ขั้นตอนการสร้าง Shipment Plan สำหรับ Amazon.com

บทความนี้สำหรับการส่งสินค้าในการส่งระบบ door-to-door

1 upload shipment plan

1. download shipping plan template – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2 download shipping plan template

3. fill in template – กรอกข้อมูล

3 fill in template

4. fill in template – กรอกข้อมูลให้ครบ
หากส่ง door to door สามารถใส่ข้อมูลที่อยู่จากต้นทางได้
หากต้องการส่ง APC หรือ Amazon Partner Carrier ให้กรอกที่อยู่ที่อยู่ในภาพได้เลย
ข้อแนะนำ : หากจัดส่ง APC ไม่ใส่ที่อยู่ตามภาพจะไม่สามารถจัดส่ง APC ได้ 

copyright terrestrial

5. Save as ttd – เซฟไฟล์เป็น ttd

6. upload – อัปโหลดไฟล์

6 upload

7. Check on progress – เช็คสถานะ

7 Check on progress

8. Work on Plan- ปรับแผน

8 Work on Plan

9. LTL OTHER-เลือก  LTL Oher

10. LTL OTHER 2

10 LTL Other 2

11. LTL OTHER 3

11 LTL Other 3

12. LTL OTHER 4

12 LTL Other 4

13. LTL OTHER 5 – กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

13 LTL Other 5

14. LTL OTHER 6

14 LTL Other 6

15. LTL completion – หลังจากทำ shipment เสร็จสิ้น จะมีบาร์โค้ดสำหรับติดกล่องบรรจุภัณฑ์ และ ติด pallet 

15 LTL completion

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.