Bill of Lading (B/L) หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

ใบตราส่งสินค้า หรือที่เรียกกันว่า Bill of Lading (B/L หรือ BoL) เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าทางทะเลหรือเป็นใบส่งมอบสินค้าของบริษัทที่ทำการขนส่งทางเรือหรือเป็นสัญญาการขนส่งระหว่างผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า (ว่าจะส่งสินค้าไปยังปลายทางตามที่ระบุใน B/L)

Bill of Lading (B/L) หรือ ใบตราส่งสินค้า (รูป)
Workspace. Workplace and office table

ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L) จะออกโดย ผู้ขนส่ง (Carrier) ให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย Bill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน และเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือของตัวแทนที่ได้รับอนุญาติของผู้ขนส่ง

**มีตัวอย่าง แบบฟอร์ม Bill of lading อธิบายข้างล่าง

แบบฟอร์ม Bill of lading (B/L) มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างรูปแบบของเอกสาร ใบตราส่งสินค้าทางเรือ


ตัวอย่างเอกสารใบ Bill of Lading (B/L) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
ตัวอย่างใบตราส่งสินทางเรือของบริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด

เนื้อหาสำคัญภายในเอกสารนี้จะประกอบไปด้วย 17 ส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี้

 1. Shipper ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้ส่งสินค้าหรือผู้ส่งออกสินค้า (ชื่อที่อยู่ต้องถูกต้องตามเอกสารยื่นประกอบ)
 2. Consignee ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อหรอผู้รับสินค้า โดยปกติแล้วจะเป็นชื่อที่อยู่บริษัทนำเข้า
 3. Notify Party ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้รับสินค้า ซึ่งปกติจะใช้คำว่า “SAME AS CONSIGNEE”เนื่องจากเป็นคนเดียวกับผู้นำเข้า
 4. Ocean Vessel ชื่อลำเรือสินค้า
 5. B/L NO. เลขที่ใบ B/L (เป็นเลขที่อ้างอิงที่ช่วยให้ผู้นำเข้าติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งง่ายขึ้น)
 6. For delivery of goods please apply to ชื่อเอเย่นที่ผู้ซื้อต้องไปติดต่อที่ปลายทาง
 7. Port of Loading ท่าเรือต้นทาง
 8. Final Destination ท่าเรือหรือสถานที่รับสินค้า
 9. Port of Discharge จุดชำระค่าระวางเรือ
 10. Freight Payable at ที่สุดท้ายที่สินค้าจะไปถึง : สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าอาจจะเป็นคนละที่กับท่าเรือปลายทาง
 11. Container & Seal No หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้าและแถบผนึกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
 12. No. of Packages จำนวนของบรรจุภัณฑ์ ระบบตัวบรรจุภัณฑ์นอกสุด อาทิ จำนวนพาเลท
 13. Description รายละเอียดของสินค้า : สินค้าที่ส่งนั้นอยู่ในหมวดอะไร
 14. Gross Weight ขนาดและน้ำหนัก
 15. Freight and Distribution ค่าเฟรทชำระที่ต้นทางหรือปลายทาง : ถ้าเป็นต้นทางจะระบุว่า PREPAID ถ้าเป็นปลายทางก็จะระบุว่า COLLECT
 16. Date of issue วันที่ออกเอกสารฉบับนี้
 17. สถานที่และวันเรือออก

เนื้อหาทั้ง 17 ข้อในเอกสาร B/L เป็นข้อมูลสำคัญฉะนั้นก่อนส่งเอกสารจำเป็นต้องตรวขสอบให้ดีก่อนคอนเฟิร์ม B/L ตัวจริงทุกครั้ง ต้องมีความรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และ รายละเอียดของสินค้า ต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เช่น แจ้งยอดจำนวนผิด อาจโดนสำแดงเท็จ หลบเลี่ยงภาษี ดังนั้นถ้าข้อมูลผิดผู้นำเข้าจะออกของไม่ได้ ทำให้ต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและเสียเวลาและเสียเงินโดยใช่เหตุอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : เอกสารสำคัญในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ควรต้องรู้

การส่งออกทางเรือ : บริการของเรา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.