Sales

MULTICHANNEL RETAILING

ร้านค้าปลีกกับกลยุทธ์การตลาดหลายช่องทาง

ทำไมร้านค้าปลีกต้องการกลยุทธ์การตลาดหลายช่องทาง บทความนี้ให้คำตอบ .. . จากการวิจัยได้ค้นพบว่าหลายๆคนไม่ได้ซื้อผ่านแค่ช่องทางเดียว การเสนอช่องทางการขายที่หลากหลายสามารถเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าทำให้พวกเขาสามารถสลับไปมาระหว่างช่องทางต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อ ผู้ขายไม่ควรประมาทความสำคัญของขั้นตอนการตัดสินใจในการซื้อ ต้องมั่นใจว่าช่องทางการขายทั้งหมดมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามที่พวกเขาคาดหวัง Multichannel Retail ทำให้การค้าปลีกง่ายไม่ว่าลูกค้าจะทำการซื้อผ่านช่องทางใดก็ตามลูกค้ามีแนวโน้มที่จะผ่านกระบวนการที่คล้ายกัน ดังนั้นการทำให้กระบวนการจัดซื้อนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุยอดขาย การค้าปลีกแบบหลายช่องเปิดโอกาสให้กับลูกค้าทำให้พวกเขามีโอกาสเลือกช่องทางที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด ด้วยการมีแพลตฟอร์มช่องทางการซื้อที่หลากหลายทำให้ผู้ขายสามารถปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น กลยุทธ์ช่องทางการตลาด คือการหาวิธีให้สินค้า บริการ หรือทำให้แบรนด์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งลูกค้าเป้าหมายจะแบ่งตามประเภทลูกค้าแต่ละกลุ่ม สินค้าแต่ละประเภท ก็จะมีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ช่องทางการตลาด รวมถึงช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ โดย Multi-Channel หรือ การให้บริการหลากหลายช่องทาง ซึ่งในปัจจุบันนี้การขายผ่านช่องทางเดียวไม่เพียงพอแล้ว หากมีธุรกิจก็ควรจะมีช่องทางให้บริการและติดต่อลูกค้ามากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป… Read More »ร้านค้าปลีกกับกลยุทธ์การตลาดหลายช่องทาง

วางแผนการตลาดด้วย Customer Journey

วางแผนการตลาดด้วย Customer Journey

Customer Journey หรือ การเดินทางของลูกค้า จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอย่างละเอียด ตั้งแต่การรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ครั้งแรก สู่กระบวนการซื้อขาย การทดลองใช้งาน ไปจนกระทั่งเกิดความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว Customer Journey เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของลูกค้า ได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้ารู้จักเราจากไหน เหตุผลในการตัดสินใจซื้อและกลับซื้ออีกครั้ง ไปจนถึงการจงรักภักดีต่อแบรนด์ ถ้าหากเราวางแผนใช้ Customer Journey ได้อย่างถูกจุด ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น เพราะจะบอกขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าและบริการได้อย่างละเอียด ถ้าหากประสบปัญหาในขั้นตอนในก็สามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุด Customer Journey มีความสำคัญคือ… Read More »วางแผนการตลาดด้วย Customer Journey

การปรับแต่ง Content สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

การปรับแต่ง Content สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

Content Marketing หรือ การตลาดคอนเทนต์ คือเทคนิคการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ก็คือการที่แบรนด์จะสื่อสารกับผู้อ่านที่เป็นลูกค้านั่นเอง จะเรียกว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสำหรับการทำการตลาด โดยคำว่า Content นั้นเราไม่ได้หมายความถึงบทความที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยทางการตลาด Content ถูกทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ชัดเจน เช่น ทำเพื่อโปรโมทสินค้า ขายสินค้าหรือบริการ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ เป็นต้น ดังนั้นหากเป็นคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการตลาดชัดเจน จะเรียกว่าเป็น Content Marketing ไม่ได้ จึงทำให้… Read More »การปรับแต่ง Content สำหรับลูกค้าคนสำคัญ

content marketing

เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

Content Marketing คืออะไร? Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาดอย่างหนึ่งที่ใช้เนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสร้างความดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ประทับใจและจดจำสนใจสินค้าหรือบริการของเรา จนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าหรือบริการว่ามีประโยชน์และตัดสินใจซื้อจนกลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด แม้เป้าหมายหลักจริงๆของ Content Marketing จะเป็นการขายสินค้าแต่ก็ไม่ได้เน้นการขายมากจนเกินไปและไม่ได้โน้มน้าวใจอย่างชัดเจนเหมือนการโฆษณา โดย Content นั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้หมายถึงบทความเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายความรวมถึง blog infographic รูปภาพ วิดีโอ หรือ social media เป็นต้น Content Marketing คือการสร้าง… Read More »เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

