Amazon Limits : ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง

Amazon Limits : ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง

ประกาศจาก Amazon Seller Central ขีดจำกัดการเก็บสินค้าคงคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ สำหรับระบบ FBA จะมีข้อจำกัดการส่งสินค้าเรื่องปริมาณการจัดเก็บสินค้าในช่วง 16 สิงหาคม – 31 ธันวาคม สำหรับสินค้าที่มีคะแนน IPI ต่ากว่า 500 โดยจะถูกจำกัดเรื่องปริมาณสต๊อคและผู้ขายมีเวลาปรับปรุงคะแนนให้ถึง 500 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม เพื่อส่งสินค้าไปยังคลัง Amazon ได้ในปริมาณไม่จำกัดเพื่อสต๊อคของขายในช่วงที่มีการขายมากที่สุดของปี


IPI คือ ส่วนย่อมาจากคำว่า Inventory Performance Index (ดัชนีประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ Amazon ใช้เพื่อวัดว่าคุณย้ายสินค้าคงคลังผ่านระบบของพวกเขาได้ดีเพียงใด ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือเปอร์เซ็นต์สินค้าคงเหลือ : จำนวนรายการที่ลงทะเบียนที่คุณมีโดยเฉลี่ย หากคุณหมดสต็อกอยู่ตลอดเวลาจะมีผลกับ IPI ของคุณ

ผู้ขายที่มีคะแนน IPI สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะได้รับขีดจำกัดการจัดเก็บที่สูงขึ้นปรับตามปริมาณการขายและความจุที่มี เมื่อกำหนดขีดจำกัดสำหรับไตรมาสที่กำลังจะมาถึง Amazon จะพิจารณาทั้งปริมาณการขายล่าสุดและปริมาณตามฤดูกาลจากปีที่แล้ว

สามารถเข้าไปเช็คคะแนน IPI ของบัญชีคุณได้ที่ INVENTORY -> MANAGE INVENTORY -> INVENTORY DASHBOARD -> PERFORMANCE

ขีดจำกัดการจัดเก็บคำนวณโดยใช้ปัจจัยหลายประการ ได้แก่

  • ปริมาณการขายของคุณ (รวมถึงช่วงฤดูกาลการขายของคุณ)
  • คะแนน IPI ในอดีตของคุณ
  • กำลังการผลิตของศูนย์เติมเต็มที่มีอยู่

สำหรับลูกค้าที่วางแผนจะส่งสินค้าเข้าไปเติมสต๊อคที่โกดังเพื่อขายบนเว็บไซต์อเมซอน เพื่อวางแผนการจัดส่งของคุณสามารถเช็คจำนวนสินค้าที่จัดส่ง Restock check ได้ตามนี้

จนถึงวันที่ 15 ธันวาคมมีการจำกัดจำนวน 200 ชิ้นสำหรับรายการส่วนใหญ่ ผู้ขายสามารถเข้าไปเช็คแต่ละรายการสินค้าได้ หากเกินขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล FBA ของคุณ ภายใต้นโยบายการจำกัดพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง FBA คุณจะไม่สามารถสร้างการจัดส่งใหม่ไปยังคลัง Amazon ได้จนกว่าระดับสินค้าคงคลังของคุณจะลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดสำหรับประเภทพื้นที่จัดเก็บนั้น หากคุณส่งสินค้าคงคลังมากเกินกว่าขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล สินค้าคงคลังส่วนเกินอาจถูกปฏิเสธ ข้อแนะนำต้องวางแผนการจัดส่งให้รอบคอบเช็คคะแนน IPI และ Restock check รายการและจำนวนสินค้าที่สามารถส่งได้ เพื่อประกอบการวางแผนส่งสินค้าเข้าไปเติมสต๊อคที่โกดัง Amazon

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.