Sales

SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

. โดยทั่วไปแล้ว Gross และ Net เป็นคำกลางทั่วไปที่ใช้ขยายความเกี่ยวกับยอดขาย กำไร การเติบโต น้ำหนักสินค้า การผลิต เพื่อวัดดูประสิทธิภาพหรือตรวจสอบว่าสิ่งนั้นว่ามีมากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักจะเจอกับเรื่องการขายหรือกำไรมากกว่า . Gross  เป็นคำที่ใช้สำหรับค่ารวมที่ได้จากผลของการคำนวณบางอย่าง เช่นรายได้ กำไร หรือยอดขายทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นส่วนลด โดยค่า Gross เป็นตัวเสนอภาพรวมที่ยังไม่มีการหักลบอะไร เช่น ค่าภาษี เป็นต้น Net… Read More »SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

KPI สำคัญกับทุกองค์กรเพราะย่อมต้องมีการประเมินผลวัดผล ซึ่งได้กลายมาเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่แต่ละองค์กรนำมาใช้วัดความสำเร็จ และหนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการประเมินวัดผล KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดควาสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข จำนวน ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานมีศักยภาพหรือความก้าวหน้ามากแค่ไหน หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ KPI วัดได้หลายมุมมอง ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงบวก เป็นเกณฑ์การประเมิลผลในแง่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เช่น ยอดขาย, กำไร,จำนวนลูกค้าใหม่ต่อปี เป็นต้น ดัชนีวัดความสำเร็จในเชิงลบ เป็นเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้ข้อบกพร่องหรือปัญหามาเป็นตัวชี้วัด เช่น เปอร์เซนต์ของการผลิตที่ไม่ตรงตามสเป็ค,จำนวนลูกค้าใหม่ลดลง… Read More »KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

รายงานการขาย (Sales report) เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุด โดยรายงานการขายจะแบ่งออกเป็นแผนงานสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตและรายงานกิจกรรมที่ทำสำเร็จแล้ว สำหรับแผนงานของกิจกรรมที่ต้องทำในอนาคตจะอยู่ในรูปของแผนการทำงาน (Work plan) ซึ่งพนักงานขายจะส่งให้ผู้บริหารพิจารณาล่วงหน้าก่อนการทำงานจริงโดยอาจส่งล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน แผนการทำงานนี้จะบอกถึงแผนในการเยี่ยมเยียนลูกค้าและเส้นทางในการเดินทาง โดยพนักงานขายจะวางแผนและจัดตารางการทำกิจกรรมของตน ดังนั้นพนักงานขายจะถูกประเมินผลโดยดูจากความสามารถในการวางแผนการทำงานและทำงานตามแผนที่วางไว้  ซึ่งผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการทำงานได้ การทำรายงานการขาย (Sales report) สำคัญอย่างไร 1. ความสำคัญสำหรับองค์กร ข้อมูลที่พนักงานขายที่บันทึกถือเป็น “ขุมทรัพย์ชั้นเลิศ” เช่นรายละเอียดของลูกค้าหรือรายละเอียดการพูดคุยแต่ละครั้ง ถ้านักขายไม่มีการบันทึกผลก็หมายความว่าบริษัทไม่มีทางเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเลยและหากลองนึกคิดไปว่าถ้านักขายคนนั้นไม่ได้อยู่กับองค์กรเราแล้ว ทุกอย่างก็หายไปตามนักขายคนนั้นๆด้วย ซึ่งหากป้องกันเหตุการ์ณเช่นนี้ควรจะมีการจดบันทึกผลไว้อยู่เสมอ 2. ความสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย หากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแต่ไม่ทราบว่านักขายในทีมของคุณหาลูกค้ากี่ราย… Read More »ความสำคัญของรายงานการขาย (Sales Report)

FOLLOW ON EMAILS

FOLLOW ON EMAILS : การติดตามอีเมล

จากบทความก่อนที่เรานำเสนอเรื่อง การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails) ซึ่งหากเราวางกลยุทธ์ส่งอีเมลหาลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วเราควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนจังหวะการขายให้ปรับเหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของคุณและสิ่งที่สำคัญคือ Content Marketing หรือเรียกว่าเทคนิคการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยทางการตลาด Content ถูกทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ชัดเจน เช่น ทำเพื่อโปรโมทสินค้า ขายสินค้าหรือบริการ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ เป็นต้น  ในการส่งอีเมลนั้นก็ต้องอาศัยจังหวะด้วยเช่นกันข้อแนะนำคือไม่ควรส่งถี่ติดกันจนเกินไป เว้นระยะเวลาให้พอดีและไม่ยืดยาวเกินไปที่จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าจดจำเราได้นั่นเอง ในบทความนี้เราขอเสนอไอเดียการติดตามอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายในครั้งต่อไปหลังจากที่ส่งอีเมลไปครั้งแรกแล้ว เราจะทำอย่างไรเพื่อลูกค้าเป้าหมายรายนี้สนใจและต้องกลายเป็นลูกค้าของเรา โดยการส่งอีเมลกลับหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ ส่งอีเมลครั้งแรก หากเราส่งอีเมลครั้งแรกหาลูกค้าเป้าหมายควรเป็นที่อีเมลที่ตั้งใจเขียนถึงโดยเฉพาะ… Read More »FOLLOW ON EMAILS : การติดตามอีเมล

Prospecting Emails

การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails)

