Sales

content marketing

เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

Content Marketing คืออะไร? Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาดอย่างหนึ่งที่ใช้เนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสร้างความดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ประทับใจและจดจำสนใจสินค้าหรือบริการของเรา จนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าหรือบริการว่ามีประโยชน์และตัดสินใจซื้อจนกลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด แม้เป้าหมายหลักจริงๆของ Content Marketing จะเป็นการขายสินค้าแต่ก็ไม่ได้เน้นการขายมากจนเกินไปและไม่ได้โน้มน้าวใจอย่างชัดเจนเหมือนการโฆษณา โดย Content นั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้หมายถึงบทความเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายความรวมถึง blog infographic รูปภาพ วิดีโอ หรือ social media เป็นต้น Content Marketing คือการสร้าง… Read More »เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

ABM CUSTOMER TIER

ABM Customer Tier : การแบ่งระดับลูกค้า

“การแบ่งระดับลูกค้า” คือ โครงสร้างที่แสดงให้บริษัทได้แยกแยะลูกค้าของตนเองออกไปตามความแตกต่างของพฤติกรรมและความสามารถในการทำกำไร บริษัทสามารถนำโครงสร้างนี้ไปพัฒนาปรับแต่งสินค้าและบริการของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพสูง ซึ่งหากบริษัทสามารถจับลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้ก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้น • คุณภาพของการบริการโดยรวม และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การกลับมาซื้อใหม่มากขึ้น• การสร้างแรงจูงใจที่มากขึ้นนำไปสู่ผลกระทบทางพฤติกรรมเช่น การกลับมาซื้อใหม่ การจดจำของลูกค้า การกล่าวถึงแบบปากต่อปากในทางที่ดี• ผลกระทบทางพฤติกรรมจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการทำกำไร และผลได้ทางการเงินอื่นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าการตลาดที่ไม่จำเพาะเจาะจงและการลงทุนในด้านบริการให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มนั้นให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันและไม่สร้างข้อได้เปรียบให้กับบริษัท ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดมาจากการกระตุ้นทางการตลาดและบริการที่แตกต่างกันด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นจากความรู้เรื่องของศักยภาพในการทำกำไรจากลูกค้าระดับต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการเข้าหาที่เหมาะสมแก่พวกเขาเหล่านั้น การแบ่งระดับลูกค้าแบบพีระมิด ด้วยการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการวิเคราะห์อันซับซ้อน ก็สามารถแยกแยะกลุ่มลูกค้าออกมาได้ในระดับขั้นต่างๆ ทั้งในเรื่องแรงจูงใจ ระดับการบริการ และความคาดหวังที่ต่างออกไปในแต่ละระดับของความสามารถในผลกำไร… Read More »ABM Customer Tier : การแบ่งระดับลูกค้า

ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ระบบการตลาดหลายช่องทางนั้นเริ่มมาจาก ในยุคแรกของการทำธุรกิจหรือการตลาดมักเป็นแบบขายผ่านช่องทางเดียวเนื่องจากกลุ่มลูกค้ายังไม่มีการกระจายตัว ที่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยียังไม่พร้อม ปัจจุบันจะพบว่าจะมีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่มต่างๆมากขึ้น ประกอบกับระบบการจัดจำหน่ายได้มีการขยายตัวไปเป็นระบบใหม่ๆมากขึ้น การทำธุรกิจจึงนิยมใช้ระบบการตลาดหลายช่องทาง เช่น จากที่เคยซื้อในห้างสรรพสินค้าก็สามารถสั่งออนไลน์พร้อมช่องทางจัดส่งตรงถึงบ้าน  ทำการขายแบบ Direct Sales และทำ E-Commerce ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าและช่องทางการตลาดใหม่ๆได้ตลอดเวลา ทำให้นักการตลาดคิดที่จะเพิ่มช่องทางให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้เราและลูกค้าสามารถเข้าถึงกันและกันได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง จึงนำไปสู่รูปแบบการขายหรือทำการตลาดผ่านหลายช่องทาง จุดประสงค์คือการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้น เช่น ลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ หรือการสร้างเว็ปไซต์ มาเพื่อทำการตลาด ให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น ในการตลาดยุคใหม่นั้นเน้นการเข้าหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถสั่งสินค้าได้โดยตรงกับร้านค้า โดยช่วยลดเวลาและมีความรวดเร็วในการปิดขาย E-Commerce จึงเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติหรือสามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ตลอด… Read More »ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดธุรกิจ ABM (Account Based Marketing)

