Materials

เส้นใยธรรมชาติจากขนสัตว์

ประวัติความเป็นมาของเส้นใยขนสัตว์ ประวัติความเป็นมาของขนสัตว์ในยุคหินเก่านั้นได้สูญหายไปเป็นเวลานานแล้ว แต่ได้กล่าวถึงเพียงว่ามีการใช้หนังแกะ และขนเเกะมาเป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่จะมีการค้นพบวิธีการปั่นเส้นใยขน สัตว์เป็นเส้นด้ายและการทอเป็นผืนผ้า และไม่มีหลักฐานใดๆ ยืนยันว่าขนสัตว์(ขนแกะ)เป็นเส้นใยชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักใช้ คุณสมบัติของเส้นใยขนสัตว์ เส้นใยขนสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของหนังสัตว์ มีสารโปรตีนที่เรียกว่า เคราติน (Keratin) เป็นสารประกอบทางเคมีสมบูรณ์ เคราตินนั้นประกอบไปด้วยกรดอมิโนประมาณ 18 ชนิด ต่อเชื่อมกันเป็นโซ่ยาว เรียกว่า polypeotide chain มีซีสเตอีน ที่เป็นหมู่ของ thiol(SH) ไธออล… Read More »เส้นใยธรรมชาติจากขนสัตว์

ชนิดผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)

ชนิดผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)

เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) เป็นเส้นใยที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอยของเส้นใยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากเส้นใยปกติทั่วไปที่ได้จากพืชและขนสัตว์ โดยในระยะแรกๆที่ได้คิดค้นเส้นใยสังเคราะห์นั้น ได้เริ่มต้นจากเส้นใยที่ได้จากเซลลูโลสที่ได้จากพืชมาทำการสังเคราะห์ เส้นใยจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์นั้นมี 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่ เส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์ (Synthetic Cellulose Fibers) เรยอน (Rayon) เรยอน เป็นเส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์หรือเซลลูโลสที่นำมาผลิตขึ้นใหม่ (Regenerated cellulose) รู้จักกันในชื่อว่าไหมเทียม ต่อมาภายหลังเรียกว่า เรยอน… Read More »ชนิดผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber)

เจาะลึกเรื่องน่ารู้ของ “โลหะ” และ “ทองเหลือง”

คุณสมบัติและประเภทของโลหะ ที่ควรรู้จักก่อนนำมาใช้งาน โลหะ มีการค้นพบในรูปของสารประกอบและสินแร่ ซึ่งจะมีการนำสินแร่หรือสารประกอบเหล่านี้มาถลุงเพื่อให้ได้โลหะแยกออกมาอีกที แต่ในขณะเดียวกัน โลหะเนื้อค่อนข้างบริสุทธิ์ที่ได้จากการถลุงนั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เพราะมีเนื้ออ่อนไม่แข็งแรง และมีคุณสมบัติไม่เพียงพอกับการใช้งานจึงต้องมีการนำไปปรับปรุงคุณสมบัติก่อน เพื่อให้โลหะมีความแข็งแรงพอที่จะนำมาใช้งานได้ ซึ่งโลหะที่ปรับปรุงแล้วนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานมาก คุณสมบัติของโลหะในงานอุตสาหกรรม เมื่อต้องการนำโลหะมาใช้ประโยชน์ในด้านงานอุตสาหกรรม จะต้องมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ สามารถนำความร้อนได้ดี เพราะงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะต้องใช้ความร้อนเป็นหลัก เป็นตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม มีความคงทน สามารถทนทานต่อสภาพการใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่เสื่อมอายุได้ง่าย มีอุณหภูมิปกติ แต่ยกเว้นโลหะประเภทปรอท ต้องมีความเหนียวและความแข็งสูงมาก แต่ยกเว้นโลหะปรอทเช่นกัน มีผิวมันขาว… Read More »เจาะลึกเรื่องน่ารู้ของ “โลหะ” และ “ทองเหลือง”

ประโยชน์ของไม้มะขาม แปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย

ประโยชน์ของไม้มะขาม แปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย

มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ำตาลอ่อน ไม้มะขามเป็นไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ที่นิยมมากที่สุดนำมาทำเป็นเขียง

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ทำไมถึงเป็นสิ่งที่ดี

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ทำไมถึงเป็นสิ่งที่ดี

ไม้มะม่วง  เกิดจากการที่หาได้ง่าย เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีมากและราคาถูก แต่เป็นไม้เนื้ออ่อน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้