ในการทำงานไม่ว่าจะองค์กรใหญ่ ขนาดกลาง หรือเล็กแทบทุกคนที่จะต้องติดต่องานผ่านทางอีเมล เพราะข้อดีของอีเมลคือสามารถเก็บทุกการสนทนาและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้นั่นเอง โดยจะมาบอกวิธีและตัวอย่างการเขียนอีเมลสำหรับการติดต่อลูกค้าในครั้งแรก โดยการสื่อสารด้วยอีเมลเพื่อส่งข้อความหรือเนื้อหาให้กับลูกค้า จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการการเขียนอย่างไรก็เพื่อสร้างความเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้แก่บริษัท ในบทความนี้จึงขอแชร์เทคนิคการเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพิ่มโอกาสการตอบรับจนมีความคืบหน้าของงานเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเขียนนั้นมีอยู่  3 ระดับด้วยกัน คือเป็นทางการ ไม่ทางการและกึ่งทางการ โดยการเขียนเป็นได้ทั้ง 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนถึงใคร หากประยุกต์เข้ากับการส่งอีเมลติดต่อลูกค้าเราอาจจะนำมาปรับเป็นอีเมลโดยทั่วไปและอีเมลที่เฉพาะเจาะจงไปเลย มาดูวิธีการเขียนอีเมลให้ดึงดูดใจลูกค้าและไม่มีข้อความที่อัดนั้นตัวหนังสือนั้นแนะนำเนื้อหาไม่ควรมีความยาวเกิน 5 บรรทัด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? หากต้องการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ควรเป็นอีเมลที่ตั้งใจเขียนถึงโดยเฉพาะจะทำให้เขาไม่รู้สึกว่านี่คืออีเมล… Read More »การเขียนอีเมลสำหรับลูกค้าใหม่ (Prospecting Emails)

มารยาทในการรับสายโทรศัพท์แบบมืออาชีพ (Phone etiquette)

มารยาทในการรับสายโทรศัพท์แบบมืออาชีพ (Phone etiquette)

ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกสายงานอาชีพ พนักงานที่มีหน้าที่คอยให้บริการลูกค้าหรือติดต่อประสานงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างไรให้มีความน่าเชื่อถือรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ การตอบคำถามจากองค์กรจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องผ่านการฝึกฝน เพื่อช่วยให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจ เพราะผู้รับโทรศัพท์ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นพนักงานต้อนรับขององค์กร ดังนั้นผู้รับโทรศัพท์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงมารยาทในการรับโทรศัพท์ ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ ในการรับมือกับบทสนทนาทางโทรศัพท์ให้ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ มาดูกันเลย 1. ยกหูโทรศัพท์ทันที เมื่อมีเสรียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นควรรีบรับสายทันที (ไม่ควรให้ดังเกิน 3 ครั้ง) เพราะการปล่อยให้อีกฝ่ายรอนานๆ เป็นเรื่องเสียมารยาท ดังนั้นจึงควรรับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. งดเคี้ยวอาหาร ลดเสียงลง ไม่ควรพูดโทรศัพท์ขณะกำลังรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มอยู่ การเคี้ยวอาหารไปด้วยขณะพูดเป็นการไม่ให้เกียรติต่อผู้ที่เราพูดด้วยและเป็นการทำลายบุคลิกภาพของผู้พูดด้วย หากมีสายเข้าหากคุยกันอยู่ควรลดเสียงเบาลงหรือเงียบเพื่อให้การสนทนาได้ยินชัดเจนและไม่เกิดเสียงสอดแทรกในระหว่างการสื่อสาร หรือขอปลีกตัวออกไปคุยในที่ที่เงียบ… Read More »มารยาทในการรับสายโทรศัพท์แบบมืออาชีพ (Phone etiquette)

ขยายธุรกิจเพิ่มยอดขายกับกลยุทธ์ออนไลน์ในต่างประเทศ

ขยายธุรกิจเพิ่มยอดขายกับกลยุทธ์ออนไลน์ในต่างประเทศ

คนไทยและคนทั่วโลกใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเมื่อก่อนมาก ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากจนอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ เราเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต,Laptops ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พกพาติดตัวได้อย่างสะดวก หากเปรียบกับการทำการทำกลยุทธ์การตลาดแล้วต้องครอบคลุมถึงช่องทางออนไลน์ด้วย เนื่องจากในตอนนี้ไม่สามารถขายทางเดียวได้แล้วและควรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงในทุกๆช่องทางเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางการขายที่เป็นไปได้ ซึ่งจากการวิจัยได้ค้นพบว่าหลายๆคนไม่ได้ซื้อผ่านแค่ช่องทางเดียว การเสนอช่องทางการขายที่หลากหลายสามารถเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าทำให้พวกเขาสามารถสลับไปมาระหว่างช่องทางต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อและมุ่งเน้นไปที่การตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งกลยุทธ์หลายช่องทางนั้นเปิดโอกาสให้กับลูกค้ามีโอกาสเลือกช่องทางที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด ด้วยการมีแพลตฟอร์มช่องทางการซื้อที่หลากหลายทำให้ผู้ขายสามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ (E-Commerce) กลายเป็นรูปแบบในการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยม และถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2012 ที่ผ่านมาทั่วโลกมีมูลค่าการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อัตราการเติบโตของตลาดออนไลน์ จากข้อมูลค่ายอดขายสินค้าผ่าน E-commerce พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี ในปี 2558 หรือมูลค่า… Read More »ขยายธุรกิจเพิ่มยอดขายกับกลยุทธ์ออนไลน์ในต่างประเทศ