Account Based Marketing หรือเรียกย่อว่า ABM คือวิธีการหรือกลยุทธิ์ในการตลาดธุรกิจที่ติดต่อลูกค้าโดยตรงโดยคัดกรองและเฉพาะเจาะจงตลาดกว่าเดิมกับในการใช้ “account” โดยทั่วไป ABM จะใช้ในองค์กรการขายระดับองค์กร การตลาดที่ใช้บัญชี (ABM) เป็นที่ชื่นชอบใหม่ของนักการตลาด B2B บริษัทที่ใช้ ABM จาดสถิติสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 200% สำหรับความพยายามทางการตลาดเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ทำ ABM   ในบทความนี้เรานำเสนอการวัดที่แบ่งประสิทธิภาพของแคมเปญ ABM ที่แต่ละชั้นของช่องทาง เราจะนำไปสู่สิ่งที่บอกตัวชี้วัดเหล่านี้อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ABM ในการขายนั้นมักจะมาควบคู่กับช่องทางการขายหรือกลยุทธิ์การขายต่างๆ โดยการวัดความสำเร็จก็วัดได้จาก… Read More »ตัวชี้วัดความสำเร็จของการตลาดธุรกิจ ABM (Account Based Marketing)

เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ

เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ

การสื่อสารด้วยอีเมลเพื่อส่งข้อความสำคัญต่างๆ ให้กับลูกค้าและต้องการการตอบกลับที่ดีนั้น จะต้องใช้เทคนิคการเขียนข้อความที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด ก็เพื่อสร้างความเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีให้แก่องค์กร ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ถูกต้องและตรงใจลูกค้ามากที่สุด การเขียนอีเมลนั้นทั้งง่ายและประหยัดเวลา อีกทั้งยังบอกถึงความเป็นมาตรฐานของบริษัทว่ามีตัวตนอยู่จริง มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บไว้หรือแชร์ต่อให้กับทีมงานเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้นแบบมีลายลักษณ์อักษรอีกด้วย ในบทความนี้จึงขอแชร์เทคนิคการเขียนอีเมลล์แบบมืออาชีพและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีขึ้น นอกจากนี้คุณยังได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพิ่มโอกาสการตอบรับจนมีความคืบหน้าของงานเกิดขึ้น 1. มีความรอบคอบ เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่ายและไม่ควรมีความยาวเกิน 5 บรรทัด เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทและแสดงความเป็นมืออาชีพ รวมถึงตรวจสอบข้อความหรือแนบเอกสารที่ส่งไปยังผู้รับให้ถูกต้องและต้องให้มั่นใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้ถูกต้อง อาจใช้ Cc หรือ… Read More »เทคนิคส่งอีเมลให้ลูกค้าเป้าหมายแบบมืออาชีพ

ABM Sales Funnel

ABM Sales Funnel : เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าคนสำคัญ

ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการตลาดยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมาย ตอนนี้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะไม่ขึ้นอยู่กับโฆษณาและเนื้อหาแบรนด์ที่คุณเผยแพร่อีกต่อไป ตอนนี้พวกเขาหันไปใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียและตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อเจาะลึกและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณหรือบริษัทและสิ่งที่คุณเสนอ  ABM ย่อมาจาก Account Based Marketing เป็นเทคนิคการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่รวมการขายและการตลาดเริ่มต้นเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการส่งข้อความส่วนบุคคลเพื่อให้คุณเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเฉพาะของตลาดเป้าหมายของคุณ ช่องทางขาย ABM ที่พลิกกลับทำงานคล้ายกันกับการขายแบบดั้งเดิม AIDA แต่การโฟกัสแตกต่างกัน หากในช่องทางการขายแบบดั้งเดิมที่คุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายและพยายามทำให้มีคุณสมบัติ ในส่วนช่องทางขายที่พลิกกลับสนับสนุนให้นักการตลาดมุ่งเน้นไปที่ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้กลายมาเป็นลูกค้าคนสำคัญของเรา เช่นเดียวกับช่องทางการขายแบบดั้งเดิมช่องทางการขาย ABM ที่พลิกกลับมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ Identify ระบุ , Expand ขยาย , Engage เข้าร่วม… Read More »ABM Sales Funnel : เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าคนสำคัญ

THE BOW TIE FUNNEL

ทำความรู้จัก THE BOW TIE FUNNEL

จากที่ได้กล่าวมาในบล็อกก่อนหน้าถึง sale funnel แล้ว วันนี้จะมาเสนออีกรูปแบบของ funnel ให้รู้จักคือ Bow Tie Funnel คือ เพิ่มประสิทธิภาพการได้มาซึ่งลูกค้าและการเก็บรักษา โดยลักษณะของ Bow Tie Funnel จะมีรูปลักษณะเหมือนโบว์ผูกผมหรือโบว์หูกระต่าย เปรียบได้กับการสะท้อนของกรวย Bow Tie แบ่งออกมาเป็น 2 ฝั่งใหญ่ด้วยกัน คือ การได้มาและการเก็บรักษาลูกค้า… Read More »ทำความรู้จัก THE BOW TIE FUNNEL