ขั้นตอนการสร้าง Shipment Plan สำหรับ Amazon.com

บทความนี้สำหรับการส่งสินค้าในการส่งระบบ door-to-door

1 upload shipment plan

1. download shipping plan template – ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

2 download shipping plan template

3. fill in template – กรอกข้อมูล

3 fill in template

4. fill in template – กรอกข้อมูลให้ครอบ

copyright terrestrial

5. Save as ttd-เซฟไฟล์เป็น ttd

6. upload – อัปโหลดไฟล์

6 upload

7. Check on progress – เช็คสถานะ

7 Check on progress

8. Work on Plan- ปรับแผน

8 Work on Plan

9. LTL OTHER-เลือก  LTL Oher

10. LTL OTHER 2

10 LTL Other 2

11. LTL OTHER 3

11 LTL Other 3

12. LTL OTHER 4

12 LTL Other 4

13. LTL OTHER 5

13 LTL Other 5

14. LTL OTHER 6

14 LTL Other 6

15. LTL completion

15 LTL completion

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.