ชาม จาน เป็นต้น มีการใช้วัสดุหลากหลาย ประเภทขึ้นอยุ่ที่การใช้งาน เช่น แป้นหมุนมือ แป้นหมุนไฟฟ้า แป้นหมุนพลาสติก ก่อนที่เราจะลงลึกเรื่องแป้นหมุนจะอธิบายถึงวิวัฒนาการ ของแป้นหมุน ว่าเป็นมาอย่างไร ยุคแรก… Read More »The invention of the wheel and use for pottery (การประดิษฐ์แป้นหมุนใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา)