กระบวนการลงทะเบียนสำหรับ FBA

ขั้นตอนการทำงานของ Fulfillement by Amazon หรือ FBA หากคุณมีธุรกิจหรืออยากเริ่มต้นเป็นผู้ขายบนอเมซอน ขอแนะนำขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็ว คือ FBA ซึ่งย่อมาจาก Fulfillement by Amazon ซึ่งช่วยขจัดปัญหายุ่งยากในการจัดการออเดอร์ของคุณ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณผู้ขายไม่ได้อยู่ประเทศอเมริกา เพราะ FBA จะมีการนำสินค้าไปฝากไว้ที่คลัง FBA อีกทั้งยังช่วยในการแพ็ค จัดส่งสินค้า รวมถึงการคืนสินค้าอีกด้วย ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ FBA มีดังนี้ 1. ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้บริการ FBA หากคุณมีบัญชีการขายบน Amazon อยู่แล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการเพิ่มบริการ FBA ในบัญชีผู้ขายของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชีการขายบน Amazon สามารถเริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้ 2. เลือกให้ Amazon เป็นผู้จัดส่งสินค้า โดยในเพิ่มสินค้าของคุณในระบบผู้ขายของ Amazon หรือเข้าไปแก้ไขรายการสินค้า โดยเลือก Change to Fulfilled by Amazon เลือกให้ Amazon เป็นผู้จัดส่งสินค้า 3. เตรียมสินค้าให้พร้อม ตรวจสอบและจัดการสินค้าของคุณให้พร้อมสำหรับขายบนอีคอมเมิร์ซ ” […]

ฝากขายคืออะไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝากขายสินค้า การฝากขาย  หมายถึง  การที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสินค้า เรียกว่า ผู้ฝากขาย ได้ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขายหรือตัวแทนขายสินค้า ผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้าที่ตกลงกัน  ประโยชน์ของการฝากขาย ประโยชน์ของการฝากขายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านผู้ฝากขาย  และด้านผู้รับฝากขาย ประโยชน์ของการฝากขายสินค้าด้านผู้ฝากขาย เป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการขายเชื่อและการเรียกเก็บเงินไม่ได้  ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการขายเชื่อกับการฝากขาย  การขายเชื่อมีความเสี่ยงในการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้  แต่การฝากขายกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของผู้ฝากขาย  ผู้รับฝากขายทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายเท่านั้น  ไม่ใช่ลูกหนี้ เป็นการขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า ผู้ฝากขายได้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าซึ่งอาจจะมีความชำนาญในการขายสินค้าประเภทนั้น ๆ โดยเฉพาะได้ดีกว่าตนเอง        เป็นการขยายตลาดสินค้าซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกวิธีหนึ่งสำหรับสินค้าชนิดใหม่  สินค้าที่มีราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็วและสินค้าต้นทุนสูง                                               ประโยชน์ของการฝากขายสินค้าด้านผู้รับฝากขาย เป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า  เนื่องจากผู้รับฝากขายทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า       เป็นการลดความเสี่ยงสำหรับเงินลงทุนที่ลงทุนไปสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้  เนื่องจากผู้รับฝากขายไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาขาย        เป็นการลดความเสี่ยง  เนื่องจากการเก็บสินค้าไว้นานจะทำให้เงินทุนจมหรืออาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ                                  จะเห็นได้ว่าการฝากขายนั้น มีข้อดีหลายประการ นอกจากจะเป็นการขยายตลาดแล้ว ยังไม่ต้องเสียเงินสำหรับการลงทุนตั้งสถานที่จำหน่าย อีกทั้งยังมีคนคอยดูแลสินค้าและทำรายงานเรื่องการขายสินค้าให้อีกด้วย การฝากขายนั้นเหมาะสำหรับสินค้าที่ผลิตทีละมากๆ และมีสินค้าคงค้างเหลือ ต้องการการระบายออก การฝากขายนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ช่วยให้คุณต่อยอดและขยายธุรกิจได้

ทำไมจึงต้องจัดส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางทะเล   การขนส่งสินค้าทางมหาสมุทรหรือทางทะเล เป็นการขนส่งที่ได้รับการนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ ซึ่งส่วน ใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางการขนส่งทางทะเล จึงจัดเป็นประเภทการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด แต่ ข้อเสียของการขนส่งทางทะเล ก็คือ จะมีความล่าช้า และ ข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากลมพายุ กระแสน้ำ ก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการขนส่งทางทะเล ประเทศไทยมีการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกโดยใช้การขนส่งทางทะเลมากขึ้นทุกปี การขนส่งทางน้ำนี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ 2. พาหนะการขนส่งทางน้ำ คือ เรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือเฉพาะกิจ เช่น เรือลากจูง เรือประมง 3. ท่าเรือที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่ง 4. เส้นทางการเดินเรือ ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล และเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ ข้อดี – อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่น – ขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากและไม่จำกัดน้ำหนักเหมือนทางอากาศ – มีความปลอดภัย – สามารถขนส่งที่มีระยะทางไกล ๆ ข้อเสีย – […]

กฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (US Lacey Act)

US กำหนดประเภทสินค้าที่ทำจากไม้ว่าด้วยกฎหมายการนำเข้าสินค้าไม้ (Lacey Act) สหรัฐฯได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตร (USDA) และกรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้เถื่อนมาแปรรูปและจำหน่าย ตามกฎหมาย Lacey Act Amendment of 2008 โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นแหล่งป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง อเมริกาใต้และแอฟริกา รวมทั้งต่อต้านอุตสาหกรรมไม้เถื่อนในประเทศที่สามที่นำเข้าไม้มาแปรรูปแล้วส่งออกโดยผู้นำเข้าต้องแสดงเอกสารรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการส่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ 18 หัวข้อ เช่น ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของไม้ มูลค่าของสินค้า แหล่งกำเนิดของไม้ ปริมาณไม้ และสัดส่วนการใช้วัสดุ recycle เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติผู้นำเข้าจะผลักภาระให้ผู้ส่งออกหรือผู้ขายเป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม PPQ (Plant and Plant Product Declaration Form) ซึ่ง download ได้จาก website สหรัฐฯ (http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/declarationform.pdf) ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสินค้าที่ทำจากไม้ประเภทต่างๆตามพิกัดศุลกากร ดังนี้ ระยะที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นมา ได้แก่พิกัด […]

ISF 10+2 คืออะไร?

ทำความรู้จักว่า ISF คืออะไร? Importer Security Filing (ISF) หรือที่เรียกว่า “ 10 + 2”  คือ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และเป็นเอกสารที่ CBP  ศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection) กำหนดไว้ซึ่งเป็นเอกสารการนำเข้าข้อมูลและรายละเอียด เนื่องจากการส่งผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สำหรับการจัดส่งไปยังอเมริกา ISF 10+2 เป็นไปตามมาตรา 203 ของ SAFE Port Act กฎหมาย SAFE Port Act  กำหนดกฎระเบียบเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือต่างๆ ในสหรัฐฯ ♣  ผู้นำเข้าที่ไม่ยื่น ISF อย่างถูกต้องก่อนการจัดส่งสินค้าจะถูกลงโทษ (ปรับ $ 5,000) ♣  ISF จะต้องส่งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่เรือจะออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ISF กำหนดให้ 10 รายการจากผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่ายและ […]

ประวัติความเป็นมาของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

  สำหรับบริษัทหรือทำงานอยู่ในสายงานของ  Logistics , Import and Export การนำเข้าและส่งออกนั้น การส่งของไปยังต่างประเทศนั้น การนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การส่งของให้สอดคล้องกับพื้นที่และปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง ระบบการส่งของด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ระบบได้ถูกออกแบบให้มาเพื่อรองรับกับมาตรฐานที่ตู้คอนเทนเนอร์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนเรือเดินสมุทร รถบรรทุกส่งของ รถไฟส่งสัมภาระ ตลอดจนการ โหลดของเข้าเครื่องบิน อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องทำงานสอดคล้องกับขนาดและตัวยึดของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก รถโฟล์คลิฟท์ Pallet เป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่ออกแบบมาเพื่อการนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า Contatinerization หรือ การทำทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Container นั่นเอง โลกเราอาจมีระบบมือถือหลายระบบ มีระบบวัดต่างๆ เช่น หน่วยวัด ระยะทาง น้ำหนัก ระบบปลั๊กไฟหลายระบบ แต่ระบบการขนส่งด้วย Container มีระบบเดียวใช้กันทั่วโลก ระบบมาตรฐานของโลกนี้ เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญของชายเพียงคนเดียว ชื่อ นาย Malcom McLean (มัลคอม แมคเลน) บิดาแห่งตู้คอนเทนเนอร์ ในราวปี 1956 เค้าสังเกตุว่า เดิมทีเดียวเวลาจะขนของขึ้นเรือ จะต้องขนทีละชิ้นทีละกล่องทีละกระสอบขึ้นไปบนเรือ หรือเรียกว่าระบบ Break Bulk […]

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย ฺBill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า เอกสาร B/L นั้นมีคุณลักษณะหน้าที่ 3 ประการ คือ 1. เป็นใบรับรองสินค้าที่ออกให้โดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของสินค้าที่จะทำการขนส่ง 2. เป็นสัญญาการขนส่งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่งสินค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบให้กับ consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น 3. เป็นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ คือขายต่อเป็น L/C ได้ ส่วนประกอบของ Bill of lading (B/L) มีอะไรบ้าง 1. SHIPPER […]