Sales

10 ไอเดียการตกแต่งผนังห้องครัว ทำได้ทั้งที่บ้านและร้านอาหาร

การตกแต่งผนังบ้านอาจเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราเริ่มก่อสร้างบ้านขึ้นมา แต่อย่าลืมว่าการตกแต่งผนังห้องครัวก็เป็นที่ควรทำเหมือนกัน — ไอเดียการตกแต่งผนังห้องครัวนี้จะทำให้ดูดุ และเป็นมากกว่ามุมปรุงแต่งอาหาร ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์ไหนก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้

ICP – IDEAL CUSTOMER PROFILE โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติคืออะไร

ICP – ideal customer profile หรือ โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ คือสิ่งที่อธิบายถึงข้อมูลประชากร, จิตวิทยา, สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม, การสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง / การใช้ผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ  แนวคิดของการทำ ICP คือหากลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัย แนวคิด รสนิยมที่ซื้อสินค้าใกล้เคียงกัน สังคมการทำงาน หน้าที่การงาน แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการขยายกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำ ตัวอย่างเช่น หากเราได้กลุ่มที่เป็น ICP… Read More »ICP – IDEAL CUSTOMER PROFILE โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติคืออะไร

Account Based Marketing (ABM)

Account Based Marketing (ABM) คืออะไร?

Account Based Marketing หรือเรียกย่อว่า ABM คือวิธีการหรือกลยุทธิ์ในการตลาดธุรกิจที่ติดต่อลูกค้าโดยตรงโดยคัดกรองและเฉพาะเจาะจงตลาดกว่าเดิมกับในการใช้ “account” โดยทั่วไป ABM จะใช้ในองค์กรการขายระดับองค์กร ABM คือการ ‘พลิกช่องทาง’ เพื่อปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายในฐานะตลาดแห่งหนึ่งแทนที่จะกำหนดเป้าหมายกลุ่มบุคคลที่กว้างขึ้นเช่นเดียวกับการขาย INBOUND SALES และอื่นๆ กลยุทธ์การสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบดั้งเดิมจะทำ มักจะอธิบายว่า ‘การจับปลาด้วยหอก’ แทนที่จะ ‘การจับปลาด้วยอวน’ เป็นสำนวนเปรียบเทียบขึ้นมาโดยหมายความว่า เราควรเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการหากลุ่มลูกค้าในวงกว้างแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสนใจหรือเป็นลูกค้าเราหรือไม่ กล่าวง่ายๆว่าการตลาดที่อิงจาก account… Read More »Account Based Marketing (ABM) คืออะไร?

7 กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจคุณ

1. หาลูกค้าใหม่จากฐานข้อมูลลูกค้าเก่า  คือการนำข้อมูลที่เรามีมาจำแนก แบ่งหมวดหมู่และวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันและไม่เก่าจนเกินไป หาได้จากฐานข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันคัดมาจากคนที่มียอดซื้อสินค้าและบริการสูงสุด 100 รายชื่อแรก เป็นต้น เพื่อนำมารวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ ความชอบ ความสนใจ พฤติกรรมการใช้บริการ และหาจุดร่วมของข้อมูลนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ทำการตลาดไปยังคนกลุ่มนั้นๆ เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ และยังรวมถึงการจัดทำการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมจากกลุ่มประชากรที่มีความใกล้เคียงกับลูกค้าชั้นดีของเราด้วย 2. ให้ลูกค้าเก่าช่วยแนะนำลูกค้าใหม่      … Read More »7 กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจคุณ

การสร้างยอดขายด้วย Sale Pipeline

การสร้างยอดขายด้วย Sale Pipeline

Sales Pipeline หรือ ท่อการขาย เป็นเครื่องมือที่สำคัญของทีมขาย ในการที่จะดูว่าในแต่ละช่วงโอกาสการขายจะมียอดขายที่เป็นไปได้เท่าไหร่ จะทำให้เราทราบประมาณการรายได้ของกิจการหรือบริษัทเราได้เป็นอย่างดี Opportunity หรือ โอกาส เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการ Sales Pipeline ให้สามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามาครั้งแรก ระหว่างการดำเนินการขาย จนกระทั่งปิดการขายสำเร็จ และปัจจัยที่จะทำให้ Pipeline ที่มีกลายมาเป็นลูกค้าที่ใช้จริงได้ คือต้องมีการจัดลำดับเรื่อง “ระยะเวลาที่ลูกค้าน่าจะสั่งซื้อ” และ “ขั้นตอนการขาย” Sales… Read More »การสร้างยอดขายด้วย Sale Pipeline

Sales Funnel กลยุทธ์การตลาดที่นำไปสู่การขาย

Sales Funnel คือกลยุทธ์การตลาดที่นำไปสู่การขาย ตามความเข้าใจในโลกของธุรกิจคือกระบวนการการขายที่สามารถเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้เป็นคนรู้จัก จากคนรู้จักให้เป็นคนคุ้นเคยและ คนคุ้นเคยให้เป็นลูกค้า หรือ ถ้าแปลแบบเป็นทางการก็คือ วิธีการคัดกรองและเลือกลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการ ผ่านขั้นตอนต่างๆที่เราเป็นคนกำหนด เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในตัวลูกค้าจนได้ลูกค้าตัวจริงเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา คำว่า Sales Funnel หากแปลเป็นไทยตรงๆ ก็คือ “กรวยการขาย” ซึ่งในกรวยการขาย ก็ถูกแบ่งออกเป็นระดับบน กลาง และล่าง การสร้าง Sales Funnel แบบแผนสำหรับการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 3… Read More »Sales Funnel กลยุทธ์การตลาดที่นำไปสู่การขาย