เงื้อนไขทางการค้า

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ

เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศแบบไหน ที่ใช่เรา

  • by

เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล อันจะทำให้ทั้งสองฝ่าย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน และเลี่ยงการเข้าใจผิดในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนั่นเอง โดยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะมีดังนี้…