ABM CUSTOMER TIER

ABM Customer Tier : การแบ่งระดับลูกค้า

“การแบ่งระดับลูกค้า” คือ โครงสร้างที่แสดงให้บริษัทได้แยกแยะลูกค้าของตนเองออกไปตามความแตกต่างของพฤติกรรมและความสามารถในการทำกำไร บริษัทสามารถนำโครงสร้างนี้ไปพัฒนาปรับแต่งสินค้าและบริการของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพสูง ซึ่งหากบริษัทสามารถจับลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้ก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้น • คุณภาพของการบริการโดยรวม และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การกลับมาซื้อใหม่มากขึ้น• การสร้างแรงจูงใจที่มากขึ้นนำไปสู่ผลกระทบทางพฤติกรรมเช่น การกลับมาซื้อใหม่ การจดจำของลูกค้า การกล่าวถึงแบบปากต่อปากในทางที่ดี• ผลกระทบทางพฤติกรรมจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการทำกำไร และผลได้ทางการเงินอื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าการตลาดที่ไม่จำเพาะเจาะจงและการลงทุนในด้านบริการให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มนั้นให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันและไม่สร้างข้อได้เปรียบให้กับบริษัท ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดมาจากการกระตุ้นทางการตลาดและบริการที่แตกต่างกันด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นจากความรู้เรื่องของศักยภาพในการทำกำไรจากลูกค้าระดับต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการเข้าหาที่เหมาะสมแก่พวกเขาเหล่านั้น การแบ่งระดับลูกค้าแบบพีระมิด ด้วยการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการวิเคราะห์อันซับซ้อน ก็สามารถแยกแยะกลุ่มลูกค้าออกมาได้ในระดับขั้นต่างๆ ทั้งในเรื่องแรงจูงใจ ระดับการบริการ และความคาดหวังที่ต่างออกไปในแต่ละระดับของความสามารถในผลกำไร… Read More »ABM Customer Tier : การแบ่งระดับลูกค้า

ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ระบบการตลาดหลายช่องทางนั้นเริ่มมาจาก ในยุคแรกของการทำธุรกิจหรือการตลาดมักเป็นแบบขายผ่านช่องทางเดียวเนื่องจากกลุ่มลูกค้ายังไม่มีการกระจายตัว ที่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยียังไม่พร้อม ปัจจุบันจะพบว่าจะมีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่มต่างๆมากขึ้น ประกอบกับระบบการจัดจำหน่ายได้มีการขยายตัวไปเป็นระบบใหม่ๆมากขึ้น การทำธุรกิจจึงนิยมใช้ระบบการตลาดหลายช่องทาง เช่น จากที่เคยซื้อในห้างสรรพสินค้าก็สามารถสั่งออนไลน์พร้อมช่องทางจัดส่งตรงถึงบ้าน  ทำการขายแบบ Direct Sales และทำ E-Commerce ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าและช่องทางการตลาดใหม่ๆได้ตลอดเวลา ทำให้นักการตลาดคิดที่จะเพิ่มช่องทางให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้เราและลูกค้าสามารถเข้าถึงกันและกันได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง จึงนำไปสู่รูปแบบการขายหรือทำการตลาดผ่านหลายช่องทาง จุดประสงค์คือการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้น เช่น ลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ หรือการสร้างเว็ปไซต์ มาเพื่อทำการตลาด ให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น ในการตลาดยุคใหม่นั้นเน้นการเข้าหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถสั่งสินค้าได้โดยตรงกับร้านค้า โดยช่วยลดเวลาและมีความรวดเร็วในการปิดขาย E-Commerce จึงเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติหรือสามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ตลอด… Read More »ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดธุรกิจ ABM (Account Based Marketing)

Account Based Marketing หรือเรียกย่อว่า ABM คือวิธีการหรือกลยุทธิ์ในการตลาดธุรกิจที่ติดต่อลูกค้าโดยตรงโดยคัดกรองและเฉพาะเจาะจงตลาดกว่าเดิมกับในการใช้ “account” โดยทั่วไป ABM จะใช้ในองค์กรการขายระดับองค์กร การตลาดที่ใช้บัญชี (ABM) เป็นที่ชื่นชอบใหม่ของนักการตลาด B2B บริษัทที่ใช้ ABM จาดสถิติสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 200% สำหรับความพยายามทางการตลาดเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ทำ ABM   ในบทความนี้เรานำเสนอการวัดที่แบ่งประสิทธิภาพของแคมเปญ ABM ที่แต่ละชั้นของช่องทาง เราจะนำไปสู่สิ่งที่บอกตัวชี้วัดเหล่านี้อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ABM ในการขายนั้นมักจะมาควบคู่กับช่องทางการขายหรือกลยุทธิ์การขายต่างๆ โดยการวัดความสำเร็จก็วัดได้จาก… Read More »ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดธุรกิจ ABM (Account Based Marketing)

เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ

เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ

การสื่อสารด้วยอีเมลเพื่อส่งข้อความสำคัญต่างๆ ให้กับลูกค้าและต้องการการตอบกลับที่ดีนั้น จะต้องใช้เทคนิคการเขียนข้อความที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด ก็เพื่อสร้างความเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์กร ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ถูกต้องและตรงใจลูกค้ามากที่สุด การเขียนอีเมลนั้นทั้งง่ายและประหยัดเวลา อีกทั้งยังบอกถึงความเป็นมาตรฐานของบริษัทว่ามีตัวตนอยู่จริง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บไว้หรือแชร์ต่อให้กับทีมงานเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้นแบบมีลายลักษณ์อักษรอีกด้วย ในบทความนี้จึงขอแชร์เทคนิคการเขียนอีเมลล์แบบมืออาชีพและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีขึ้น นอกจากนี้คุณยังได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพิ่มโอกาสการตอบรับจนมีความคืบหน้าของงานเกิดขึ้น 1. มีความรอบคอบ เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่ายและไม่ควรมีความยาวเกิน 5 บรรทัด เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทและแสดงความเป็นมืออาชีพ รวมถึงตรวจสอบข้อความหรือแนบเอกสารที่ส่งไปยังผู้รับให้ถูกต้องและต้องให้มั่นใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้ถูกต้อง อาจใช้ Cc หรือ… Read More »เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