Porcelain slip ( พอร์ซเลนสลิป)

Porcelain slip พอร์ซเลนสลิป หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Porcelain มากันบ้าง ว่าคืออะไร เพราะ อาจจะผ่านหูผ่านตาในจากสื่อต่างๆ แม้กระทั้ง Blog ก็ยังมีการพูดถึง Porcelain อยู่หลายครั้งแล้ว slip ละ คือ อะไร ? แล้วเกี่ยวข้องยังไงกับ Porcelain

“Porcelain ( พอร์ซเลน)”

ความหมายในส่วนของ วัตถุดิบ จะหมายถึง เนื้อดิน Porcelain (พอร์ซเลน) เป็นเซรามิกที่มีพื้นผิวสีขาว พื้นผิวมีความโปร่งแสง แข็งแรงเหมือนแก้วไม่ดูดซับน้ำ เคาะดังๆ ส่วนผสมของดินเหนียวที่ใช้คือดินขาวดิบ ดินเหนียวหรือดินลูกบอล ดินเผา หินพันบา และแร่ควอร์ต ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนใช้สำหรับการทำงาน ได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและงานอื่นๆ

ความหมายตรงตัว เมื่อเราไปค้นหา คำว่า Porcelain จะพบกับความหมายที่ว่า เป็น “เครื่องเคลือบ”( ดินเผา ) หรือถ้า มีลายเป็นสีน้ำเงินอาจเรียกว่า “เครื่องเคลือบลายคราม” ซึ่งคือจานถ้วย หรือ แก้วหรือ ของประดับที่ทำจากวัสดุเซรามิกเคลือบดินเผา) ส่วนใหญ่ใช้ในรูปคำนามขยายคำนามให้ความหมายว่า พอร์ชเลน หรือ เคลือบ หรือภาษาไทยส่วนใหญ่เรียกว่า
เซรามิก เช่น a porcelain dish แปลว่า จานพอร์ซเลน หรือ จานเคลือบ หรือ จานเซรามิก
ข้อสังเกต porcelain และ ceramic อาจให้ความหมายที่ใช้ทดแทนกันได้ แต่คำว่า porcelain เป็นคำให้ความรู้สึกว่าเครื่องเคลือบดิน เผานั้นที่มีความละเอียดอ่อนในการผลิตกว่า และมีคุณภาพมากกว่า

“เครื่องลายคราม”

“slip (สลิป)”

สลิป น้ำสลิป หรือ สลิปดิน คือความหมายเดี่ยวกัน มักใช้เรียกดินที่ ผสมกับน้ำ มีนำ้ 70-80% มีลักษณะเหนียวค้น น้ำสลิปมักใช้สำหรับ หล่อชิ้นงาน ในประเภทของ งานหล่อ ขึ้นรูปต่างๆ และ เมือทำให้ข้นขึ้น ก็ยังสามารถเป็น กาวที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานเซรามิค ประเภท งานแก้ว เหยือก ได้

“น้ำสลิปดิน พอทสเลน”

“พอทสเลนชนิดเนื้อดินสีชมพู “

“Porcelain slip ( พอร์ซเลน)”

คือ น้ำดินที่ใช้ดิน พอสเลนในการ หล่อ โดยปกติแล้ว ดินพอสสเลนจะมาในลักษณะของดินก้อน แข็ง ต้องนำมาแช่น้ำ ในอัตราส่วน 1/1 ก่อน เพื่อให้เนื้อดินดูซึ้มน้ำ แช่ไว้ 1 คืน เติ่มสาร โซเดียมซิลิเกต (สารเพิ่ม การไหลตัว ) ในปริมาณ น้อย ช้ินโต๊ะ ต่อดิน 50-60 Kg วัดความถ่วงจำเพาะให้อยุ่ที่ 160-170 โดยใช้เครื่องมือวีดที่ชื่อว่า โบเม่ย์ หรือจะวัดจาก ความถ่งของน้ำและดินโดยใช้ ถ้วย ตวงจะอยุ่ที่168-178
นอกจากนี้ ดิน พอร์ซเลน ยัง มีในรูปแบบของดินปั้น ที่ใช้สำหรับงานปั้น และงาน โทรอิ้ง แต่มักนิยม น้อยกว่าดินประเภท สโตเเว(ดินคอมปลาว) เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของความสะอาด เนื่องจากเนื้อดินมีความขาว จึ้งทำให้สกรกได้ง่าย และเครื่องมือต้องสะอาด แยกใช้จากดินชนิดอื่น และที่สำคัญดินชนิดนนี้มีราคาสูง จึงได้รับ ความนิยม ในเฉพาะบางที่เช่น โรงงานเซรามิคที่เน้นไปที่การประดับ โรงงาน เครื่องลายครามต่างๆ แจกัน เป็นต้น

“การวัดความถ่วงจำเพาะดดยใช้ถ้วยตวง “

“การเผางานพอร์สเลน”

เนื้อดิน พอร์สเลน เป็นเนื้อดินที่เผาจนถึงจุดสุกตัวหลอมกลายเป็นแก้ว มีความ แข็งแกร่งน้ำและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ มีความขาวบาง และ โปร่งแสงได้ โดยใช้อุณหภูมิในการเผาผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิประมาณ 1,250-1,450 องศาเซลเซียส และมีอัตราการดูดซึมน้ำ 0-10 เปอร์เซ็นต์ อนึ่ง เนื้อดินพอร์สเลนที่เตรียมขึ้นนี้ ถ้าเผาในอุณหภูมิที่เป็นจุดสุกตัว ของเนื้อดิน จะทำให้เนื้อดินนี้บิดเบี้ยวและทรุดตัวได้ง่าย ฉะนั้นจะต้องมี การศึกษาทดลองทุกขั้นตอนตั้งแต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์การบรรจุ ผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาและการเผา เนื้อดินพอร์สเลนยังมีแบ่งแยกออกไปอีกหลายชนิด โดยการเติม วัตถุดิบบางตัวเข้าไป เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทและมี สมบัติเฉพาะตามความต้องการ เช่น เนื้อดิน สโนไวท์ของพอทเทอรี่เคย์ เนื้อดินพอร์สเลนนิยมนำไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์เซรามิค ได้แก่ ชุดอาหาร ชุดกาแฟ อุปกรณ์ทางเคมี และ ทางการแพทย์

“ชิ้นงานพอร์สเลน ที่เผาเสร็จ”

“ชิ้นงานพอสสเลนเมื่อใช้ไฟฉายส่อง “

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.